Nyttig å vite

Pilot Assist og kjørefeltassistanse

Oppdatert 5/31/2021

Pilot Assist og kjørefeltassistanse

Pilot Assist er en komfortfunksjon som kan bidra til å holde bilen inne i kjørefeltet og holde avstanden til kjøretøyet foran. Lane Keeping Aid er en funksjon som på lignende måte kan bidra til å reduser risikoen for at bilen forlater kjørefeltet utilsiktet i bestemte situasjoner.

Pilot AssistPilot Assist kan variere avhengig av årsmodell. Informasjonen nedenfor gjelder årsmodell 2017.

Pilot Assist kan hjelpe deg med styre bilen mellom kjørefeltets sidemarkeringer kombinert med å holde forhåndsvalgt hastighet eller tidsavstand til kjøretøyet foran. Funksjonen kan også hjelpe deg med å holde en jevn linje på veien ved å holde oversikt over kantlinjene på kjørefeltet.

Hva gjør Pilot Assist?

 • Kan hjelpe med å holde bilen i kjørefeltet ved å støtte styringen i visse tilfeller.
 • Kan bidra til å holde forhåndsvalgt hastighet eller avstand til bilen foran ved hjelp av å gi gass og bremse.

Aktivere/deaktivere Pilot Assist

16w17 - Support site - Pilot assist - Steering wheel symbol on the driver display

Bla frem til Pilot Assist ved hjelp av pilknappene på rattet. Trykk på rattknappen for å starte Pilot Assist.

Notat

Med programvaren Sensus Connect fra mai 2017, kan Pilot Assist ikke aktiveres hvis en tilhenger, sykkelholder eller liknende er koblet til bilens elsystem.

Hvordan vet jeg at Pilot Assist er på?

Symboler på førerdisplayet i bilen viser når funksjonen er på.

Når rattet i midten er grått, er Pilot Assist på, men styrehjelpen er ikke aktiv.

16w17 - P5 - Support site - Pilot assist not active

Grått ratt = Pilot Assist er på, men styrehjelpen er ikke aktiv.

Når rattet er grønt, er Pilot Assist på og styrehjelpen er aktiv:

16w17 - P5 - Support site - Pilot assist active

Grønt ratt = Pilot Assist styrehjelp er aktiv.

Forutsetninger for Pilot Assist

Følgende kreves for at Pilot Assist skal kunne hjelpe deg med å kjøre bilen og bidra med styrehjelp:

 • Pilot Assist må være slått på ved hjelp av rattknappen.
 • Føreren må ha på sikkerhetsbeltet, og førerdøren må være lukket.
 • Kjørefeltmerkingen på sidene må være tydelig og oppdages av bilen. Hvis ikke bilen kan registrere veimerkingen, kan styrehjelpen forsvinne/gjenopptas uten forvarsel.
 • Hastigheten må ikke overstige 140 km/t (87 mph).
 • Føreren må holde hendene på rattet.

Tips om bruk av Pilot Assist

Hvis du vil vite mer om hva Pilot Assist tilbyr, finner du informasjon og nyttige tips her.

Kjørefeltassistanse

Kjørefeltassistanse (LKALane Keeping Aid) kan hjelpe føreren med styrehjelp og/eller advarsel hvis kjøretøyet er i ferd med å forlate kjørefeltet utilsiktet. Funksjonen er aktiv i hastighetsintervallet 65-200 km/t (40-125 mph) på veier med godt synlige sidelinjer.

Hva gjør kjørefeltassistanse?

 • Kjørefeltassistanse kan gi føreren styrehjelp tilbake til kjørefeltet og/eller varsle med lyd eller vibrasjoner i rattet

Aktivere/deaktivere kjørefeltassistanse

16w17 - Support site - Lane keeping aid function button

Aktiver/deaktiver funksjonen ved å trykke på symbolet for LKA i funksjonsvinduet på senterdisplayet.

Hvordan vet jeg at kjørefeltassistansen er aktivert?

Symboler på bilens førerdisplay viser funksjonens status.

16w17 - Support site - Lane keeping aid unavailable

Grått symbol på førerdisplayet betyr at funksjonen er på, men at forutsetningene for LKA ikke er oppfylt.

16w17 - Support site - Lane keeping aid - White (active)

Hvitt symbol i førerdisplayet betyr at forutsetningene for LKA er oppfylt, og at funksjonen er tilgjengelig.

16w17 - Support site - Lane keeping aid - Orange (started)

Oransje symbol på førerdisplayet betyr at LKA gir styrehjelp tilbake inn i kjørefeltet og/eller varsler med lyd eller vibrasjoner i rattet.

Forutsetninger for kjørefeltassistanse

Følgende kreves for at funksjonen skal kunne gi styrehjelp:

 • Bilen må holde en hastighet på 65-200 km/t (40-125 mph).
 • Kjørefeltmerkingen på sidene må være tydelig og oppdages av bilen.
 • Føreren må holde hendene på rattet for at Lane Keeping Aid skal kunne gi styrehjelp.

Advarsel

Funksjonene som beskrives er kompletterende hjelpemidler. De kan ikke håndtere alle situasjoner ved alle forhold.

Føreren har alltid ansvaret for at kjøretøyet kjøres på en sikker måte og at gjeldende lover og trafikkbestemmelser overholdes.

Notat

Her beskrives funksjonene i korte trekk. Hvis du vil ha mer informasjon og lese viktige advarsler om gjeldende funksjoner osv., se førerveiledningen for din bilmodell.

Enkelte av systemene er standardmontert, mens andre er tilleggsutstyr. Dette kan variere avhengig av marked, årsmodell og bilmodell.

Bilmodell/årsmodell

XC90 og XC90 Twin Engine av årsmodell 2016 og senere

S90, V90 og V90 Cross Country av årsmodell 2017 t.o.m. 2021

XC40, XC60, XC60 Twin Engine, V90 Twin Engine og S90 Twin Engine av årsmodell 2018 t.o.m. 2021

XC40 Twin Engine, V60, V60 Twin Engine og V60 Cross Country av årsmodell 2019 og senere

S60 og S60 Twin Engine av årsmodell 2020 og senere

Hvilke modeller som tilbys, kan variere avhengig av markedet.


Denne artikkelen gjelder

Bilmodell/årsmodell

XC90 og XC90 Twin Engine av årsmodell 2016 og senere

S90, V90 og V90 Cross Country av årsmodell 2017 t.o.m. 2021

XC40, XC60, XC60 Twin Engine, V90 Twin Engine og S90 Twin Engine av årsmodell 2018 t.o.m. 2021

XC40 Twin Engine, V60, V60 Twin Engine og V60 Cross Country av årsmodell 2019 og senere

S60 og S60 Twin Engine av årsmodell 2020 og senere

Hvilke modeller som tilbys, kan variere avhengig av markedet.


Hjalp dette?