XC90 presenterer ... sikkerhetens paradoks

Etter hvert som biler og byer utvikler seg, bidrar teknologi til å gjøre veiene våre sikrere enn noensinne. Men føler vi oss egentlig tryggere? Robert Thomson, professor i bilsikkerhet ved Chalmers tekniske høyskole i Göteborg, og Eva Lahti, leder for førerassistanse i Volvo, diskuterer sikkerhetens paradoks.

TEKST: IAN DICKSON | FOTO: JOHAN WEDENSTRÖM

Blir vi et tryggere samfunn?
Robert Thomson: – Vi blir definitivt tryggere. Antallet dødsulykker er på vei ned, og det samme er antallet personskader. Det er imidlertid så mange nye, ukjente teknologier omkring oss, og det er et avvik mellom faktisk sikkerhet og sikkerheten slik vi oppfatter den. Det vi ser nå, er flere småkollisjoner og mindre alvorlige ulykker. Spesielt i byene blir det også flere alvorlige personskader som skyldes at fotgjengere og syklister beveger seg i biltrafikken på trangere plass. Dessuten lever folk lengre nå, og eldre mennesker er skjørere og blir lettere skadet i et sammenstøt.

Hvordan utvikles bilene for å hanskes med disse nye typene sammenstøt?
Eva Lahti: – Tradisjonelt har sikkerhet handlet om å minimalisere skaden ved en ulykke. Nå jobber vi med hvordan vi kan unngå å havne i disse farlige situasjonene i utgangspunktet. Dette er risikostyring eller forebyggende sikkerhet, men på en måte som ikke er invaderende. Nå har alle nye Volvoer City Safety. Du får automatisk nødbremsing og unnastyring som hjelper deg å unngå kollisjoner med andre biler, syklister, fotgjengere og store dyr.

Er det en balanse mellom teknologi og føreratferd?
Robert Thomson: – Jeg tror ikke vi tenker sosialt når vi sitter i bilen. Når jeg intervjuer folk som har vært innblandet i en ulykke, sier de alltid at de er en trygg sjåfør. Det er alltid den andre personen som er problemet. Vi må vise at hvis du oppfører deg korrekt, og andre også oppfører seg korrekt, vil alle tjene på det. Du eier ikke veien, men er nødt til å dele den, og for å dele den er du nødt til å være oppmerksom på hva som skjer rundt deg.

Hvordan kan man overvåke føreradferd?
Eva Lahti: – I fremtiden vil vi introdusere kameraer og førerovervåking som ikke bare vil se på styreimpulser, men også på førerens øyne og holdning, for å oppdage om vedkommende er trett eller kanskje påvirket av alkohol eller medikamenter. Og hvis systemet registrerer at føreren faktisk ikke burde kjøre bilen, vil det varsle personen. Dette dreier seg bare om å overvåke føreren her og nå – vi vil ikke lagre informasjonen eller sende den noen steder. Det er viktig å huske på at dette ikke skal være noen form for kontinuerlig overvåking av føreren.

Hvor stort er egentlig problemet med distraherte bilførere?
Eva Lahti: – Hos Volvo sier vi at du som fører alltid er ansvarlig for å kjøre bilen din, og at det bør være hovedfokuset ditt. Du bør ikke se bort. Likevel vet vi at det ikke alltid fungerer på den måten. Folk kaster korte blikk på instrumentpanelet, senterdisplayet, interiørspeilet. Og korte blikk er greit så lenge hovedoppmerksomheten er på veien. Problemet er at med all den assistansen vi har i bilene våre nå for tiden, er det lett å stole for mye på kjøretøyet. Du tenker kanskje at «bilen styrer seg selv, så jeg kan sjekke e-poster eller endre reisemål på kartet». Men faktisk er det aldri greit å gjøre noe slikt – heller ikke når du kjører i assistert modus, og bilen hjelper deg med å styre og holde sikker avstand til kjøretøyet foran. Det er mye diskusjon om automatiserte biler og automatisert kjøring, men, for å si det tydelig, det finnes ingen automatiserte biler i dag.

Robert Thomson: – Når du kjører, ser du på veien kun 85 prosent av tiden. Så hva gjør du med de resterende 15 prosentene? Vi er nødt til å finne ut hvordan mennesker, som lett kjeder seg og blir distraherte, kan nå reisemålet sitt på en trygg måte. Det jeg har lagt merke til, og som undersøkelsene våre bekrefter, er at folk tukler med mobiltelefonene sine – spesielt på motorveien. Og de spiser, drikker og snakker med passasjerene. Det er slike distraksjoner som kan skape farlige situasjoner.

Hva er de samfunnsmessige fordelene med færre kollisjoner?
Robert Thomson: – En ting vi ofte glemmer, er at handlingene våre påvirker andre mennesker. Vi vet ikke hva de heter, og vi treffer dem aldri igjen, men hvis vi tar et feil valg, er det hele denne innflytelsessfæren rundt oss. Hvis du har vært involvert i et uhell, er det ikke sikkert at du har skadet noen, men du har forstyrret trafikken, og det er en påvirkning på samfunnet. En buss som blir forsinket på grunn av et uhell, betyr for eksempel at passasjerene kommer for sent på jobb og kirurgen ikke rekker frem til operasjonssalen i tide, så de samfunnsmessige konsekvensene av ett lite uhell kan være enorme.