Wersja artykułu 2022.255.0

Informacja o ochronie prywatności w związku z komunikacją marketingową

Obowiązuje od:

Opublikowano:

W niniejszym dokumencie opisany został sposób, w jaki spółka Volvo Cars (zdefiniowana poniżej) przetwarza Państwa dane osobowe w ramach prowadzonych działań marketingowych, które zostały wyszczególnione w dalszej części.

Poniżej znajdą Państwo następujące informacje:

1. Kim jesteśmy?

Podmiotem odpowiedzialnym za przetwarzanie Państwa danych osobowych w związku z działaniami marketingowymi jest spółka Volvo Car Poland sp. z o.o. z siedzibą pod adresem ul. Puławska 558/560, 02-884 Warszawa, Polska, NIP PL1132109846, zwana dalej „Volvo Cars” albo „my” we wszystkich odmianach gramatycznych.

2. Jakie dane osobowe gromadzimy i dlaczego?

Osoby, które przekazały nam zgodę na otrzymywanie informacji marketingowych, otrzymują takie informacje poprzez różne kanały (np. pocztę tradycyjną i elektroniczną, telefonicznie, poprzez aplikację Volvo Cars oraz przez kanały mediów społecznościowych).

W ramach komunikacji marketingowej współpracujemy z partnerami z branży reklamy cyfrowej zwanymi dalej „Partnerami reklamowymi”, tak aby tworzyć i wyświetlać treści marketingowe w sieciach społecznościowych i internetowych sieciach reklamowych. Na potrzeby wyświetlania odpowiednich i celowanych reklam nasi dostawcy korzystają z danych osobowych przekazanych przez nas lub uzyskanych poprzez inne technologie, np. pliki cookie. Więcej informacji na ten temat można znaleźć poniżej.

Nasze działania marketingowe obejmują przetwarzanie następujących kategorii danych osobowych:

CELKATEGORIE DANYCHPODSTAWA PRAWNA
W celu rejestrowania Państwa wyborów i zarządzania nimi.Rejestrowanie Państwa wyborów (data i czas wyboru oraz system, w którym dokonano wyboru).Naszym prawnym obowiązkiem jest dokumentowanie Państwa zgody na otrzymywanie komunikatów marketingowych, udowodnienie posiadania takiej dokumentacji oraz rejestrowanie daty rezygnacji i informacji, czego dotyczyła rezygnacja.
W celu wysyłania komunikatów marketingowych, o które Państwo się do nas zwrócili lub które są zgodne z Państwa zainteresowaniami.

Informacje kontaktowe, w tym imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, adres pocztowy.

Państwa zgoda na otrzymywanie od nas komunikatów marketingowych lub — w przypadku gdy zakupili Państwo od nas produkt lub usługę — nasz uzasadniony interes polegający na przesyłaniu Państwu komunikatów marketingowych.

W celu przedstawienia Państwu odpowiednich komunikatów marketingowych.

Aby lepiej zrozumieć Państwa konkretne zainteresowania i preferencje i dostosować do nich nasze komunikaty.

Informacje kontaktowe, w tym imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, adres pocztowy.

Wcześniejsze zakupy, preferowany dealer, dane o pojeździe (np. model, rok modelowy, nr VIN, dane telematyczne, przebieg itd.), historia obsługi, kontakty z działem obsługi klienta, dane dotyczące umowy, tj. rodzaj i czas trwania umowy, status subskrypcji usługi łączności (wcześniej subskrypcja usługi Volvo on Call), wskaźnik otwieralności /klikalności wiadomości e-mail, aktywność w naszej aplikacji i w naszej witrynie (w zakresie, w jakim aktywność ta związana jest z Państwem. Dotyczy to użycia aplikacji po zalogowaniu się za pomocą swojego identyfikatora Volvo oraz korzystania z przeglądarki po kliknięciu łącza z wiadomości e-mail, jak również sytuacji, w której zwrócili się Państwo o usługę powiązaną z Państwa numerem telefonu lub adresem e-mail, np. rezerwacja usługi serwisowej lub jazdy próbnej).

Nasz uzasadniony interes polegający na tworzeniu dopasowanych reklam. W stosownych przypadkach Państwa zgoda na reklamowe pliki cookie.

W celu zaprezentowania odpowiednich i dopasowanych reklam Volvo Cars w czasie, gdy odwiedzają Państwo strony naszych Partnerów reklamowych, witryny stron trzecich, kanały mediów społecznościowych oraz bezpośrednie komunikaty (nazywane zwykle retargetowaniem).

W celu znalezienia i zaangażowania właściwej grupy odbiorców oraz skierowania do nich reklamy.

Wskaźnik otwieralności/klikalności wiadomości e-mail, adres e-mail, numer telefonu, dane dotyczące reklamowych plików cookie.

Państwa zgoda na reklamowe pliki cookie w naszej witrynie.

Państwa zgoda na otrzymywanie od nas komunikatów marketingowych lub — w przypadku gdy zakupili Państwo od nas produkt lub usługę — nasz uzasadniony interes polegający na wyświetlaniu i przesyłaniu Państwu komunikatów marketingowych.

Uznajemy, że w takich sytuacjach nasi Partnerzy reklamowi, tj. spółki Meta i Google, ponoszą (jako współadministratorzy) odpowiedzialność solidarną.

Analizy statystyczne wydajności naszych komunikatów marketingowych.

Zaangażowanie klientów, opinie i reklamacje klientów złożone w telefonicznym centrum obsługi klienta.

Wskaźnik otwieralności/klikalności wiadomości e-mail, data i godzina podjęcia działania związanego z naszymi wiadomościami e-mail oraz łącza, które kliknął odbiorca wiadomości. Wiadomości e-mail oraz nasza witryna zawierają piksele monitorujące używane do pomiaru częstotliwości otwierania i klikania.

Czynności pobierania, aktywacji, korzystania, odinstalowywania aplikacji Volvo Cars, status licencji, rezygnacje z subskrypcji, korzystanie z kanałów mediów społecznościowych, zaangażowanie, kliknięcia, otwarcia, leady, odtwarzania filmów wideo na podstawie adresu IP, piksele monitorujące i wtyczki stron trzecich.

Nasz uzasadniony interes polega na wykonywaniu pomiarów skuteczności naszych działań marketingowych związanych w dowolny sposób z aktywnością w sieci, z zastrzeżeniem że użytkownik zaakceptuje reklamowe pliki cookie w naszej witrynie.

3. Jak długo przechowujemy Państwa dane?

Przetwarzamy Państwa dane osobowe zgodnie z powyższym do czasu wycofania przez Państwa swojej zgody lub rezygnacji z otrzymywania naszych komunikatów marketingowych. Po wycofaniu zgody lub złożeniu rezygnacji ograniczymy przetwarzanie danych osobowych do prowadzenia listy wykluczeń, dzięki której będziemy mieć pewność, że nasze komunikaty marketingowe nie będą nieumyślnie wysyłane do Państwa. Podstawą prawną tej czynności jest nasz prawny obowiązek poszanowania Państwa wyborów.

4. Komu udostępniamy Państwa dane osobowe?

Państwa dane osobowe będziemy udostępniać następującym kategoriom osób trzecich, ograniczając się tylko do tych danych, których znajomość jest im niezbędna:

  • Naszym wykonawcom przetwarzającym dane w ramach ogólnej obsługi naszych działań, takim jak dostawcy rozwiązań IT;
  • Nasze podmioty przetwarzające dane realizują marketing bezpośredni i podlegają umownym ograniczeniom w zakresie możliwości wykorzystania Państwa danych osobowych do jakichkolwiek innych celów niż dostarczanie nam usług zgodnie z każdą zawartą z nimi umową o powierzenie przetwarzania danych osobowych.

Będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe i będziemy je również udostępniać następującym organizacjom (przetwarzającym dane osobowe w naszym imieniu lub w celu udostępnienia Państwu produktów i usług marki Volvo):

  • Nasza spółka dominująca Volvo Car Corporation (i jej podwykonawcy) w związku z obsługą naszej strony internetowej i przechowywaniem danych;
  • Dostawcy IT (oraz ich podwykonawcy) udostępniający nam ogólne systemy wsparcia biznesowego, np. dostawcy oprogramowania i rozwiązań przechowywania danych, np. Salesforce (lub ich podwykonawcy), którzy udostępniają nam systemy CRM oraz systemy przechowywania danych.

Zawarliśmy umowę o powierzenie przetwarzania danych osobowych z każdym podmiotem przetwarzającym, który podlega umownym ograniczeniom w zakresie możliwości wykorzystania Państwa danych osobowych do jakichkolwiek innych celów niż dostarczanie nam usług lub udostępnienie Państwu produktów i usług marki Volvo. Każdy organizacja ma obowiązek przechowywać informacje z zachowaniem poufności i przetwarzać dane osobowe zgodnie z zawartą umową o powierzenie przetwarzania danych.

Państwa dane osobowe mogą być przekazywane do kraju spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego (w tym do Wielkiej Brytanii). W takim przypadku taki transfer będzie realizowany zgodnie ze standardowymi klauzulami umownymi zatwierdzonymi przez Komisję Europejską lub innym odpowiednim mechanizmem ochronnym. Ogólny tekst stosowanych standardowych klauzul umownych w różnych językach można znaleźć na stronie internetowej Komisji Europejskiej.

Prosimy o kontakt (za pośrednictwem danych podanych w punkcie 6 poniżej) w sprawie ewentualnych pytań dotyczących przekazywania Państwa danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy.

5. Państwa prawa związane z przetwarzaniem przez nas danych

Jako osoba, której dane dotyczą, mają Państwo określone prawa dotyczące przechowywanych przez nas danych osobowych, w tym prawo do wycofania zgody lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania przez nas danych, prawo dostępu do przechowywanych przez nas danych, prawo do żądania sprostowania lub ograniczenia danych, prawo do żądania przeniesienia danych do innego podmiotu, prawo żądania usunięcia danych oraz dodatkowo prawo do wniesienia skargi do organu nadzorującego ochronę danych. Więcej informacji dotyczących Państwa praw znajduje się w naszej Polityce ochrony prywatności klientów.

Mogą Państwo wykonywać swoje prawa w związku z:

  • gromadzeniem i wykorzystywaniem przez nas Państwa danych osobowych oraz
  • gromadzeniem i wykorzystywaniem przez nas Państwa danych osobowych w związku z działaniami naszych Partnerów reklamowych występujących jako współadministratorzy (w niektórych przypadkach możemy przekazać Państwa wniosek, jeśli jego realizacja znajduje się w zakresie obowiązków naszych Partnerów reklamowych).

Aby złożyć wniosek, należy kliknąć tutaj (najpierw należy wybrać kraj lub region, a następnie otworzyć i wypełnić formularz internetowy). Ułatwi nam to płynną obsługę Państwa sprawy. W przypadku wniosków składanych telefonicznie lub pocztą elektroniczną muszą Państwo podać nam wystarczające informacje, które pozwolą nam odpowiednio zweryfikować, czy są Państwo osobą, której dane osobowe zgromadziliśmy.

6. Informacje kontaktowe

Jeśli zechcą Państwo skorzystać ze swoich praw, prosimy o zapoznanie się z punktem piątym powyżej. Jeśli będą Państwo mieć inne pytania związane z ochroną danych osobowych, mogą Państwo skontaktować się z nami, korzystając z danych podanych w części Dane biznesowe.

Mogą Państwo także skontaktować się z administratorem bezpieczeństwa informacji Volvo Car Corporation, korzystając z poniższych danych:

Firma: Volvo Car Corporation

Adres pocztowy: Volvo Car Corporation, Assar Gabrielssons Väg, SE-405 31 Göteborg, Szwecja

Adres e-mail: globdpo@volvocars.com

7. Zmiany w naszej informacji o ochronie prywatności

Zastrzegamy sobie prawo do zmieniania według naszego uznania stosowanych przez nas praktyk w zakresie ochrony prywatności oraz do wprowadzania w dowolnym momencie zmian w niniejszej informacji o ochronie prywatności. Zawsze gdy dokonamy istotnych zmian w niniejszej informacji, a w szczególności gdy informacja ta stanowi podstawę dla Państwa zgody, poinformujemy Państwa o tych zmianach.

Niniejsza informacja o ochronie prywatności obowiązuje od daty podanej u góry dokumentu.