Personvern

13 Resultater

Informasjonsmerknad - Bildeling

For at Volvo Car Corporation ("Volvo", "vi") skal kunne levere deg all funksjonalitet som berører din Bildeling (som definert nedenfor), må vi behandle bestemte data.

Informasjonsmelding - Analyse av kjøretøydata

Informasjonsmelding - kjøp av tjenester

For at Volvo Car Corporation ("Volvo", "vi") skal kunne levere deg all funksjonalitet som berører ditt kjøp av tjenester, må vi behandle bestemte data.

Informasjonsmerknad - Volvo ID

For at Volvo Car Corporation skal kunne levere deg all funksjonalitet som berører din Volvo ID, må vi behandle bestemte data.

Personvernpolicy for behandling av personopplysninger om kunder

Informasjonsmerknad - Connected Safety

For at Volvo Car Corporation ("Volvo", "vi", "oss") skal kunne levere deg all funksjonalitet som berører din Connected Safety, må vi behandle bestemte data.

Juridiske kontakter

Hvis du har spørsmål vedrørende databeskyttelse, personvern eller andre juridiske spørsmål, vennligst bruk relevant kontaktinformasjon som du finner nedenfor.

Juridiske dokumenter og databehandling

Vi hos Volvo Car Group ønsker å tilby deg tjenester som gjør din Volvo-opplevelse så sikker, enkel og komfortabel som mulig.

Informasjonsmelding - Generell dataanalyse for Forskning & Utvikling av Produkter og Tjenester

Oppdatert 11/25/2019

Informasjonsmelding - Generell dataanalyse for Forskning & Utvikling av Produkter og Tjenester

Behandlingsansvarlig

Volvo Car Corporation, en svensk juridisk enhet med organisasjonsnummer 556074-3089 med adresse Assar Gabrielssons väg, SE-405 31, Göteborg, Sverige, heretter omtalt som "Volvo", "vi", "oss", vil som kontrollør behandle dine personopplysninger slik som beskrevet nedenfor.

Formål og juridisk grunnlag for behandling

For å få bedre forståelse for hvordan vi kan forbedre våre produkter og tjenester - og hvilke nye som skal utvikles - benytter vi en datadrevet tilnærming til kjøretøydata, produkt, kunde og salg for å informere om utviklingsretningen på produkter og tjenester. Behandlingen omfatter et stort antall analyser, modeller og undersøkelser som utføres av våre analytikere og forskere.

Det juridiske grunnlaget for denne behandlingen er legitim interesse. Generelt vil vi ikke be om ditt samtykke, med mindre det anses nødvendig i det enkelte tilfellet eller det kreves av gjeldende lov. Vi begrenser imidlertid analysene til anonymiserte eller pseudonymiserte data der hvor dette er mulig. Behandlingen inkluderer ingen automatiske beslutninger - som profilering - om deg.

Datakategorier

De data vi behandler er ikke bundet opp til eller begrenset til spesifikke produkter eller tjenester (f.eks. Volvo On Call, Volvo ID, Connected Safety, etc.), men refererer seg til et bredt utvalg dataanalyser mot et generelt formål om produkt- og tjenesteutvikling. Ingen innsamling av data gjøres som del av databehandlingen beskrevet i denne meldingen. Men vi refererer til informasjonsmeldinger om tjenester publisert på support.volvocars.com/legal for ytterligere informasjon om hvilke data som samles inn, samt om oppbevaringstiden.

Avsløring / Mottakere av dine personopplysninger / Overføring

Dine personopplysninger vil bli avslørt for og behandlet av undergrupper for ovenfor nevnte formål. Når det gjelder tilknyttede selskaper som er plassert utenfor Det europeiske økonomiske samarbeidsområdet (EEA), vil vi overføre dine personopplysninger på grunnlag av standard kontraktsbetingelser som er godkjent av EU-kommisjonen.

Avslutning av datainnsamling

Vi følger reglene for avslutning av datainnsamling nøye. Mer informasjon kan finnes innenfor informasjonsmerknadene for tjenester som er publisert på support.volvocars.com/legal. Som eier av kjøretøyet og andre data vi samler inn, må du kontakte vår kundeservice, enten per telefon, via e-post eller skjemaet som beskrives til slutt. For å finne den kontaktinformasjonen som er relevant der du bor, ber vi deg besøke support.volvocars.com/contact.

Hvis du ønsker å benytte deg av dine rettigheter, ber vi deg bruke vårt skjema online på: https://www.volvocars.com/intl/subject-rights-request.

For mer informasjon om dine rettigheter når det gjelder behandling av dine personopplysninger og kontaktdetaljer for ytterligere informasjon og reklamasjoner samt kontaktinformasjoner til vår behandlingsansvarlige for personopplysninger, se Volvo Car Group Personvernpolicy for behandling av personopplysninger om kunder.


Denne artikkelen gjelder


Hjalp dette?

Informasjonsmerknad - Talemeldinger

For at Volvo Car Corporation (“Volvo", “vi”) skal kunne levere deg all funksjonalitet som berører dine Tale til SMS-meldinger, må vi behandle visse data.

Informasjonsmelding - Volvo Valet service fra Volvo Cars

Volvo Valet er en tjeneste som tilbys Volvo Cars' kunder hvor de kan reservere prøvekjøring og/eller serviceavtale direkte via Volvo Valet-appen og få bilen hentet på sitt foretrukne sted, og med mulighet for å få levert en lånebil eller bytte nåværende leasingbil med en ny leasingbil (heretter også kalt "Volvo Valet Service").

Informasjonsmerknad - Volvo On Call

For at Volvo Car Corporation ("Volvo", "vi") skal kunne levere deg all funksjonalitet som berører din Volvo On Call-tjeneste, må vi behandle bestemte data, inkludert persondata.

Informasjonsmerknad - Real-Time Traffic Information

For at Volvo Car Corporation ("Volvo", "vi") skal kunne levere deg all funksjonalitet som berører din Real Time Traffic Information, må vi behandle bestemte data.