Smartphone Integration

7 Resultater

Tips om bruk av Apple®CarPlay®

Her finner du tips som du kan ha nytte av når du bruker CarPlay.

Bruke Apple®CarPlay®

Oppdatert 1/21/2020

Bruke Apple®CarPlay®

Ved å koble en iOS-enhet til bilen din kan du blant annet høre på musikk, ringe, sende og motta meldinger samt bruke utvalgte apper. Funksjonene kan også talestyres med Siri.

Starte CarPlay

Du finner informasjon om hvordan du starter CarPlayApple, CarPlay, iPhone, Siri, iOS og iPhone er registrerte varemerker som eies av Apple Inc. ved å se videoen eller instruksjonene nedenfor.

Bruke CarPlay

Notat

Innstillinger og menyer i midtdisplayet varierer avhengig av programvareutgave.

Instruksjoner

For at CarPlay skal kunne brukes, må talestyringen Siri være aktivert på iOS-enheten. Enheten må også ha internettforbindelse via Wi-Fi eller mobilnettet for at alle funksjonene skal virke.

Starte CarPlay fra en iOS-enhet som ikke har vært koblet til tidligere:

Koble en iOS-enhet med støtte for CarPlay til USB-inngangen. Hvis det er montert to USB-innganger, skal inngang med hvit ramme brukes.

Les vilkårene og trykk så på Godta for å koble til.

Delvinduet med CarPlay åpnes, og kompatible apper vises.

Trykk på ønsket app.

Appen startes.

Starte CarPlay fra en iOS-enhet som har vært koblet til tidligere:

Koble en iOS-enhet til USB-inngangen. Er det to USB-innganger, skal den med hvit ramme rundt inngangen brukes.

Hvis innstilling for automatisk start er valgt, vises navnet til enheten. Delvinduet med CarPlay åpnes automatisk hvis hjem-vinduet vises ved tilkobling av iOS-enheten.

Trykk på enhetens navn hvis delvinduet med CarPlay ikke åpnes automatisk. Delvinduet med CarPlay åpnes, og kompatible apper vises.

Trykk på Apple CarPlay i appvinduet hvis en annen app er aktiv i det samme delvinduet.

Delvinduet med CarPlay åpnes, og kompatible apper vises.

Trykk på ønsket app.

Appen startes.

CarPlay kjøres i bakgrunnen hvis en annen app startes i samme delvindu. Du kan vise CarPlay i delvinduet igjen ved å trykke på CarPlay-ikonet i appvinduet.

Maks 20 Apple-enheter kan lagres i listen over tidligere tilkoblede enheter. Når listen er full og en ny enhet kobles til, tas den eldste bort.

Internettilkobling ved bruk av CarPlay

Hvis en iOS-enhet er koblet til bilen via Bluetooth, vil tilkoblingen avsluttes når du starter CarPlay. Du kan koble til bilen mens du bruker CarPlay ved å bruke Wi-Fi eller bilmodem (P-SIM)Gjelder bare biler med Volvo On Call.. Mer informasjon, se CarPlay®.

Tips om bruk av CarPlay

Du finner nyttige tips for bruk av CarPlay i Tips om bruk av Apple® CarPlay®.

Notat

Tilgjengelighet og funksjonalitet kan variere avhengig av marked.

Bilmodell/årsmodell

XC90 og XC90 Twin Engine av årsmodell 2016 og senere

S90, V90 og V90 Cross Country av årsmodell 2017 og senere

XC40, XC60, XC60 Twin Engine, V90 Twin Engine og S90 Twin Engine av årsmodell 2018 og senere

XC40 Twin Engine, V60, V60 Twin Engine og V60 Cross Country av årsmodell 2019 og senere

S60 og S60 Twin Engine av årsmodell 2020 og senere

Hvilke modeller som tilbys, kan variere avhengig av markedet.


Denne artikkelen gjelder

Bilmodell/årsmodell

XC90 og XC90 Twin Engine av årsmodell 2016 og senere

S90, V90 og V90 Cross Country av årsmodell 2017 og senere

XC40, XC60, XC60 Twin Engine, V90 Twin Engine og S90 Twin Engine av årsmodell 2018 og senere

XC40 Twin Engine, V60, V60 Twin Engine og V60 Cross Country av årsmodell 2019 og senere

S60 og S60 Twin Engine av årsmodell 2020 og senere

Hvilke modeller som tilbys, kan variere avhengig av markedet.


Hjalp dette?


CarPlay®

CarPlay gjør det mulig å styre mange av funksjonene på din iOS-enhet via bilens midtdisplay. Her kan du lese om CarPlay og hva du bør kjenne til før du begynner å bruke funksjonen.

Smartphone Integration

Ved hjelp av Smartphone Integration har du mulighet til å koble din Android- eller Apple-telefon til din Volvo.

Android Auto

Android Auto gjør det mulig å styre mange av funksjonene på din Android-telefon via bilens midtdisplay. Her kan du lese om Android Auto og hva du bør kjenne til før du begynner å bruke funksjonen.

Tips om bruk av Android Auto

Her finner du tips som du kan ha nytte av når du bruker Android Auto.

Bruke Android Auto

Ved å koble en Android-telefon til din bil kan du blant annet høre på musikk, ringe (telefonere), få veivisning og bruke enkelte apper.