XC40 Recharge Pure Electric

Vanlige spørsmål om Volvo Cars-appen

Oppdatert 10/14/2021

Vanlige spørsmål om Volvo Cars-appen

Koble Volvo Cars-appen sammen med bilen

Ingen informasjon vises i mobilappen etter parkobling

Start mobilappen på nytt.

Jeg kan ikke se dørstatus og batteristatus eller aktivere klimaanlegget i mobilappen

 • Start mobilappen på nytt, og kontroller at bilen har internettforbindelse.
 • Hvis bilen er parkert på et sted med dårlig dekning, kan det hende at appen bare fungerer som den skal innenfor enhetens Bluetooth-rekkevidde.
 • Datadeling må være aktivert for Volvo On Call. Start med å kontrollere at profilen som brukes, er administrator eller eierprofilen Dette gjør du ved å klikke på tannhjulsikonet og velge Profiler. Kontroller deretter at Volvo ID er koblet til profilen. Dette gjør du ved å klikke på tannhjulsikonet og velge Profiler>Kontoer.

Legg til Volvo ID

Aktivere datadeling

Jeg har nylig fått oppdatert bilen min med ny programvare og kan ikke se bilstatus i appen

Hvis bilen har blitt oppdatert med ny programvare, må du starte/kjøre bilen en gang for å aktivere tilkoblingen til mobiltelefonen igjen.

Den første gangen bilen oppdateres med programvare som støtter mobilappen må du vente 24–36 timer på at synkroniseringen mellom bilen og skyen skal bli fullført.

PIN-koden vises ikke i bilens midtdisplay under parkobling

Trykk på knappen for maks. defroster, og hold den inne i 20 til 30 sekunder.

Hva er enhetsbehandling?

Enhetsbehandling betyr at du kan se en liste med telefonene som er parkoblet med bilen. En bruker som er administrator kan også fjerne en parkoblet telefon.

Hva er forskjellen mellom administrator og ikke-administrator i appen?

Bilens eierprofil må parkobles med appen før parkobling kan foretas for en annen profil.

Den første brukeren som parkobler sin telefon med bilen mens alle nøklene er i bilen blir administrator.

En bruker som er administrator i appen kan:

 • se hvilke mobiltelefoner eller andre enheter som er parkoblet med bilen
 • fjerne sin egen og andre parkoblede mobiltelefoner/enheter fra bilen

En bruker som ikke er administrator i appen kan:

 • se at personens egen mobiltelefon/enhet er parkoblet med bilen
 • fjerne sin egen mobiltelefon/enhet

Hvordan fjerner jeg en parkoblet mobiltelefon eller annen enhet?

Bruk alltid mobilappen for å fjerne koblingen mellom mobiltelefonen og bilen.

Når en mobiltelefon er fjernet, tar det noen minutter før statusen er synkronisert i bilens midtdisplay.

Det at en brukerprofil i bilen fjernes betyr ikke at den parkoblede enheten fjernes.

Fra profilfanen i appen fjerner du parkoblede mobiltelefoner. Merk at iPhone-brukere også må gå til Innstillinger på telefonen og koble fra mobiltelefonen derfra i tillegg.

Må bilens eier parkoble appen med bilen først? Eller kan en gjestebruker parkoble først?

Eieren må parkoble først. Alle nøklene må være i bilen når en telefon kobles til eierprofilen eller en annen profil med administratorrettigheter.

Eierprofilen var den eneste i bilen med administratorrettigheter, og jeg har ikke tilgang til mobiltelefonen som var parkoblet med eierprofilen lenger. Hvordan fjerner jeg mobiltelefonen fra bilen?

Opprett en ny profil, og gi den nye profilen administratorrettigheter. Parkoble deretter den nye profilen med den nye mobiltelefonen mens alle nøklene er i bilen. Nå er det mulig å se den gamle mobiltelefonen i appen, og den kan fjernes.

Er det mulig å parkoble flere mobile enheter enn én med eierprofilen?

Bare én enhet kan parkobles med en bilprofil. Alle enheter som kobles til en profil etter at en enhet er koblet til eierprofilen blir vanlige brukere. Det er mulig å gjøre en vanlig bruker til administrator for en bilprofil.

En mobil enhet er allerede parkoblet med en bilprofil som ikke er administrator. Hvis jeg gir administratorrettigheter til bilens brukerprofil, vil appens brukerprofil da også bli administrator?

Nei. Hvis du gir administratorrettigheter til en bilprofil som allerede hadde en mobiltelefon parkoblet, betyr ikke det at mobilappens brukerprofil automatisk blir administrator. Når bilprofilen gjøres til administrator, må koblingen til den mobile enheten fjernes. Deretter parkobles den mobile enheten på nytt mens alle nøklene er i bilen. Da vil mobilappens brukerprofil bli administrator.

Er Bluetooth nødvendig for parkobling?

Ja, Bluetooth er nødvendig under parkobling.

Jeg kan bare bruke fjernfunksjonene i mobilappen når jeg er nær bilen, hvorfor?

Mobilappen, bilen eller begge har mistet forbindelsen med skyen. Hvis dette skjer, fungerer fjernfunksjonene bare innenfor mobiltelefonens Bluetooth-rekkevidde.

Jeg kan ikke se batteristatus eller klimafunksjoner i appen

Kontroller at den aktive brukerprofilen har en tilknyttet Volvo ID. Hvis den ikke har det, logger du deg inn med din Volvo ID i appen.

Jeg er gjestebruker i bilen og ønsker å bruke fjernfunksjonene i appen, men jeg kan ikke parkoble mobiltelefonen min.

Kontroller at Bluetooth er slått på på mobiltelefonen din. Hvis det finnes andre mobiltelefoner i nærheten som er parkoblet med bilen, må Bluetooth slås av på disse.

Feilsøking hvis appen slutter å fungere eller ikke viser status

Hvis du får problemer med at appen ikke fungerer eller ikke viser for eksempel batteristatus, kan du forsøke følgende:

 1. Start appen på nytt.
 2. Kontroller at din Volvo ID vises i brukerprofilen i bilen. Hvis den ikke vises, logger du deg på igjen. Husk at du må bruke samme Volvo ID i bilen og appen.
 3. Kontroller at datadeling er på for Volvo On Call.
 4. Kontroller at du ser mobiltelefonen i oversikten over koblede enheter i bilen.
 5. Kontroller at Bluetooth er på i bilen og at den har god internettforbindelse.
 6. Forsøk å låse og låse opp bilen med en nøkkel.
 7. Hvis du fortsatt har problemer med at appen ikke fungerer eller ikke viser status, forsøker du å trykke på knappen for maks. defroster og holde den inne i 20 til 30 sekunder.

Kontakt Volvos kundeservice hvis disse tiltakene ikke løses problemet.


Denne artikkelen gjelder


Hjalp dette?