Personvern

13 Resultater

Informasjonsmerknad - Bildeling

For at Volvo Car Corporation ("Volvo", "vi") skal kunne levere deg all funksjonalitet som berører din Bildeling (som definert nedenfor), må vi behandle bestemte data.

Informasjonsmelding - Analyse av kjøretøydata

Oppdatert 5/11/2020

Informasjonsmelding - Analyse av kjøretøydata

Behandlingsansvarlig

Volvo Car Corporation, et svensk juridisk selskap med organisasjonsnummer 556074-3089 og registrert adresse Assar Gabrielssons Väg, SE-405 31, Gøteborg, Sverige, heretter referert til som "Volvo", "vi", "vår" og "oss" vil som behandlingsansvarlig behandle dine personlige opplysninger slik det beskrives nedenfor.

Formål og juridisk grunnlag for behandling

Det kreves at Volvo Cars samler inn og rapporterer utslippsdata som del av EU-regel (EC) 692/2008 - Annex 11: http://data.europa.eu/eli/reg/2008/692/oj

Formålet med behandling av kjøretøyregistrerte data er for at Volvo Cars skal gjennomføre produktforskning og -utvikling, for eksempel å forbedre og overvåke bilens kvalitet og dens sikkerhetsegenskaper. Formålet med behandlingen er også å administrere Volvo Cars' garantiforpliktelser og oppfylle juridiske krav relatert til motorutslippsdata.

Det juridiske grunnlaget for behandlingen er den legitime interessen basert på våre formål slik det er beskrevet ovenfor.

Det juridiske grunnlaget for å oppgi reelle motorutslippsdata, er å overholde Volvos juridiske forpliktelser.

Datakategorier

Vi samler inn data som status og statistikk fra kjøretøykomponenter, grunnleggende statistikk over bilbruk, f.eks. kilometerteller eller antall start/stopp, hvordan du bruker og samhandler med kjøretøyets funksjoner og tjenester som vil resultere i form av statistiske data for å sammenholde med komponentstatistikk, kjøretøydata som identifiserer kjøretøyets maskinvare og programvaren, Diagnostiske problemkoder (DTC-er), sensordata fra relaterte DTC-er, sensordata fra kjøretøyets aktive sikkerhetssystem og kjøretøyets identifikasjonsnummer (VIN).

Vi samler også inn sikkerhetsdata som uautorisert tilgang, programvareoppdateringers autentisitet og avvik i bilens nettverk (inntrengerregistrering). I tillegg til dette vil vi samle inn bilens parametre relatert til utslipp.

Avsløring / Mottakere av dine personopplysninger / Overføring

De ovennevnte datakategoriene overføres fra bilen din til Volvo Cars. Bilens parametre relatert til overvåking av utslipp rapporteres til myndighetene i henhold til lokale regler. Kjøretøydata vil bli oppgitt til og behandlet av våre tilknyttede selskaper og våre forretningspartnere for ovennevnte formål slik at de kan gjøre arbeid på vegne av Volvo.

Når det gjelder våre samarbeidspartnere som er plassert utenfor Det europeiske økonomiske samarbeidsområde (EEA), vil vi overføre dine personopplysninger på grunnlag av standard kontraktsbetingelser som er godkjent av EU-kommisjonen.

Tid for oppbevaring av data

Vi vil beholde data relatert til juridiske krav opp til 3 år etter innsamling, med mindre det kreves at vi av hensyn til juridiske krav behandler visse personlige opplysninger over en lengre periode. Data om sikkerhetshendelser, data om aktive sikkerhetstilfeller og andre data vil bli beholdt i 2 år.

Dine rettigheter og kontaktinformasjon

Som individ har du visse rettigheter i henhold til loven om generell databeskyttelse. Rettighetene som gjelder denne behandlingen av kjøretøydata er:

Rett til tilgang

Du har rett til å be om en kopi av personopplysningene som vi lagrer om deg.

Rett til endring

Vi ønsker å være sikre på at dine personopplysninger er nøyaktige og oppdaterte. Du kan be oss å endre eller fjerne informasjon som du mener er unøyaktig.

Rett til å slette

Du har også rett til å få dine personlige opplysninger slettet dersom dine opplysninger har blitt behandlet på en ulovlig måte.

Rett til å protestere mot behandling / begrense behandling

I tillegg har du rett til å protestere mot og stanse vår innsamling av kjøretøydata og å få behandlingen begrenset under visse omstendigheter.

For å avslutte innsamlingen av kjøretøyregistrerte data slik det er beskrevet ovenfor, må du som eier av kjøretøyet kontakte vår kundeservice, enten på telefon, via e-post eller med det skjemaet som beskrives senere. For å finne den kontaktinformasjonen som er relevant der du bor, ber vi deg besøke support.volvocars.com/contact.

Rett til å framføre klage hos tilsynsmyndighet

Dersom du mener at vi behandler dine personopplysninger i strid med lov og forskrift om personvern, har du rett til å innlevere klage til tilsynsmyndighetene (i Norge Datatilsynet). Tilsynsmyndighetene i Sverige er Datainspektionen med adresse:

Datainspektionen

Box 8114

SE 104 20 Stockholm

Sverige

Hvis du ønsker å utøve dine rettigheter, ber vi deg bruke vårt WEBSKJEMA.

For mer informasjon om dine rettigheter når det gjelder behandling av dine personopplysninger og kontaktdetaljer for ytterligere informasjon og reklamasjoner samt kontaktinformasjoner til vår behandlingsansvarlige for personopplysninger, se Volvo Car Group Personvernpolicy for behandling av personopplysninger om kunder (https://support.volvocars.com/privacy).


Denne artikkelen gjelder


Hjalp dette?

Informasjonsmelding - kjøp av tjenester

For at Volvo Car Corporation ("Volvo", "vi") skal kunne levere deg all funksjonalitet som berører ditt kjøp av tjenester, må vi behandle bestemte data.

Informasjonsmerknad - Volvo ID

For at Volvo Car Corporation skal kunne levere deg all funksjonalitet som berører din Volvo ID, må vi behandle bestemte data.

Personvernpolicy for behandling av personopplysninger om kunder

Informasjonsmerknad - Connected Safety

For at Volvo Car Corporation ("Volvo", "vi", "oss") skal kunne levere deg all funksjonalitet som berører din Connected Safety, må vi behandle bestemte data.

Juridiske kontakter

Hvis du har spørsmål vedrørende databeskyttelse, personvern eller andre juridiske spørsmål, vennligst bruk relevant kontaktinformasjon som du finner nedenfor.

Juridiske dokumenter og databehandling

Vi hos Volvo Car Group ønsker å tilby deg tjenester som gjør din Volvo-opplevelse så sikker, enkel og komfortabel som mulig.

Informasjonsmelding - Generell dataanalyse for Forskning & Utvikling av Produkter og Tjenester

Informasjonsmerknad - Talemeldinger

For at Volvo Car Corporation (“Volvo", “vi”) skal kunne levere deg all funksjonalitet som berører dine Tale til SMS-meldinger, må vi behandle visse data.

Informasjonsmerknad - Volvo Valet

Volvo Valet er en tjeneste som tilbys til Volvo Cars' kunder eller kunder hos en enhet i Partnergruppen. Tjenesten gjør at kundene kan planlegge en serviceavtale direkte gjennom Volvo Valet-appen og få bilen sin hentet på sitt foretrukne sted og med muligheten til å få levert en lånebil (i det følgende også kalt "Tjenesten").

Informasjonsmerknad - Volvo On Call

For at Volvo Car Corporation ("Volvo", "vi") skal kunne levere deg all funksjonalitet som berører din Volvo On Call-tjeneste, må vi behandle bestemte data, inkludert persondata.

Informasjonsmerknad - Real-Time Traffic Information

For at Volvo Car Corporation ("Volvo", "vi") skal kunne levere deg all funksjonalitet som berører din Real Time Traffic Information, må vi behandle bestemte data.