Koble til Internett

16 Resultater

Koble til internett via Bluetooth-tilkoblet telefon

Opprett en internettilkobling via Bluetooth gjennom internettdeling fra en mobiltelefon og få tilgang til flere tilkoblede tjenester i din bil.

Veksle tilkobling mellom personlig SIM-kort og mobiltelefon

Av og til er det egnet å veksle fra tilkobling via personlig SIM-kort til å bruke mobiltelefon som Internettilkobling for din bil, for eksempel når du kjører inn i et annet land. Denne artikkelen gjelder biler med Sensus Connect og Volvo On Call.

Koble til internett via mobiltelefon (WiFi)

Opprett en internettilkobling via Wi-Fi gjennom internettdeling fra en mobiltelefon og få tilgang til flere tilkoblede tjenester i din bil.

Sensus Connect

Sensus Connect er Volvos infotainmentsystem som kan koble din Volvo opp mot verden rundt deg og gi deg informasjon, underholdning og funksjoner som forenkler eierskapet.

Koble til internett via bilmodem (P-SIM)

For biler med Volvo On Call er det mulig å opprette en internettilkobling via bilmodem (P-SIM).

Stille klokken

Den første gangen du bruker bilen, eller hvis strømmen til batteriet i bilen har vært brutt, kan det være at du må stille inn klokkeslett og dato. Det er viktig at klokken er innstilt, blant annet for at bilens internettilkobling skal fungere.

Sensus Connect

Sensus Connect er Volvos infotainmentsystem som kan koble din Volvo opp mot verden rundt deg og gi deg informasjon, underholdning og funksjoner som forenkler eierskapet.

Koble til Internett via mobiltelefon (Wi-Fi)

Hvis din Volvo har Sensus Connect, er det mulig å opprette en Internettilkobling via mobiltelefonen. For at dette skal fungere, må telefonen din støtte Internettdeling.

Del internett via Wi-Fi-hotspot

Når bilen er tilkoblet, er det mulig å dele internettilkoblingen, slik at andre enheter i bilen kan bruke den.

Bruke Wi-Fi Hotspot (Volvo On Call)

Biler med Sensus Connect og Volvo On Call kan opprette Wi-Fi Hotspot for å dele internett med andre enheter i bilen.

Koble til Internett via mobiltelefon (Bluetooth)

Hvis din Volvo har Sensus Connect, er det mulig å opprette en Internettilkobling via mobiltelefonen. For at dette skal fungere, må mobiltelefonen din ha Bluetooth®, samt støtte Internettdeling.

Tegnhjul og tastatur

Bruk tegnhjulet eller knappene på midtkonsollen for å skrive og velge alternativ når du for eksempel skal angi en e-postadresse eller bruke nettleseren.

Bruke Wi-Fi-tilkobling

Hvis din Volvo har Sensus Connect, kan du opprette Internettilkobling via Wi-Fi fra din mobiltelefon. Denne artikkelen beskriver forutsetningene for å koble bilen til Internett via mobiltelefonens Wi-Fi.

Slå av deling av data og personlig informasjon for ulike systemer

For noen bilmodeller kan det være nødvendig å stille om noen systemer hvis du ikke vil at de skal dele data fra bilen din. Se avsnittet "Denne artikkelen er relevant for" for å se om denne teksten er relevant for bilen din. Vær oppmerksom på at du ikke kan bruke alle funksjonene hvis bestemte funksjoner slås av.

Koble til Internett via personlig SIM-kort (Volvo On Call)

For at du skal kunne koble til Internett via et personlig SIM-kort, må din Volvo ha Sensus Connect og Volvo On Call. Når du har opprettet en Internettilkobling, anbefaler vi at du slår av PIN-kodelåsen, slik at du kan koble til Internett automatisk.

Koble til Internett med Sensus Connected Touch

Med tilleggsutstyret Sensus Connected Touch kan du koble til Internett ved å bruke mobiltelefon eller en 3G/4G-dongle.