Volvo Cars bruker blokkjedeteknologi

Volvo Cars blir den første bilprodusenten som innfører global sporbarhet av kobolt som benyttes i selskapets batterier, ved å bruke blokkjedeteknologi. Teknologien skal blant annet brukes i forbindelse med produksjonen av XC40 Recharge Pure Electric, som ble vist fram i oktober.

Med blokkjedeteknologi tar Volvo kontroll over hele leverandørkjeden for å sikre etisk produksjon av batterier. 

Elektrifisering av bilparken er over oss for fullt. Det er godt nytt for klodens klima, men det reises også bekymringer om hvorvidt all kobolten som går inn i verdens elektrifiserte biler er utvunnet på en forsvarlig måte.

Derfor skal Volvo, som første bilprodusent i verden, bruke blokkjedeteknologi til å spore all kobolt som brukes i selskapets elektrifiserte biler. Det betyr at alle som kjører en hybrid eller elbil fra Volvo skal kunne være helt trygge på at råmaterialene til batteriene utvinnes på en ansvarlig måte. 

– Vi har alltid engasjert oss for å ha en etisk leverandørkjede for råmaterialene våre. Med blokkjedeteknologi tar vi det neste steget for å sikre gjennomsiktighet i våre leverandørkjeder, samtidig som vi minimerer risiko i tett samarbeid med våre leverandører, sier Martina Buchhauser, innkjøpsansvarlig i Volvo Cars.

– Med blokkjedeteknologi tar vi det neste steget for å sikre gjennomsiktighet i våre leverandørkjeder, samtidig som vi minimerer risiko i tett samarbeid med våre leverandører. 

Martina Buchhauser, innkjøpsansvarlig i Volvo Cars.

Hvordan kan blokkjedeteknologi sikre ansvarlig batteriproduksjon?

Blokkjedeteknologi står i en særklasse når det kommer til å sikre transparent informasjonsbehandling. Ved «tradisjonell» informasjonsbehandling lagres data på ett sted, for eksempel på én bestemt lokal server eller i dataskyen. Her er det alltids en mulighet for at noen med tilgang kan endre på dataen i etterkant.

Med blokkjedeteknologi, derimot, deles, krypteres og kopieres nøyaktig samme informasjon umiddelbart til et helt nettverk av datamaskiner – samtidig. Hensikten er at det skal være umulig å endre eller skjule deler av informasjonen uten at det oppdages – i praksis er informasjonen som først ble skrevet til blokkjeden «satt i stein».

Nettopp derfor er dette et uvurderlig verktøy når man vil ha full transparens i en verdikjede. Ved at alle deltakerne i leverandørkjeden kan lagre, verifisere og overvåke data om transaksjonene som gjøres via blokkjedeteknologi, gir det også en unik innsikt i veien kobolt tar – helt fra utvinning til det er på plass i din nye bil.

Volvo får dermed god oversikt over informasjon som hvor kobolten kommer fra, egenskaper som vekt og størrelse, innsikt i forvaringskjeden – samt informasjon som viser at underleverandørens atferd er i tråd med OECDs retningslinjer for mineralutvinning.

 

 

 

Samarbeid fra A til Å

Volvo samarbeider med to leverandører av elbilbatterier: kinesiske CATL og sørkoreanske LG Chem.  Dette er anerkjente batteriprodusenter og begge har lang erfaring med å levere lithium-ionbatterier til den globale bilindustrien. De to selskapene oppfyller Volvo Cars’ strenge leverandørkrav knyttet til teknologisk lederskap, ansvarlige forsyningskjeder, reduksjon av karbonutslipp og konkurransedyktige kostnadsmodeller.

Både CATL og LG Chem har nå inngått en avtale med Volvo om at all kobolt de bruker i produksjonen skal være fullstendig sporbar.

For CATL sin del, gjøres dette i samarbeid med teknologiselskapene Circulor og Oracle. LG Chem, på sin side, benytter løsninger fra IBM, Responsible Sourcing Blockchain Network (RSBN) og RCS Global, et selskap spesialisert på ansvarlig utvinning.

Teknologien skal implementeres allerede i produksjonen av XC40 Recharge, som ble vist fram i oktober og kommer til Norge i 2020.

 

Bransjeledende på klima

De neste fem årene skal Volvo lansere en ny helelektrisk modell hvert år, og i 2025 skal halvparten av det globale nybilsalget komme fra helelektriske biler – mens resten skal være hybridbiler.

Recharge blir det overliggende navnet for alle rene elbiler og plug-in hybrider fra Volvo. Volvo Cars lanserte i oktober en bransjeledende klimaplan der målet er å redusere karbonavtrykket i Volvo-bilenes livssyklus med 40 prosent per bil innen 2025.

Dette er et av de viktige store grepene Volvo gjør for å nå selskapets ambisjon om å bli et klimanøytralt selskap innen 2040.