Personvern

13 Resultater

Informasjonsmerknad - Bildeling

For at Volvo Car Corporation ("Volvo", "vi") skal kunne levere deg all funksjonalitet som berører din Bildeling (som definert nedenfor), må vi behandle bestemte data.

Informasjonsmelding - Analyse av kjøretøydata

Informasjonsmelding - kjøp av tjenester

Oppdatert 4/9/2020

Informasjonsmelding - kjøp av tjenester

For at Volvo Car Corporation ("Volvo", "vi") skal kunne levere deg all funksjonalitet som berører ditt kjøp av tjenester, må vi behandle bestemte data.

Behandlingsansvarlig

Volvo Car Corporation, et svensk juridisk selskap med organisasjonsnummer 556074-3089 og registrert adresse Assar Gabrielssons Väg, SE-405 31, Gøteborg, Sverige, heretter referert til som Volvo", "vi", "vår" og "oss"" vil som behandlingsansvarlig behandle dine personlige opplysninger slik det beskrives nedenfor.

Formål og juridisk grunnlag for behandling

Du inviteres til å kjøpe Tjenester online fra oss. "Tjeneste" betyr en tjeneste kjøpt av Volvo som kan bestilles gjennom bruk av en Volvo ID, og som inkluderer, men ikke er begrenset til, tilkoplede tjenester (som Volvo on Call-abonnement), apper og annen programvare.

Vi behandler de personopplysningene som du gir oss i forbindelse med ditt kjøp av Tjenester, for å kunne levere det du kjøper.

Formålet med vår behandling er å administrere og overvåke kjøpet ditt (fra kjøp til levering) inkludert enhver nødvendig kontakt med myndigheter for offisiell rapportering, administrasjon av din forespørsel om relaterte Tjenester, oppfølging av leveransen og å kommunisere oppdateringer relatert til de Tjenestene som du har kjøpt. Det juridiske grunnlaget for vår behandling av dine personopplysninger er at denne behandlingen er nødvendig for å oppfylle vår kontrakt med deg.

Vi vil anonymisere personopplysningene du gir oss og behandle dem for statistikk-, forsknings- og utviklingsformål. Det juridiske grunnlaget er at denne behandlingen er nødvendig av hensyn til vår legitime interesse.

DATAKATEGORIER

Vi samler inn data som dine kontaktdetaljer og om du er berettiget til MVA-unntak eller ikke.

Vi kan også samle inn VIN-nummeret på dine biler og/eller din Volvo ID for å bekrefte at du kan kjøpe nevnte Tjeneste.

Avsløring / Mottakere av dine personopplysninger / Overføring

Datakategoriene i ovenstående liste er overført til Volvo Cars og våre datterselskaper og forretningspartnere.

MVA-numre rapporteres til myndighetene i henhold til lokale lover og regler.

Når det gjelder våre samarbeidspartnere som er plassert utenfor Det europeiske økonomiske samarbeidsområde (EEA), vil vi overføre dine personopplysninger på grunnlag av standard kontraktsbetingelser som er godkjent av EU-kommisjonen.

Avslutning av datainnsamling

For å avslutte innsamlingen av kjøretøyregistrerte data slik det er beskrevet ovenfor, må du som eier av kjøretøyet kontakte vår kundeservice, enten på telefon, via e-post eller med det skjemaet som beskrives senere. For å finne den kontaktinformasjonen som er relevant der du bor, ber vi deg besøke support.volvocars.com/contact.

Tid for oppbevaring av data

Vi vil oppbevare dine personopplysninger i opp til 90 dager etter at du sluttet å bruke den Tjenesten du har kjøpt.

Vi vil arkivere data vedrørende kjøpet opp til 10 år for å overholde lovgivning om regnskapsføring og finansiell rapportering.

Dine rettigheter og kontaktinformasjon

Som individ har du visse rettigheter i henhold til loven om generell databeskyttelse. Rettighetene som gjelder denne behandlingen av kjøretøydata er:

Rett til tilgang

Du har rett til å be om en kopi av personopplysningene som vi lagrer om deg.

Rett til endring

Vi ønsker å være sikre på at dine personopplysninger er nøyaktige og oppdaterte. Du kan be oss å endre eller fjerne informasjon som du mener er unøyaktig.

Rett til dataportabilitet

Du har rett til å motta fra oss de personopplysningene du har gitt, på en strukturert måte.

Rett til å protestere mot/begrense behandling

I tillegg har du rett til å protestere mot og stanse vår innsamling av kjøretøydata og å få behandlingen begrenset under visse omstendigheter.

Rett til å framføre klage hos tilsynsmyndighet

Dersom du mener at vi behandler dine personopplysninger i strid med lov og forskrift om personvern, har du rett til å innlevere klage til tilsynsmyndighetene (i Norge Datatilsynet). Tilsynsmyndighetene i Sverige er Datainspektionen med adresse:

Datainspektionen

Box 8114

SE 104 20 Stockholm

Sverige

Hvis du ønsker å utøve dine rettigheter, ber vi deg bruke vårt skjema online på:

https://www.volvocars.com/subject-rights-request

For mer informasjon om dine rettigheter når det gjelder behandling av dine personopplysninger og kontaktdetaljer for ytterligere informasjon og reklamasjoner samt kontaktinformasjoner til vår behandlingsansvarlige for personopplysninger, se Volvo Car Group Personvernpolicy for behandling av personopplysninger om kunder.


Denne artikkelen gjelder


Hjalp dette?

Informasjonsmerknad - Volvo ID

For at Volvo Car Corporation skal kunne levere deg all funksjonalitet som berører din Volvo ID, må vi behandle bestemte data.

Personvernpolicy for behandling av personopplysninger om kunder

Informasjonsmerknad - Connected Safety

For at Volvo Car Corporation ("Volvo", "vi", "oss") skal kunne levere deg all funksjonalitet som berører din Connected Safety, må vi behandle bestemte data.

Juridiske kontakter

Hvis du har spørsmål vedrørende databeskyttelse, personvern eller andre juridiske spørsmål, vennligst bruk relevant kontaktinformasjon som du finner nedenfor.

Juridiske dokumenter og databehandling

Vi hos Volvo Car Group ønsker å tilby deg tjenester som gjør din Volvo-opplevelse så sikker, enkel og komfortabel som mulig.

Informasjonsmelding - Generell dataanalyse for Forskning & Utvikling av Produkter og Tjenester

Informasjonsmerknad - Talemeldinger

For at Volvo Car Corporation (“Volvo", “vi”) skal kunne levere deg all funksjonalitet som berører dine Tale til SMS-meldinger, må vi behandle visse data.

Informasjonsmelding - Volvo Valet-service fra Volvo Cars

Volvo Valet er en tjeneste som tilbys Volvo Cars' kunder hvor de kan reservere prøvekjøring og/eller serviceavtale direkte via Volvo Valet-appen og få bilen hentet på sitt foretrukne sted, og med mulighet for å få levert en lånebil eller bytte nåværende leasingbil med en ny leasingbil (heretter også kalt "Volvo Valet Service").

Informasjonsmerknad - Volvo On Call

For at Volvo Car Corporation ("Volvo", "vi") skal kunne levere deg all funksjonalitet som berører din Volvo On Call-tjeneste, må vi behandle bestemte data, inkludert persondata.

Informasjonsmerknad - Real-Time Traffic Information

For at Volvo Car Corporation ("Volvo", "vi") skal kunne levere deg all funksjonalitet som berører din Real Time Traffic Information, må vi behandle bestemte data.