Wersja artykułu 2021.244.0

Dodatkowa informacja o ochronie prywatności – Wypłata refundacji kosztów energii elektrycznej za pośrednictwem Aplikacji Volvo Cars

Obowiązuje od:

Opublikowano:

Niniejszy dokument opisuje, w jaki sposób Volvo Cars (zdefiniowana poniżej) przetwarza Państwa dane osobowe, gdy składają Państwo za pośrednictwem Aplikacji Volvo Cars wniosek o refundację kosztów energii elektrycznej w związku z użytkowaniem Państwa pojazdu Volvo (dalej „Refundacja kosztów energii elektrycznej"). Niniejszy dokument należy traktować jako dodatek do istniejącej Informacji o ochronie prywatności dotyczącej Aplikacji Volvo Cars

1. Kim jesteśmy?

Podmiotem odpowiedzialnym za przetwarzanie danych osobowych w związku z programem Refundacji kosztów energii elektrycznej jest Volvo Car Corporation, z siedzibą pod adresem Assar Gabrielssons Väg, SE-405 31 Göteborg, Szwecja, numer w rejestrze przedsiębiorstw 556074-3089, określana dalej jako „Volvo Cars" albo „my" we wszystkich odmianach gramatycznych.

2. Jakie dane osobowe gromadzimy i dlaczego?

Aby złożyć wniosek o Refundację kosztów energii elektrycznej muszą Państwo być zarejestrowanym właścicielem abonamentu. Gdy składają Państwo wniosek o refundację za pośrednictwem Aplikacji Volvo Cars, przetwarzane są następujące kategorie danych osobowych :

  1. W celu zweryfikowania, czy są Państwo uprawnieniu do składania wniosków związanych z ofertą refundacji kosztów energii elektrycznej, przetwarzamy Państwa Volvo ID i dane identyfikacyjne Państwa samochodu (numer VIN). Robimy to w oparciu o umowę, którą podpisali Państwo w celu uczestnictwa w kampanii Refundacji kosztów energii elektrycznej (art. 6.1. b) RODO).
  2. Abyśmy mogli zrealizować program Refundacji kosztów energii elektrycznej, potrzebujemy Państwa danych osobowych i informacje o koncie bankowym (numer konta bankowego, imię i nazwisko oraz adres pocztowy, numer identyfikacji podatkowej), które wykorzystamy do dokonania wypłaty. Robimy to w oparciu o Państwa umowę o Refundacji kosztów energii elektrycznej zawartą z Volvo Cars (art. 6.1. b) RODO).
  3. Aby dopełnić naszych obowiązków prawnych związanych z zasadami księgowości i ustawami o sprawozdawczości finansowej, będziemy przechowywać w naszej bazie danych Państwa dane osobowe i informacje o koncie bankowym (numer konta bankowego, imię i nazwisko oraz adres pocztowy, numer identyfikacji podatkowej) oraz znacznik czasowy związany z Państwa Refundacją kosztów energii elektrycznej.

3. Jak długo przechowujemy Państwa dane?

Podane poniżej okresy przechowywania danych osobowych dotyczą przetwarzania przez nas wymienionych powyżej danych osobowych:

Osobiste dane identyfikacyjne i dane identyfikacyjne samochodu są przechowywane przez 500 dni od daty zaakceptowania przez Państwa oferty.

Państwa dane osobowe i informacje o koncie bankowym związane z płatnością są przetwarzane do czasu realizacji płatności. W celu przestrzegania przepisów dotyczących rachunkowości i sprawozdawczości finansowej będziemy przechowywać dane Państwa płatności przez 7 lat.

4. Komu udostępniamy Państwa dane osobowe?

Państwa dane osobowe będziemy udostępniać następującym kategoriom osób trzecich, ograniczając się tylko do tych danych, których znajomość jest im niezbędna:

  • Naszym wykonawcom przetwarzającym dane w ramach ogólnej obsługi naszych działań, takim jak dostawcy rozwiązań IT;
  • Naszym różnym kategoriom wykonawców przetwarzających dane w ramach obsługi Refundacji kosztów energii elektrycznej, którzy podlegają umownym ograniczeniom, jeśli chodzi o ich możliwość wykorzystania Państwa danych osobowych do jakichkolwiek innych celów niż dostarczanie nam usług zgodnie z każdą zawartą z nimi umową o powierzenie przetwarzania danych osobowych:
  • Dostawca obsługujący faktury
  • Dostawca usług technicznych