Hemmeligheten bak Volvo Cars’ kjøresimulator

Den virtuelle verden møter virkeligheten i Volvo Cars' kjøresimulator, en maskin som hjelper Volvos ingeniører med å perfeksjonere bilenes respons.

AV DAN STEVENS

Data fra Volvo Cars' kjøresimulator underbygger omfattende tester utført på virkelige veier

Volvo Cars' kjøresimulator er en maskin som hjelper oss å lage biler med bedre kjøreegenskaper, og den har spilt en viktig rolle i utviklingen av nye Volvo XC60. Simulatoren kan gjenskape en veistrekning nøyaktig ned til hver minste millimeter. Det betyr at Volvos ingeniører kan prøve ut nye modeller på en rekke forskjellige veidekker og strekninger, uten å forlate bygningen. De kan også forandre bilens kjøreegenskaper ved å bruke en datamaskin til å endre fjæring, dekk eller styring, uten å måtte bytte de fysiske komponentene.

Da Volvo Cars begynte med simulatortesting, var de den tredje bilprodusenten i verden som brukte en slik maskin. I dag er det fremdeles bare et par bilprodusenter til som bruker simulator. En av dem er produsenten som nettopp har testet verdens raskeste elbil. Simulatorene er svært avanserte og kan programmeres til å gjenskape et helt bestemt sted på en vei, eller en hel teststrekning. Hver eneste dump og uregelmessighet i veidekket blir gjenskapt– hver minste lille ting – med en nøyaktighet på 0,2 mm.

Simulatoren ser ut som den kommer rett fra en science fiction-film. Det avskårede karosseriet som henger over riggens seks vislende, sparkende bein er et underlig syn. Du sitter i noe som faktisk viser seg å være en virkelig Volvo-kupé. Du ser ut av frontruten rett på en heldekkende skjerm som viser hva som teoretisk foregår. Det kan minne litt om verdens mest avanserte PlayStation, bortsett fra at det er mye mer realistisk. 

«Det der er et flott kontor», sier Carl Sandberg, som er bildynamikkingeniør hos Volvo Cars og jobber med riggen hver eneste dag. Han hjalp også til med å montere den da den ble levert. «Det har egentlig ikke så mye til felles med et videospill. Selve bilmodellen, det fysiske, er mye mer detaljert. I et videospill er det ikke så viktig om det fysiske er realistisk, så lenge det føles greit nok, men her ønsker vi faktisk å gå inn i hver komponent og modifisere den.»

«Den lar oss snakke samme språk og forenkler kommunikasjonen oss imellom.»

STEFAN KARLSSON

DRIVING DYNAMICS ATTRIBUTE INTEGRATION LEADER

Det er dette som gjør Carl og kollegaene hans i stand til å studere hver minste detalj av bilens kjøreegenskaper, og ikke minst hvordan de kan endre disse detaljene for å gjøre bilen bedre å kjøre.
 
Men hvordan har dette bidratt til å gjøre Volvoen din til en bedre bil? Rent praktisk betyr det at det tar kortere tid å utvikle en bil. Etter hvert som biler blir stadig mer kompliserte, må man finne en balanse mellom behovet for å bygge en glimrende bil, og behovet for å få den ferdig. Det er nettopp dette simulatoren gjør, slik at du får en Volvo som er så avansert som den kan bli. 

«Det betyr at de fleste som er involvert i utvikling og testing av en ny Volvo, kan jobbe på den samme maskinen.»

Det betyr også at de fleste som er involvert i utvikling og testing av nye biler, kan jobbe på den samme maskinen. «Den er et bindeledd mellom den fysiske testingen, testførerne og ingeniørene som jobber på laboratoriet», sier Carl. «Den lar oss snakke samme språk, og forenkler kommunikasjonen oss imellom.» Stefan Karlsson, Volvo Cars’ Driving Dynamics Attribute Integration Leader, er enig. «Et typisk scenario ville vært folk med 20 års erfaring med bilkjøring og folk med 20 års erfaring med bruk av datamaskiner, som ikke ville vært i stand til å snakke sammen og forstå hverandre», sier Stefan. «Nå er det mye enklere, for det er det samme teamet som jobber på simulatoren og kjører bilene.»

Dette bidrar også til å gjøre Volvoenes kjøreegenskaper mer konsistente, siden de samme resultatene kan gjenskapes om og om igjen. Dermed blir det mye enklere å oppdage og håndtere problemer. «Man kan gå i detalj på alt og vende tilbake og gjøre det på nytt», sier Stefan. «Det er bare å spole tilbake i fem sekunder, så kan du prøve den samme veistrekningen igjen. Det reduserer avstanden mellom objektiv og subjektiv testing.» 

«Hvis du bruker en simulator på datamaskin, ser du bare ett utvalg av resultater om gangen», sier Carl. «Denne maskinen tvinger deg til å tenke gjennom alt ved bilen. Du kan ikke unngå å oppleve alt samtidig.»

Det unike ved simulatoren er hvordan den samler alle resultater og gjør dem tilgjengelige for alle som jobber på prosjektet. Slik hjelper den oss med å finne den rette balansen mellom komfort og kjøreegenskaper for den nye generasjonen av Volvo-modeller.