Care by Volvo

Hva er bilfinansiering?

18. april 2021 - 10 min å lese

Hva er bilfinansiering?

Mange trenger bil til yrkesmessige og private formål. For å kunne betale de ofte høye kjøpsprisene, benytter flere seg av bilfinansiering – et alternativ til kontantkjøp som et alternativ til kontaktkjøp.

Begrepet bilfinansiering henviser til kjøp av brukt eller ny bil ved hjelp av finansielle ressurser, som et lån eller betaling i avdrag.

Bilfinansiering kan realiseres på forskjellige måter. Avhengig av dine personlige behov kan du velge mellom billån, leasing og en tredelt løsning.

Hvilke former for bilfinansiering er tilgjengelig?

De mest kjente formene for bilfinansiering er nok billån, leasing og en tredelt løsning.

  • Det tradisjonelle billånet er bilfinansiering med økonomisk støtte fra en bank eller annen låneinstitusjon. Forskjellen mellom bilfinansiering og vanlig lån er at pengene brukes kun til et bestemt formål – nemlig kjøp av bil. Mange låneinstitusjoner belønner dette med mer attraktive vilkår, som lavere rente.
  • Å finansiere en ny bil via leasing er en like populær måte å finansiere bilen sin på. Leaser du en bil, kan du bruke den i en fastsatt tidsperiode, vanligvis med en tre- eller fireårig kontrakt. Siden leasing ikke involverer betaling for selve bilen, men for bruken av den, er det veldig lett å velge en ny bil i henhold til de kontraktsmessige spesifikasjonene.
  • En annen mulighet for bilfinansiering er en tredelt løsning. Dette er en kombinasjon av et kontantbeløp, etterfulgt av delvise betalinger og til slutt en sluttbetaling.

Når du skal betale sluttbeløpet, har du tre valg:

  1. Du betaler sluttbeløpet og kjøper bilen fra forhandleren.
  2. Du finansierer sluttbeløpet og nedbetaler det i avdrag.
  3. Du returnerer bilen til forhandleren under forhåndsdefinerte kontraktsvilkår.

Bilfinansiering med restverdi

Bilfinansiering med restverdi er et billån der et endelig beløp må betales på slutten av låneperioden. Dette bilfinansieringsalternativet er spesielt attraktivt, siden det ofte har forholdsvis lav rente. Med det er en risiko for at kunden ikke har lagt til side nok penger under låneperioden til å betale den resterende gjelden, som kan være ganske høy. Om bilfinansiering med restverdi lønner seg, må derfor nøye vurderes.

Bilfinansiering med eller uten sluttbeløp

Bilfinansiering med sluttbeløp ligner bilfinansiering med restverdi. Etter at terminbeløpene er betalt, skal et endelig beløp betales på slutten av låneavtalen. Det er viktig å sjekke nøyaktig hvor stort dette sluttbeløpet vil bli, for å unngå uventede overraskelser. Situasjonen er annerledes ved bilfinansiering uten et sluttbeløp. Her finansieres bilen med et klassisk, avdragsbasert lån. Vær imidlertid oppmerksom på at hvert av avdragene ofte er høyere enn for tilsvarende låneordninger med et sluttbeløp. Derfor er det viktig å vurdere og beregne nøyaktig hvor mye du må betale ned på lånet i hvert tilfelle.

Bilfinansiering med ekstra tilbakebetaling

Hvis du er interessert i å gjøre en ekstra tilbakebetaling under den pågående bilfinansieringen, må dette noteres i kontrakten med låneinstitusjonen fra starten av. Dette kan være en god idé hvis du forventer å ha ekstra kapital på et senere tidspunkt. Med en ekstra tilbakebetaling kan du betale tilbake lånebeløpet utenom de planlagte avdragene, og dermed betale det ned raskere. Hvis dette alternativet ikke er inkludert i den opprinnelige kontrakten, er det ofte svært vanskelig å få godtatt en uplanlagt betaling senere.

Bilfinansiering med eller uten kontantbeløp

Mens bilfinansiering uten kontantbeløp ofte er et overkommelig alternativ (særlig for privatkunder), kan du sannsynligvis forvente høyere rente enn for bilfinansiering med et kontantbeløp. Hvis det månedlige terminbeløpet skal være så lavt som mulig, selv uten kontantbeløp, vil det påvirke lånets løpetid. Du bør derfor sjekke i detalj hvilken finansieringsmulighet som passer deg og dine personlige behov best.

Bilfinansiering for privatkunder

Bilfinansiering med billån – eller såkalt tredelt løsning – er særlig populært blant privatkunder. Avhengig av låneinstitusjonen eller banken, påtar man seg forskjellige månedlige avdrag samt kontantbeløp og sluttbeløp. Hva som passer deg best som privatperson, bør du undersøke nøye. Et godt alternativ til bilfinansiering er Care by Volvos bilabonnement, som byr på maksimal fleksibilitet ved å kombinere alle fordelene ved leie av bil – og samtidig bare betaler en fast månedlig pris og ikke noe kontantbeløp eller sluttbeløp.

Bilfinansiering for bedriftskunder

Leasing er spesielt populært blant bedriftskunder på grunn av den store fleksibiliteten. Disse kundene behøver ikke å direkte eie et kjøretøy, og betaler i stedet bare for bruken av bilen. Bilfinansiering gjennom leasing er basert på en tidsbegrenset kontrakt. Man betaler månedlige beløp til bilen byttes ut med en ny på slutten av leasing-perioden, og eventuelle ekstrabeløp betales. Care by Volvos bilabonnement er også et praktisk alternativ for forretningskunder som ikke vil administrere en bilpark – Care by Volvo-teamet tar seg av det for dem. Kunden behøver bare å tenke på forbruksvarer og bompenger.

Hva er kravene for bilfinansiering?

For alle typer finansiering utføres en kredittsjekk i forkant. Bilfinansieringsmuligheter uten kredittsjekk er mulig, men de er også forbundet med betydelig dårligere betingelser.

Ved sjekk av kredittverdighet må privatkunder vanligvis legge frem bevis på inntekt. For både privatkunder og bedriftskunder gir bilfinansieringsmodeller med kontantbeløp og sluttbeløp lavere renter på de månedlige terminbeløpene. Dette er hovedsakelig på grunn av den økte sikringen ved betaling av det første beløpet.

Hva er vanlig løpetid ved bilfinansiering?

Hvilken nedbetalingsplan på bilfinansieringen som vil passe deg best, avhenger av dine personlige behov og muligheter. Jo kortere løpetiden er for et lån eller leasingavtale, desto høyere blir de månedlige betalingene. På den annen side bør ikke en bilfinansiering vare for lenge heller, siden verdifallet av en bil med svært langsiktig finansiering som regel ikke samsvarer med de tilsvarende rentene. Derfor er den optimale løpetiden for bilfinansieringen din avhengig både av lånebeløpet i sin helhet, din inntekt og betalingsevne. Du bør altså ta deg god tid til å vurdere alle tilgjengelige muligheter.

Når er det lurt å finansiere en bil?

Det er spesielt hensiktsmessig å finansiere en bil hvis din egen likviditet ikke skal svekkes av kjøpet. For de fleste er det vanskelig å betale en bil (særlig en ny bil) kontant, på grunn av de høye prisene. Utviklingen og tilgangen til lånemuligheter styrker denne situasjonen. For de aller fleste vil det derfor være fordelaktig å finansiere bil via lån.

Hvilke fordeler og ulemper må det tas hensyn til ved finansiering av bil?

Når du kjøper en bil, er bilfinansiering et interessant alternativ til kontantbetaling. Men du bør også være klar over ulempene og risikoen ved å velge denne løsingen.

Fordelene ved bilfinansiering

- En stor fordel ved bilfinansiering er at det er mulig å kjøpe bil selv om du ikke har spart hele kjøpsbeløpet på forhånd. Ikke bare beskytter dette likviditeten din, men også kredittverdigheten i banken.

- Den nåværende rentesituasjonen byr på svært attraktive forhold for bilfinansiering. I tillegg er lånevilkårene for formålsrelatert finansiering (som bilfinansiering) ofte mer fordelaktige enn for typiske forbrukslån.

Ulempene ved bilfinansiering

- Bilfinansiering handler også om kreditt og lån, som innebærer en viss forpliktelse. Månedlige terminbeløp må betales innen forfall, og kontantbeløp og sluttbeløp må tas med i beregningen.

- Før du undertegner en kontrakt, må du sjekke alle vilkår nøye for å unngå problemer og økonomiske feller på et senere tidspunkt.

For å finne de beste vilkårene er det alltid viktig å utføre en detaljert sammenligning mellom forskjellige finansieringsalternativer og låneinstitusjoner. Deretter kan du velge den type bilfinansiering som passer best for deg.

Hvordan fungerer bilfinansiering, egentlig?

Hvordan en bilfinansiering fungerer avhenger av hvilken form for finansiering du velger. Hver av dem har sine fordeler, så det er smart å velge bilfinansiering ut fra hvilke behov du har. I tillegg til de vanligste formene for bilfinansiering, tilbyr Care by Volvo en annen måte å finansiere på; et bilabonnement som inkluderer en omfattende pakke.

Finn ut mer om Care by Volvo bilabonnement >

Hver type finansiering har også forskjellige retningslinjer og krav til kundene. Sørg for å velge en form for bilfinansiering som passer for deg.

Hvordan skiller bilabonnement fra Care by Volvo seg fra bilfinansiering?

Care by Volvo er et moderne og mer fleksibelt alternativ til de vanligste bilfinansieringsmulighetene.

  • Den mest opplagte forskjellen mellom tradisjonell bilfinansiering og Care by Volvos bilabonnement, er den omfattende pakken i abonnementet. Kaskoforsikring for alle sjåfører, årsavgift, vedlikehold, reparasjoner og slitasjedekning er inkludert i den månedlige abonnementsavgiften, og det kreves ingen kontantbeløp eller avdrag.
  • Et Care by Volvo-bilabonnement tilbyr deg muligheten til å abonnere på en av Volvos toppmodeller for en fast månedlig pris – uten skjulte kostnader. Dessuten kan du bytte ut bilen eller si opp abonnementet med bare tre måneders varsel. Løsningen er særdeles fleksibel sammenliknet med alle andre alternativer for bilfinansiering.
  • Og ikke bare det, Care by Volvo er risikofritt – du kan ta 30-dagers prøveperiode uten oppsigelsestid eller -gebyr og selv oppdage alle fordelene ved å ha et bilabonnement.

Flere råd og tips

18. april 2021 - 10 min å lese

Hva er en hybridbil?

Hva er en hybridbil? En hybridbil er et elektrisk kjøretøy som drives av minst én elektrisk motor og en annen motor. Energien trekkes både fra en elektrisk lagringsenhet og fra et annet drivstoff. Hy...

18. april 2021 - 10 min å lese

Kjøpe bil: Hva bør man tenke på?

Hva bør man tenke på? Hvis du vil kjøpe en ny drømmebil, innebærer avgjørelsen en rekke forberedelser og hensyn. Et sentralt spørsmål er hvordan bilen skal finansieres. Ofte involverer kjøpet en stor ...

Care by Volvo

Kontakt oss

800 10 188

 

Se vår Spørsmål og svar-side for å finne svar på ting du lurer på.

Du kan også kontakte oss via telefon eller e-post, så hjelper vi deg gjerne.

© 2024 Care by Volvo. All rights reserved.