Notka informacyjna

Administrator:

Volvo Cars Poland, zwane dalej „VC [**]”, „my”, „nasze” i „nas” będzie jako administrator przetwarzać Twoje dane osobowe w sposób opisany poniżej.

Cel i podstawa prawna przetwarzania

Przetwarzamy dane osobowe, które nam przekazujesz, by dostarczać usługi, informacje marketingowe, których oczekujesz. Gromadzimy również dane o Twoich ewentualnych odpowiedziach i reakcjach na komunikację marketingową, który otrzymujesz, aby dostarczać Ci odpowiednie i wysokiej jakości informacje marketingowe, oraz do celów statystycznych. Możemy wykorzystywać Twoje dane osobowe do celów profilowania online i profilowania społecznego, tak aby usprawnić naszą komunikację marketingową.

Jeśli zaakceptowałeś nasze pliki cookie, w miarę możliwości łączymy Twoje dane osobowe z zachowaniami online na naszych stronach internetowych.

Przesyłając żądanie przez Internet, aplikacje, call center lub inny kanał komunikacji, wyrażasz zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych zgodnie z powyższym opisem.

W każdej chwili masz prawo wycofać swoją zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych. Prosimy o kierowanie próśb o wycofanie zgody do/na [**].

Ujawnianie/Odbiorcy [/Transfer] Twoich danych osobowych

Twoje dane osobowe zostaną udostępnione i przetwarzane przez wybranego przez Ciebie dealera, jeżeli będzie to zgodne z Twoim żądaniem. Twoje dane osobowe będą również udostępniane do i przetwarzane przez Volvo Car Corporation (szwedzki podmiot prawny o numerze rejestracyjnym 556074-3089). [Ponadto, Twoje zabezpieczone dane osobowe zostaną przekazane naszym partnerom świadczącym usługi poza EOG na podstawie Decyzji Komisji C(2010)593 w sprawie standardowych klauzul umownych dotyczących przekazywania danych osobowych podmiotom przetwarzającym dane mającym siedzibę w krajach trzecich na mocy dyrektywy 95/46/WE Parlamentu Europejskiego i Rady.]

Okres retencji

Przetwarzamy Twoje dane osobowe przez okres 12 miesięcy od daty świadczenia usług lub od momentu Twojej rezygnacji z otrzymywania dalszych informacji marketingowych.

Twoje prawa i dane kontaktowe

Więcej informacji na temat Twoich praw w związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych oraz dane kontaktowe w celu uzyskania dalszych informacji i wyjaśnień a także dane kontaktowe naszego Inspektora Danych Osobowych, uzyskasz odwiedzając [**]