60 år med sikkerhetsbeltet

Det moderne sikkerhetsbeltet feirer 60 år, og vi tar en titt på hvordan denne Volvo-innovasjonen har gjort verden til et tryggere sted for alle samtidig som det fortsetter å utvikle seg idet vi går inn i en ny tidsalder for personlige reiser.

TEKST: LEO WILKINSON

Nils Bohlin: Volvo-ingeniøren som har bidratt til å redde en million liv

Den enkle handlingen å tre på deg sikkerhetsbeltet og klikke det på plass har blitt noe vi gjør helt automatisk når vi setter oss inn i en bil – sannsynligvis tenker vi mer på hvilken musikk vi skal lytte til, eller på adressen vi skal plotte inn i navigasjonssystemet. Det er imidlertid mer til denne velkjente funksjonen enn vi gjerne tenker over. Faktisk er det i 2019 60 år siden det trepunkts sikkerhetsbeltet ble en standardfunksjon i en produksjonsbil, da Volvo introduserte det i modellene 121 Amazon og PV544.

Og selv om dagens biler beskytter oss med sterke stålbur, flerfoldige kollisjonsputer, nøye utformede deformasjonssoner og avanserte systemer for aktiv sikkerhet, er det trepunkts sikkerhetsbeltet fortsatt førstelinjeforsvaret mot de ekstreme kreftene i en kollisjon. Det grunnleggende designet har ikke blitt overgått siden lanseringen, og ingen annen bilsikkerhetsfunksjon har gitt et så betydelig bidrag med hensyn til å redde liv og redusere personskader gjennom de siste seks tiårene. For å sitere amerikanske National Highway Traffic Safety Administration: «Å spenne på deg beltet er den ene mest effektive tingen du kan gjøre for å beskytte deg selv i et sammenstøt.»

Formet av flyvning
Mannen bak det moderne trepunkts sikkerhetsbeltet var Volvo-ingeniøren Nils Bohlin. Ettersom Bohlin i sin forrige jobb som luftfartsingeniør hadde arbeidet med å utvikle katapultseter, visste han utmerket godt hvilken fatal virkning bevegelseskreftene kunne ha på en menneskekropp. Da han begynte i Volvo i 1958, fikk han ansvaret for å forbedre sikkerheten på veiene i stedet for i luften, og å forbedre utformingen av sikkerhetsbeltet var den første oppgaven hans.

På dette tidspunktet hadde andre fabrikanter allerede utviklet ulike to- og trepunkts sikkerhetsbelter – og Volvo hadde allerede montert topunktsbelter i noen av bilene sine – men Bohlin så at teknologien kunne forbedres. Han konsentrerte seg om å designe et belte som kunne stramme bedre samtidig som det beholdt kontakten med de sterkeste delene av kroppen – brystet og bekkenet. – Jeg skjønte at både øvre og nedre del av kroppen måtte holdes sikkert på plass, med ett belte over brystet og et annet over hoftene, sa Bohlin den gang.

Siden bruk av sikkerhetsbelte ikke var påbudt på denne tiden, forsøkte han også å gjøre beltet så lett som mulig å ta på seg og regulere, slik at folk ville være mer tilbøyelige til å bruke det. – Det var om å gjøre å finne en enkel løsning, sa han. – Det spiller ingen rolle hvor effektiv en beskyttelse er hvis den ikke brukes.

En gave til verden
Utformingen Bohlin til slutt kom frem til, viste seg å være så vellykket at den i bunn og grunn knapt har endret seg siden. Lotta Jakobsson, Senior Technical Leader, Injury Prevention, ved Volvos sikkerhetssenter, sier: – Ingen har klart å erstatte sikkerhetsbeltet. Det er fortsatt det viktigste sikkerhetssystemet i en bil. Og det som er unikt ved det sammenlignet med andre sikkerhetsfunksjoner, er at det gir beskyttelse ved alle typer sammenstøt. Det er fundamentalt for sikkerheten.

For sitt arbeid med å forbedre internasjonal trafikksikkerhet ble Nils Bohlin i 1989 opptatt i Hall of Fame for Safety and Health, og i 2002 i National Inventors Hall of Fame. Bohlins innovasjon var så betydelig ikke bare på grunn av det effektive designet, men også på grunn av Volvos beslutning om å la patentet være fritt tilgjengelig, slik at alle fabrikanter kunne dra nytte av teknologien.

– Bohlin perfeksjonerte geometrien til det trepunkts sikkerhetsbeltet og beltespennens utforming, sier Lotta. – Det var det vi ga bort. Og det har bidratt til å gjøre verden litt tryggere for alle, helt på linje med Volvos tilnærming med å sette mennesket i sentrum.

Anslagene varierer, men tallene tyder på at det trepunkts sikkerhetsbeltet siden 1959 har reddet over en million liv og redusert skadeomfanget fra kollisjoner for mange flere millioner. Michiel van Ratingen, generalsekretær i det europeiske trafikksikkerhetssamarbeidet Euro NCAP, sier: – Det trepunkts sikkerhetsbeltet er fortsatt den fremste sikkerhetsteknologien i verden. Uansett hvor man ser, har standardmessig montering og lovpålagt bruk av sikkerhetsbelter medført en nedgang i dødsulykker og personskader for bilførere og passasjerer. Dessuten har oppfinnelsen av trepunkts sikkerhetsbelter muliggjort mange andre sikkerhetsinnovasjoner, fra kollisjonsputer til barneseter, som brukerne kan ha nytte av hver dag.

Det trepunkts sikkerhetsbeltet er fortsatt den fremste sikkerhetsteknologien i verden

MICHIEL VAN RATINGEN, GENERALSEKRETÆR, EURO NCAP

gi best mulig beskyttelse. I tillegg til at den elektriske beltestrammingen aktiveres ved fare for kollisjon forfra eller bakfra, skjer dette også hvis systemet registrerer at bilen har forlatt veien. Dette, i kombinasjon med en unik setestruktur, er en funksjon Volvo var først ute med i verden, og bidrar til å redusere personskader i en av de vanligst forekommende ulykkene.

En ny tidsalder for reiser
Hvor passer sikkerhetsbeltet inn når vi ser fremover mot en spennende fremtid der selvkjørende biler kan komme til å gjøre veiene enda tryggere? Konseptbilen Volvo 360c – som ble avduket i 2018 – tilbyr ett mulig alternativ. Tanken bak 360c er at den skal være et alternativ til førsteklasses flyreiser. Den er et fullstendig autonomt konsept som gjør det mulig å slappe av, jobbe eller til og med sove i bilen. Volvos sikkerhetsingeniører så på hvordan ulike plasseringer av passasjerene kunne påvirke sikkerheten, og for å gjøre det mulig å sove i bilen utviklet de prototypen for et spesielt sikkerhetsteppe med samme funksjon som et sikkerhetsbelte.

– Det overvåker bevegelsene dine og tilpasser seg deretter, for å sikre at det kommer i kontakt med de sterkeste delene av kroppen, sier Lotta Jakobsson. – Det er basert på Nils Bohlins prinsipper, men tilpasset personer som ligger når de reiser.

Så langt er 360c å anse som et innspill i diskusjonen, utformet for å stimulere til en samtale om hvordan biler vil kunne utvikle seg i årene som kommer. Den gir ikke alle svarene, men én ting er garantert, nemlig at sikkerhet vil stå helt sentralt i alt Volvo gjør, uansett hva fremtiden måtte bringe. Når sikkerhetsbeltet nå går inn i sitt syvende tiår, vil det – i en eller annen form – fortsette å være en av de viktigste funksjonene i bilene våre.

Innebygd sikkerhet: fire ting du ikke visste om sikkerhetsbeltet

• Sikkerhetsorganisasjoner rundt om i verden anslår at bruk av sikkerhetsbelte i forsetene til en bil reduserer risikoen for en dødsulykke med cirka 50 prosent.

• Det tyske patentkontoret fremhevet det trepunkts sikkerhetsbeltet som ett av de åtte patentene som hadde hatt størst betydning for menneskeheten mellom 1885 og 1985.

• Sikkerhetsbelter redder rundt 15 000 menneskeliv i USA hvert år, ifølge tall publisert av den føderale etaten National Highway Traffic Safety Administration.

• Volvo introduserte sin karakteristiske sikkerhetsbeltelogo «since 1959» med XC90 i 2014. Den er nå å finne på alle modeller i 90-serien.

Utforsk Volvo XC90