1983–1993

240

For modellåret 1983 ble emblemet bak på alle 240-modellene endret. Det sto ikke lenger 242, 244 eller 245. Emblemet sa bare 240, som et ledd i en ny designstrategi. Men i praksis fortsatte folk flest å omtale bilene sine som 244 eller 245.

Forandringen innebar ingen storstilt modifisering av bilene.

Du finner mer informasjon under de enkelte modellene; 242, 244 eller 245.