Juridisk merknad

Når "Volvo Cars" brukes nedenfor, betyr det enten Volvo Car Corporation, én eller flere enheter innen Volvo-gruppen, eller hele Volvo-gruppen, alt etter hva som er aktuelt.

Ingen garantier, osv.

Skjønt all rimelig aktsomhet er utvist for å sørge for at informasjonen på dette nettstedet er riktig, ("nettstedet"), formidles den "som den er". Ikke under noen omstendigheter skal Volvo Cars være ansvarlig overfor noen part for direkte eller indirekte skader, følgeskader eller noen andre skader ved bruk av dette nettstedet eller ethvert nettsted det er lenket til, inkludert, uten begrensninger, ethvert krav om tapt fortjeneste, avbrudd i forretningsdrift, tap av programmer, tap av data eller annet, selv om Volvo Cars er blitt uttrykkelig informert om muligheten for slike skader.

Volvo Cars frasier seg herved alle garantier og løfter for dette nettstedet, så vel som for et hvilket som helst annet nettsted som du kan få tilgang til via dette nettstedet. Tilgang til andre slike nettsteder er bare gitt som en ekstra tjeneste, og det innebærer ikke at Volvo Cars godkjenner eller påtar seg ansvar for innholdet eller bruken av slike nettsteder. I tillegg er det opp til deg å ta behørige forholdsregler og passe på at det utstyret du bruker til å gå inn på dette nettstedet (og tilknyttet programvare), er beskyttet mot virus, ormer, trojanske hester og andre destruktive elementer.

Alle garantier og utsagn på dette nettstedet for Volvo Cars produkter eller tjenester som du kjøper eller bruker, vil bli underlagt de avtalte vilkårene i kontrakten for slike produkter eller tjenester.

Informasjon om dette nettstedet kan inneholde tekniske unøyaktigheter eller typografiske feil. Informasjonen på dette nettstedet kan bli endret når som helst uten forutgående varsel. Vennligst merk at Volvo Cars forbeholder seg retten til når som helst å gjøre endringer på produktene og tjenestene, herunder priser.

Informasjon på dette nettstedet kan inneholde referanser til Volvo Cars produkter og tjenester som ikke er kunngjort eller tilgjengelige i ditt land. Slike referanser betyr ikke at Volvo Cars har til hensikt å kunngjøre eller tilby slike produkter og tjenester i ditt land. Merk også at visse produkter og tjenester kan være tilgjengelige bare til en ekstra kostnad, og at noe av informasjonen på nettstedet muligens ikke er korrekt som følge av produktendringer etter lanseringen eller den siste oppdateringen av dette nettstedet. Vennligst ta kontakt med nærmeste Volvo Car-forhandler for fullstendig informasjon om hvilke produkter og tjenester du har tilgang til.  

Spesifikk programvare som er tilgjengelig på dette nettstedet.

Volvo Cars og/eller deres lisensgivere har opphavsrett til enhver type programvare som kan lastes ned fra dette nettstedet ("programvaren").

Bruk av denne programvaren er underlagt vilkårene i sluttbrukerens lisensavtale, hvis en slik eksisterer, som følger med eller er inkludert i programvaren ("lisensavtale"). Dersom andre vilkår er nevnt i lisensavtalen, er programvaren tilgjengelig for nedlasting kun for å brukes av sluttbrukeren. Dersom andre vilkår er nevnt i lisensavtalen, skal programvaren bare brukes til det formålet programvaren er gjort tilgjengelig for. Enhver reproduksjon eller videre distribusjon av denne programvaren som ikke er i samsvar med lisensavtalen, er strengt forbudt, og kan føre til sivilt eller strafferettslig søksmål.

Garanti for denne programvaren gjelder, om i det hele tatt, bare i samsvar med vilkårene i lisensavtalen. Bortsett fra det som måtte være garantert i lisensavtalen, fraskriver Volvo Cars seg alt garantiansvar med hensyn til programvare, herunder alle underforståtte garantier og påstander om salgbarhet, egnethet for et bestemt formål, eiendomsrett og at det ikke foreligger krenkelser.