Smartphone Integration

7 Resultater

Bruke Android Auto

Oppdatert 11/25/2019

Bruke Android Auto

Ved å koble en Android-telefon til din bil kan du blant annet høre på musikk, ringe (telefonere), få veivisning og bruke enkelte apper.

Android Auto

Med Android Auto kan du koble en Android-telefon til bilen og blant annet ringe, spille musikk og bruke enkelte apper direkte i midtdisplayet.

For at Android Auto skal kunne brukes, må appen være installert på telefonen, og telefonen må være koblet til bilens USB-inngang.

Android Auto

Starte Android Auto

Første gang du kobler til

Første gang du kobler til din Android-telefon følger du denne fremgangsmåten:

Koble Android-telefonen til USB-inngangen (koble den til inngangen med hvit ramme hvis det er to USB-innganger i bilen).

Les informasjon i tilleggsmeldingen og trykk så på OK.

Trykk på Android Auto i appvinduet.

Les vilkårene og trykk så på Godta for å koble til.

Delvinduet med Android Auto åpnes, og kompatible apper vises.

Trykk på ønsket app.

Appen startes.

Hvis enheten har vært tilkoblet tidligere

Hvis din Android-telefon har vært koblet til tidligere, skjer følgende når du kobler til telefonen:

Hvis innstilling for automatisk start er valgt, starter Android Auto automatisk, og enhetens navn vises. Trykk på enhetens navn for å åpne delvinduet for Android Auto, der kompatible apper vises.

Hvis innstilling for automatisk start ikke er valgt, åpnes appen Android Auto fra appvinduet.

Delvinduet med Android Auto åpnes, og kompatible apper vises.

Trykk på ønsket app for å starte appen.

Automatisk start

Hvis du vil endre innstillingene for Automatisk start, følger du denne fremgangsmåten.

Trykk på Innstillinger i toppvinduet.

Trykk på KommunikasjonAndroid Auto, og velg om du vil bruke automatisk start eller ikke:

  • Merk av ruten Android Auto starter automatisk når USB-kabelen kobles til.
  • Fjern avmerkingen i ruten Android Auto starter ikke automatisk når USB-kabelen kobles til.

Notat

Denne ruten merkes automatisk av igjen når Android Auto startes i appvinduet.

Grå/opplyste ikoner

Hvis ikonet for Apple® CarPlay®Apple, CarPlay, iPhone, Siri, iOS og iPhone er registrerte varemerker som eies av Apple Inc. eller Android Auto er grå, betyr det at en enhet ikke er koblet til. Ikonet blir opplyst når du kobler til enheten din. Hvis ikonene mangler helt, har ikke bilen støtte for Smartphone Integration.

16w17 - Support Site - Download center - display

Ikonet for Android Auto eller Apple CarPlay lyser når telefonen din er koblet til.

Tips om bruk av Android Auto

Du finner nyttige tips for bruk av Android Auto i Tips om bruk av Android Auto.

Du finner mer informasjon om hvordan du kommer i gang på Android Autos hjemmeside.

Notat

Når du bruker Android Auto, godtar du følgende: Andorid Auto er en tjeneste som leveres av Google Inc. i henhold til deres vilkår. Volvo Cars er ikke ansvarlige for Android Auto med funksjoner eller apper. Når du bruker Android Auto overfører bilen din en viss informasjon (inkludert sted) til din tilkoblede Android-telefon. Du er fullt ut ansvarlig for din og andres bruk av Android Auto.

Notat

Bilen må være utstyrt med to USB-innganger (USB-hub)tilleggsutstyr. for at det skal være mulig å bruke Android Auto. Hvis bilen bare har én USB-inngang, er det ikke mulig å bruke Android Auto.

Det er ikke mulig å installere Android Auto i XC90 eller XC90 Twin Engine av årsmodell 2016, ettersom de ikke har USB-hub. Det er ikke mulig å ettermontere USB-hub i disse modellene.

Du må installere Android Auto på din mobiltelefon for å kunne bruke Android Auto. Se Android Autos nettside for informasjon om hvilke markeder appen er tilgjengelig på.

Android Auto kjører i bakgrunnen hvis en annen app startes i samme delvindu. Hvis du vil vise Android Auto i delvinduet igjen, trykker du på ikonet Android Auto i appvinduet.

Bilmodell/årsmodell

XC90 og XC90 Twin Engine av årsmodell 2016 og senere

S90, V90 og V90 Cross Country av årsmodell 2017 og senere

XC40, XC60, XC60 Twin Engine, V90 Twin Engine og S90 Twin Engine av årsmodell 2018 og senere

XC40 Twin Engine, V60, V60 Twin Engine og V60 Cross Country av årsmodell 2019 og senere

S60 og S60 Twin Engine av årsmodell 2020 og senere

Hvilke modeller som tilbys, kan variere avhengig av markedet.


Denne artikkelen gjelder

Bilmodell/årsmodell

XC90 og XC90 Twin Engine av årsmodell 2016 og senere

S90, V90 og V90 Cross Country av årsmodell 2017 og senere

XC40, XC60, XC60 Twin Engine, V90 Twin Engine og S90 Twin Engine av årsmodell 2018 og senere

XC40 Twin Engine, V60, V60 Twin Engine og V60 Cross Country av årsmodell 2019 og senere

S60 og S60 Twin Engine av årsmodell 2020 og senere

Hvilke modeller som tilbys, kan variere avhengig av markedet.


Hjalp dette?


Bruke Apple®CarPlay®

Ved å koble en iOS-enhet til bilen din kan du blant annet høre på musikk, ringe, sende og motta meldinger samt bruke utvalgte apper. Funksjonene kan også talestyres med Siri.

Smartphone Integration

Ved hjelp av Smartphone Integration har du mulighet til å koble din Android- eller Apple-telefon til din Volvo.

Android Auto

Android Auto gjør det mulig å styre mange av funksjonene på din Android-telefon via bilens midtdisplay. Her kan du lese om Android Auto og hva du bør kjenne til før du begynner å bruke funksjonen.

Tips om bruk av Android Auto

Her finner du tips som du kan ha nytte av når du bruker Android Auto.

CarPlay®

CarPlay gjør det mulig å styre mange av funksjonene på din iOS-enhet via bilens midtdisplay. Her kan du lese om CarPlay og hva du bør kjenne til før du begynner å bruke funksjonen.

Tips om bruk av Apple®CarPlay®

Her finner du tips som du kan ha nytte av når du bruker CarPlay.