Informacja o używanych przez nas plikach cookie


Cookie (tzw. ciasteczka) to niewielkie pliki tekstowe zapisywane w urządzeniu użytkownika podczas odwiedzin w witrynie internetowej. Dzięki nim możemy zwiększyć komfort korzystania z witryny i dowiadywać się, jakie informacje interesują poszczególnych użytkowników. 

Aby zapewnić użytkownikom większą kontrolę, stworzyliśmy menedżera prywatności, za pomocą którego można określić sposób wykorzystywania plików cookie podczas odwiedzin na stronach Volvocars.com. 

Aby zmienić preferencje dotyczące plików cookie, kliknij tutaj: Zmień ustawienia plików cookie  

W celu zapamiętania ustawień wybranych w menedżerze prywatności konieczne będzie użycie osobnego pliku cookie. Będzie to miało następujące konsekwencje:

• W przypadku usunięcia wszystkich plików cookie konieczne będzie ponowne zaktualizowanie preferencji.
• W przypadku korzystania z innego urządzenia lub innej przeglądarki należy ponownie określić preferencje.

Niezbędne pliki cookie

Niezbędne pliki cookie są potrzebne do swobodnego poruszania się po witrynie i umożliwiają zapamiętywanie niektórych wybieranych pozycji. Plików tych nie można zmienić w menedżerze prywatności, ale można je zmodyfikować w ustawieniach przeglądarki. Pliki te nie przechowują danych osobowych ani nie są ujawniane osobom trzecim. Oto szczegółowy opis tych plików:

Data Capture Tool 

Ten plik cookie informuje nas, że użytkownik otworzył w witrynie formularz do rejestrowania danych, np. dotyczący jazdy próbnej lub prośby o broszurę. W pliku tym nie są przechowywane żadne dane klienta. Jest on przechowywany jeden dzień.

Pliki cookie związane z działaniem, reklamami i kierowaniem treści

Google Analytics

Te pliki cookie służą do gromadzenia informacji na temat sposobu korzystania z naszej witryny przez odwiedzające ją osoby.

Dane te są gromadzone anonimowo i służą do tworzenia raportów, w tym dotyczących liczby odwiedzających, czasu spędzanego na stronie oraz odwiedzanych stron. Aby uzyskać więcej informacji na temat zasad prywatności firmy Google, kliknij poniższe łącze: 

www.google.com/intl/pl/policies/privacy

Tealium

Tealium to system zarządzania znacznikami, który służy do przechowywania wszystkich znaczników występujących w naszej witrynie. Aby uzyskać więcej informacji, kliknij poniższe łącze:

www.tealium.com/privacy.html

ClickTale

Ten plik cookie pozwala uzyskać informacje na temat sposobu poruszania się użytkowników po naszej witrynie dzięki monitorowaniu klikanych treści. Aby uzyskać więcej informacji, kliknij poniższe łącze:

www.clicktale.com/privacy-policy

CrazyEgg

Ten plik cookie pozwala uzyskać informacje na temat sposobu poruszania się użytkowników po naszej witrynie dzięki monitorowaniu klikanych treści. Aby uzyskać więcej informacji, kliknij poniższe łącze:

www.crazyegg.com/privacy

DoubleClick

Ten plik cookie służy do wyświetlania reklam samochodów Volvo po opuszczeniu naszej witryny. Plik ten analizuje strony oglądane przez użytkownika w naszej witrynie i prezentuje odpowiednie reklamy w witrynach zewnętrznych.

www.google.com/intl/pl/policies/privacy

Sitecore

SC_ANALYTICS_SESSION_COOKIE: Wygasa automatycznie po zamknięciu przeglądarki (tzw. plik cookie sesji). Służy on do identyfikacji stron odwiedzonych w witrynie.

SC_ANALYTICS_GLOBAL_COOKIE: Automatycznie wygasa po 10 latach (tzw. trwały plik cookie). Służy do identyfikacji użytkownika jako użytkownika unikatowego, nawet w przypadku wielokrotnych odwiedzin w witrynie.

http://www.sitecore.net/Legal/Privacy-Policy.aspx