Derfor kommer alle nye Volvo-modeller med en fartsbegrensning på 180 km/t

I de nye 2021-modellene lanserer Volvo Cars to nye sikkerhetstiltak.

Kjøring i høye hastigheter er fortsatt en av de aller vanligste årsakene til dødsfall i trafikken. Det ønsker Volvo Cars å gjøre noe med.

 

Toppfarten på de nye modellene begrenses derfor til 180 kilometer i timen. I tillegg lanserer bilprodusenten sikkerhetsnøkkelen Care Key.

 

Denne nøkkelen gjør det mulig for bileiere å sette ytterligere begrensninger på bilens toppfart, for eksempel dersom bilen skal lånes bort til yngre eller mer uerfarne sjåfører.

 

– Vi mener at bilprodusenter har et ansvar for å bidra til å forbedre trafikksikkerheten. Vår fartsbegrensende teknologi, og debatten den har skapt, passer godt inn i et slikt tankesett, sier Malin Ekholm, som leder Volvo Cars Safety Centre. 

 

– Hastighetsbegrensningen og Care Key hjelper folk til å reflektere og kanskje innse at råkjøring er farlig, samtidig som tiltakene bidrar til å skape en trygghetsfølelse og støtter mer ansvarlig bilkjøring, fortsetter hun.

– Vi mener at bilprodusenter har et ansvar for å bidra til å forbedre trafikksikkerheten

Malin Ekholm

Leder i Volvo Cars Safety Centre

Like sterke motorer

Volvo ønsker å strekke seg lenger enn lovpålagte krav og regler.

 

– Vår forskning viser oss hva som bør adresseres for å sikre at ingen blir drept eller alvorlig skadet i våre biler. Vi vet at å redusere toppfarten som tiltak ikke alene er nok, men det er verdt å gjøre det, om det bare redder ett liv, sier Håkan Samuelsson, administrerende direktør i Volvo Cars.

 

Selv om toppfarten begrenses er bilenes motorytelser, som for eksempel effekt, akselerasjon, dreiemoment og lignende, fortsatt de samme.

Var tidlig ute med setebelte

Volvos kommunikasjonssjef i Norge, Erik Trosby, erkjenner at sikkerhetstiltakene er kontroversielle valg. Hvilken rett har egentlig bilprodusenter til å innføre slike fartsbegrensninger?

 

– Volvo Cars har en lang tradisjon med å være en pioner i debatten om bilprodusenter har rett eller plikt til å sette inn tiltak som kan redde liv – selv om det kan bety at Volvo mister potensielle kunder ved å gjøre det, sier Trosby.

 

Volvo var for eksempel den første produsenten som innførte sikkerhetsbeltet – det samme trepunktsbeltet vi kjenner i dag – i sine biler. Beltet ble standard med modellen Volvo PV 544 i 1959. På tross av senere nyvinninger som kollisjonsputer og nødbremsesystemer, troner fortsatt sikkerhetsbeltet øverst som det viktigste sikkerhetstiltaket.

 

De siste ti årene har setebeltet reddet om lag 150 000 liv bare i USA, ifølge studier fra amerikanske National Highway Traffic Safety Administration.

1/4

Vil sende et signal

Volvo ønsker å sende et tydelig signal med den nye hastighestsbegrensningen.

 

– Problemet med kjøring over en viss hastighet er at verken bilens integrerte sikkerhetsteknologi eller god infrastruktur vil være nok til å unngå alvorlige skader eller dødsfall dersom en ulykke inntreffer, sier Trosby.

 

Han fortsetter.

 

– Men det viktigte vi egentlig gjør ved å innføre en makshastighet på bilene våre er å sende et tydelig signal om farene høy fart utgjør, slik at det skapes en debatt og en diskusjon om hvordan bilprodusenter og samfunnet forøvrig kan bidra til å redusere antallet ulykker.Studier viser nemlig at mennesker i gjennomsnitt har svak forståelse av farene knyttet til kjøring i høy hastighet. Det fører til at mange kjører for fort og tilpasser farten dårlig til ulike situasjoner i trafikken.

 

I tillegg til kjøring i høy hastighet vekker også distraksjoner og ruspåvirkning bekymring for trafikksikkerheten. For å oppnå visjonen om en fremtid der ingen blir drept eller alvorlig skadet i trafikken, jobber Volvo derfor videre med alle disse områdene.

 

Vi er godt i gang med å ta grep for å adressere disse tre utfordringene, som alle er knyttet til menneskelig atferd. Det kommer flere nye sikkerhetsfunksjoner i våre fremtidige biler, sier Trosby.

 

 

Vi vil at flere skal kjøre elektrisk

Nå vil Volvo gjøre hybridhverdagen mer elektrisk, og tilbyr derfor å dekke lading i ett år til alle som kjører en ny, ladbar hybrid fra Volvo.