Wersja artykułu 2020.266.0

Informacja o ochronie prywatności – Pick-up & Delivery Service from Volvo Cars

Obowiązuje od:

Opublikowano:

Pick-up & Delivery Service jest usługą oferowaną klientom Volvo Cars, która umożliwia im zaplanowanie jazdy próbnej i/lub serwisu bezpośrednio poprzez aplikację Pick-up & Delivery Service albo Aplikację Volvo Cars z odbiorem ich pojazdu z wybranego przez nich miejsca oraz opcją dostarczenia samochodu zastępczego albo wymianę aktualnie leasingowanego pojazdu na wzięty na nowo w leasing pojazd lub dostarczenie nowo zakupionego pojazdu (zwaną dalej także „Pick-up & Delivery Service”).

Ostatnia aktualizacja: 22 września 2020 r.

Kim jesteśmy?

Administratorem wszystkich danych osobowych gromadzonych i przetwarzanych w związku ze świadczeniem usługi Pick-up & Delivery Service jest Volvo Car Poland sp. z o.o., z siedzibą pod adresem ul. Puławska 558/560, 02-884 Warszawa, Polska (zwana dalej „Volvo Cars”), wraz z dealerem Volvo, u którego zamawiana jest usługa Pick-up & Delivery Service (zwanym dalej „sprzedawcą Volvo” albo „sprzedawcą”).

Gromadzone dane osobowe i cele przetwarzania

Korzystanie z usługi Pick-up & Delivery Service wiąże się z przetwarzaniem następujących kategorii danych osobowych:

 1. Kierowcy realizujący usługę Pick-up & Delivery Service, a także klienci korzystający z tej usługi muszą utworzyć konto. W tym przypadku przetwarzamy: imię i nazwisko, dane kontaktowe (adres e-mail, prywatny i służbowy numer telefonu), hasło (zaszyfrowane). Odbywa się to na potrzeby świadczenia przez nas usługi naszym klientom i ma na celu identyfikację kierowcy oraz klienta, a także zapewnienie komunikacji między nimi. Wymagamy także, aby kierowcy przesłali swoje zdjęcie, co ma na celu zapewnienie klientom możliwości zobaczenia osoby, która się z nimi przywita i przejmie ich samochód.
  1. Jeśli są Państwo klientem usługi Pick-up & Delivery Service, podstawą prawną przetwarzania danych jest wykonanie umowy, której są Państwo stroną ((art. 6.1.b) RODO).
  2. Jeśli są Państwo kierowcą, który tworzy konto przy użyciu aplikacji i świadczy usługę Pick-up & Delivery Service za pośrednictwem aplikacji mobilnej Birdseye, podstawą prawną przetwarzania danych jest wykonanie umowy dotyczącej korzystania z aplikacji, którą Państwo zawarli z Volvo Cars ((art. 6.1.b) RODO). Jeśli są Państwo kierowcą i świadczą usługi związane z Pick-up & Delivery Service, co jest wymagane do wykonywania umowy o pracę zawartą przez Państwa z odpowiednim sprzedawcą Volvo jako pracodawcą, podstawą prawną przetwarzania danych jest realizacja stosunku pracy. Jeśli są Państwo kierowcą i świadczą usługi związane z Pick-up & Delivery Service, które nie są wymagane do wykonywania umowy o pracę zawartą przez Państwa z odpowiednim dealerem Volvo jako pracodawcą, albo jeśli zostali Państwo wynajęci przez odpowiedniego dealera, podstawą prawną przetwarzania danych jest nasz uzasadniony interes ((art. 6.1.f) RODO). Naszym uzasadnionym interesem jest to, że chcemy umożliwić kierowcy świadczenie usługi Pick-up & Delivery Service na rzecz klienta za pośrednictwem aplikacji. Naszym uzasadnionym interesem jest również to, że chcemy ułatwić kontakt między kierowcą a klientem poprzez przesłane zdjęcie kierowcy.
 2. W trakcie realizacji usługi Pick-up & Delivery Service śledzimy lokalizację kierowcy za pośrednictwem jego smartfona. Ma to na celu obliczenie przybliżonego czasu przybycia do serwisu.
  1. Podstawą prawną przetwarzania danych jest wykonanie umowy dotyczącej korzystania z aplikacji, którą Państwo zawarli z Volvo Cars (art. 6.1.b) RODO).
  2. Jeśli są Państwo kierowcą i świadczą usługę Pick-up & Delivery Service, co jest wymagane do wykonywania umowy o pracę zawartą przez Państwa z odpowiednim dealerem Volvo jako pracodawcą, podstawą prawną przetwarzania danych jest realizacja stosunku pracy. Jeśli są Państwo kierowcą i świadczą usługi związane z Pick-up & Delivery Service, które nie są wymagane do wykonywania umowy o pracę zawartą przez Państwa z odpowiednim dealerem Volvo jako pracodawcą, albo jeśli zostali Państwo wynajęci przez odpowiedniego dealera, podstawą prawną przetwarzania danych jest nasz uzasadniony interes ((art. 6.1.f) RODO). Naszym uzasadnionym interesem jest to, że chcemy obliczać czas przyjazdu kierowcy. Chcemy go również używać do ustalania, którzy kierowcy mają zostać przydzieleni do poszczególnych usług.
 3. Gdy klient korzysta z usługi Pick-up & Delivery Service, gromadzimy następujące informacje o kliencie:
  • Historia korzystania przez klienta z usługi odbioru i dostarczenia samochodu – aby wiedzieć, które usługi zostały ukończone;
  • Prawo jazdy klienta – jeśli klient korzysta z samochodu zastępczego;
  • Ubezpieczenie klienta – potrzebne, jeśli klient korzysta z samochodu zastępczego;
  • Numer rejestracyjny i numer VIN samochodu klienta – potrzebne do zidentyfikowania pojazdu;
  • Adres odbioru – potrzebny do wykonania usługi;
  • Uwagi przekazane przez klienta przy odbiorze samochodu (jeśli są);
  • Uwagi dotyczące serwisu przekazane przez warsztat (jeśli są);
  • Pojazd do jazdy próbnej, którym jest zainteresowany klient (jeśli jest);
  • Zdjęcia pojazdu klienta oddawanego w rozliczeniu (jeśli jest);
  • Adres dostarczenia – potrzebny do wykonania usługi;
  • Uwagi przekazane przez klienta po dostarczeniu samochodu (jeśli są); oraz
  • Adres IP.
  Podstawą prawną przetwarzania powyższych danych jest wykonanie umowy, której są Państwo stroną (art. 6.1.b) RODO).
 4. Gdy wysyłamy do klientów poprzez aplikację Pick-up & Delivery Service powiadomienia push z aktualną informacją o stanie realizacji usługi, wykorzystujemy następujące kategorie danych w celu śledzenia wysłanych powiadomień:
  • Unikatowy identyfikator urządzenia;
  • Znacznik powiadomienia push;
  • Tytuł powiadomienia push (może zawierać nazwiska klienta i kierowcy, markę/model/kolor pojazdu);
  • Treść powiadomienia push (może zawierać nazwiska klienta i kierowcy, markę/model/kolor pojazdu); oraz
  • Adres IP.
  1. Jeśli są Państwo klientem usługi Pick-up & Delivery Service, podstawą prawną przetwarzania danych jest wykonanie umowy, której są Państwo stroną ((art. 6.1.b) RODO).
  2. Jeśli są Państwo kierowcą i zostało wysłane powiadomienie typu push zawierające Państwa nazwisko, co jest wymagane do wykonywania umowy o pracę zawartą przez Państwa z odpowiednim dealerem Volvo jako pracodawcą, podstawą prawną przetwarzania danych jest realizacja stosunku pracy. Jeśli są Państwo kierowcą i wysłano powiadomienie push zawierające Państwa nazwisko, co nie jest wymagane do wykonywania umowy o pracę zawartą przez Państwa z odpowiednim dealerem Volvo jako pracodawcą, albo jeśli zostali Państwo wynajęci przez odpowiedniego dealera, podstawą prawną przetwarzania danych jest nasz uzasadniony interes (art. 6.1.f) RODO) polegający na przekazaniu klientowi jak najdokładniejszej informacji na temat aktualnego stanu realizacji usługi.
 5. Gdy po wykonaniu usługi zostaną przekazane uwagi, gromadzimy nazwiska klienta i kierowcy, ocenę oraz komentarze klienta. Podstawą prawną przetwarzania danych jest nasz uzasadniony interes (art. 6.1.f) RODO) polegający na ciągłym doskonaleniu naszych usług świadczonych naszym klientom. Ponadto to klient decyduje, czy przekazać opinię, czy nie.
 6. Jakość naszej usługi ma istotne znaczenie, a ponieważ mogą pojawić się kwestie odpowiedzialności związane z zarzutami uszkodzenia samochodu, przechowujemy zdjęcia pojazdu wraz ze znacznikami czasowymi oraz lokalizację, dążąc do ochrony naszych praw i interesów (a także praw i interesów naszych partnerów i kierowców zaangażowanych w wykonanie usługi). Podstawą prawną przetwarzania danych jest nasz uzasadniony interes (art. 6.1.f) RODO) polegający na tym, że w przypadku szkody chcemy w jak najprostszy sposób wyjaśnić, czy szkoda została spowodowana przez kierowcę podczas realizacji usługi.
 7. Gdy wysyłają Państwo do nas wiadomość e-mail z prośbą o wsparcie w zakresie korzystania z usługi Pick-up & Delivery Service lub gdy mają Państwo inne pytania dotyczące oferty Pick-up & Delivery Service. W przypadku osoby będącej klientem podstawą prawną przetwarzania danych jest wykonanie umowy, której są Państwo stroną (art. 6.1.b) RODO). W razie ogólnego zapytania bez relacji z klientem podstawą prawną przetwarzania danych jest nasz uzasadniony interes (art. 6.1.f) RODO) polegający na zaoferowaniu Państwu łatwego sposobu skontaktowania się z nami.
 8. Gdy używają Państwo aplikacji Pick-up & Delivery Service, wykorzystujemy Google Analytics, aby lepiej zrozumieć zachowania użytkownika i zwiększyć użyteczność aplikacji. W związku z tym przetwarzamy Państwa adres IP, który jest anonimizowany bezpośrednio po otrzymaniu.Podstawą prawną przetwarzania danych jest uzasadniony interes (art. 6.1.f) RODO).

Okresy przechowywania danych

Podane poniżej okresy przechowywania danych osobowych dotyczą przetwarzania przez nas wymienionych powyżej danych osobowych:

 1. Dane dotyczące kierowców (wszystkie kategorie danych z wyjątkiem Adresu IP z punktu 4 powyżej oraz danych z punktów 6 i 8 powyżej): 1 rok od daty ostatniej aktywności związanej z usługą;
 2. Dane dotyczące klientów (wszystkie kategorie danych z wyjątkiem Adresu IP z punktu 4 powyżej oraz danych z punktów 6 i 8 powyżej): 3 lata;
 3. Dane dotyczące jakości i niezawodności (dane z punktu 6 powyżej): 3 lata od daty wykonania usługi, chyba że pojawi się spór, w którym to przypadku okres ten zostaje przedłużony o czas potrzebny do zakończenia sporu;
 4. Adres IP z punktu 4 powyżej: 3 miesiące; oraz
 5. Dane Google Analytics (dane z punktu 8 powyżej): 14 miesięcy.

Ponadto dealer Volvo świadczący usługę podlega różnym obowiązkom w zakresie przechowywania i dokumentacji danych i może być również zobowiązany na mocy prawa do ujawnienia danych osobowych organom władzy (art. 6 ust. 1 zd. 1 lit. c) RODO). Informację tę można znaleźć w polityce prywatności dealera.

Odbiorcy Państwa danych osobowych

Przetwarzanie danych przez inne podmioty Volvo Car Group

Państwa dane osobowe są przetwarzane przez Volvo Car Corporation, Assar Gabrielssons Väg, SE-405 31 Göteborg, Szwecja. Ponadto Państwa dane osobowe są przetwarzane przez nasz podmiot przetwarzający dane Volvo Car Technology USA LLC, który zapewnia nam wsparcie w zakresie wdrażania i szkolenia dealerów, a także w przypadku problemów z systemami informatycznymi związanych z usługą Pick-up & Delivery Service. Gdy korzystamy z usług naszego podmiotu przetwarzającego dane w opisanym kontekście, dane osobowe są przekazywane do USA na podstawie standardowych klauzul umownych zatwierdzonych przez Komisję Europejską zgodnie z art. 46.2.d) RODO. Kopię używanych standardowych klauzul umownych w różnych językach można znaleźć na stronie internetowej Komisji Europejskiej pod adresem https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32010D0087.

Przetwarzanie danych przez osoby trzecie

Państwa dane osobowe będziemy udostępniać następującym kategoriom osób trzecich, ograniczając się tylko do tych danych, których znajomość jest im niezbędna:

 • Amazon Web Services Ireland Limited i jej podwykonawcom przetwarzającym dane (Unia Europejska) – usługi hostingu danych
 • Google Ireland Limited wraz z jej  podwykonawcami przetwarzającymi dane  (patrz lista centrów danych na stronie  https://www.google.com/about/datacenters/inside/locations/index.html; dane są przesyłane także do Google LLC, USA, zgodnie ze standardowymi klauzulami umownymi) – usługa Google Analytics jest wykorzystywana do śledzenia zdarzeń w aplikacji Pick-up & Delivery Service, takich jak kliknięcia, lokalizacja, widok stron itd. Umożliwia to nam optymalizowanie produktu i wykonywanie usługi Pick-up & Delivery Service. W usłudze Google Analytics śledzone są poniższe informacje:
  • · Wizualizacja danych – narzędzia do tworzenia tabel, wykresów i innych wizualizacji danych do analizy i ulepszania działania usługi Pick-up & Delivery Service.
  Aby zobaczyć, jak Google wykorzystuje dane, gdy korzystają Państwo z aplikacji Pick-up & Delivery Service, prosimy kliknąć tutaj:  https://www.google.com/policies/privacy/partners.
 • Branch Metrics Inc. (USA, zgodnie ze standardowymi klauzulami umownymi) – powiadomienia push.
 • Twilio Inc. i jej podwykonawcom przetwarzającym dane (USA, zgodnie z wiążącymi zasadami wewnętrznymi Twilio oraz standardowymi klauzulami umownymi) – komunikacja poprzez SMS.
 • Slack (USA, zgodnie ze standardowymi klauzulami umownymi) – wewnętrzne narzędzie komunikacyjne wykorzystywane przez Volvo Cars Technology USA LLC. Państwa dane mogą być przekazywane przy użyciu tego narzędzia między naszymi pracownikami w związku z analizowaniem błędów lub problemów.

Wszystkie tego rodzaju osoby trzecie działają jako nasi wykonawcy przetwarzający dane i podlegają umownym ograniczeniom, jeśli chodzi o ich możliwość wykorzystania Państwa danych osobowych do jakichkolwiek innych celów niż dostarczanie nam usług zgodnie z każdą zawartą z nimi umową o powierzenie przetwarzania danych osobowych.

Państwa prawa związane z przetwarzaniem przez nas danych

Jako podmiotowi, którego dane dotyczą, przysługują Państwu określone prawa, przyznane na mocy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, w odniesieniu do Państwa danych osobowych, które przetwarzamy:

 1. Prawo do wycofania zgody: W przypadku gdy wyrazili Państwo zgodę na przetwarzanie Państwa danych osobowych, mogą Państwo wycofać swoją zgodę w dowolnym momencie ze skutkiem na przyszłość.
 2. Prawo do uzyskania dostępu do Państwa danych osobowych: Mogą Państwo poprosić nas o informacje dotyczące danych osobowych, które posiadamy na Państwa temat. Na żądanie udostępnimy Państwu kopię Państwa danych osobowych. Jeśli poproszą Państwo o dodatkowe kopie Państwa danych osobowych, możemy obciążyć Państwa rozsądną opłatą w oparciu o koszty administracyjne. Mają Państwo prawo do informacji na temat środków zabezpieczających przesyłanie Państwa danych osobowych do kraju znajdującego się poza UE i EOG, jeśli zwrócą się Państwo o potwierdzenie, czy przetwarzamy Państwa dane osobowe czy nie, oraz czy przesyłamy Państwa dane osobowe do kraju znajdującego się poza UE i EOG.
 3. Prawo do sprostowania danych: Mogą Państwo zażądać od nas poprawienia nieprawidłowych albo niekompletnych danych osobowych dotyczących Państwa. Dokładamy uzasadnionych starań, aby dane osobowe będące w naszym posiadaniu lub pod naszą kontrolą i wykorzystywane na bieżąco były poprawne, kompletne, aktualne i istotne, w oparciu o najnowsze dostępne nam informacje.
 4. Prawo do ograniczenia: Mogą Państwo zażądać od nas ograniczenia przetwarzania Państwa danych osobowych, jeśli:
  1. zakwestionują Państwo prawidłowość Państwa danych osobowych, na okres potrzebny nam do zweryfikowania prawidłowości danych,
  2. przetwarzanie jest niezgodne z prawem i żądają Państwo ograniczenia przetwarzania, a nie usunięcia Państwa danych osobowych,
  3. nie potrzebujemy już Państwa danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne Państwu do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń prawnych, albo
  4. sprzeciwiają się Państwo przetwarzaniu, podczas gdy my weryfikujemy, czy nasze prawnie uzasadnione podstawy są nadrzędne wobec podstaw powoływanych przez Państwa w sprzeciwie.
 5. Prawo do przenoszenia: Mają Państwo prawo otrzymać Państwa dane osobowe, które nam Państwo przekazali, oraz, gdy jest to technicznie wykonalne, zażądać, abyśmy przekazali Państwa dane osobowe (które nam Państwo przekazali) innej organizacji, jeżeli:
  1. przetwarzamy Państwa dane osobowe przy użyciu zautomatyzowanych metod;
  2. opieramy przetwarzanie Państwa danych osobowych na Państwa zgodzie, albo przetwarzanie przez nas Państwa danych osobowych jest niezbędne do realizacji lub wykonania umowy, której są Państwo stroną,
  3. Państwa dane osobowe zostały nam przekazane przez Państwa; oraz
  4. Państwa prawo do przenoszenia nie wpływa niekorzystnie na prawa lub swobody innych osób.
  Mają Państwo prawo otrzymać swoje dane osobowe w uporządkowanym, powszechnie wykorzystywanym i czytelnym maszynowo formacie. Państwa prawo do otrzymania Państwa danych osobowych nie może wpływać niekorzystnie na prawa lub swobody innych osób. Prawo do tego, aby Państwa dane osobowe zostały przekazane przez nas do innej organizacji, przysługuje Państwu, jeśli takie przekazanie jest technicznie wykonalne.
 6. Prawo do usunięcia danych: Mają Państwo prawo zażądać usunięcia przetwarzanych przez nas Państwa danych osobowych. Musimy spełnić to żądanie, jeśli przetwarzamy Państwa dane osobowe, chyba że przetwarzanie jest niezbędne:
  1. do korzystania z prawa wolności wypowiedzi i informacji;
  2. do wywiązania się z prawnego obowiązku wymagającego przetwarzania na mocy prawa Unii lub prawa państwa członkowskiego, któremu podlegamy;
  3. do celów archiwalnych w interesie publicznym, do celów badań naukowych lub historycznych lub do celów statystycznych; albo
  4. do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń prawnych.
 7. Prawo do sprzeciwu: Mogą Państwo w dowolnym momencie sprzeciwić się przetwarzaniu Państwa danych osobowych ze względu na swoją szczególną sytuację, pod warunkiem, że przetwarzanie to nie opiera się na Państwa zgodzie, ale na naszym uzasadnionym interesie albo na uzasadnionym interesie osoby trzeciej. W takim wypadku zaprzestaniemy przetwarzania Państwa danych osobowych, chyba że będziemy w stanie przedstawić istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec Państwa interesów, praw i wolności, lub istnienie podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. Jeśli sprzeciwią się Państwo przetwarzaniu, prosimy o podanie, czy żądają Państwo także usunięcia Państwa danych osobowych, w przeciwnym razie tylko je ograniczymy.Mogą Państwo w dowolnym momencie sprzeciwić się przetwarzaniu Państwa danych osobowych do celów marketingu bezpośredniego.
 8. Prawo do wniesienia skargi: Mogą Państwo wnieść skargę do lokalnego organu nadzorującego ochronę danych lub dowolnego innego organu ochrony danych w Unii Europejskiej. Zachęcamy jednak do tego, aby w pierwszej kolejności podjąć próbę rozwiązania problemu poprzez skontaktowanie się z nami.

Ze swoich praw w stosunku do nas mogą Państwo skorzystać, wypełniając ten formularz.

Informacje kontaktowe

Jeśli zechcą Państwo skorzystać ze swoich praw, prosimy Państwa o wypełnienie odpowiedniego formularza internetowego podanego powyżej. Jeśli będą Państwo mieć inne pytania na temat ochrony danych osobowych, mogą Państwo skontaktować się z nami, korzystając z poniższych danych kontaktowych:

Adres e-mail: globdpo@volvocars.com

Zmiany w naszej informacji o ochronie prywatności

Zastrzegamy sobie prawo do zmieniania według naszego uznania stosowanych przez nas praktyk w zakresie ochrony prywatności oraz do wprowadzania w dowolnym momencie zmian w niniejszej informacji o ochronie prywatności. Dlatego zachęcamy Państwa do sprawdzania niniejszej informacji o ochronie prywatności na bieżąco. Niniejsza informacja o ochronie prywatności obowiązuje od daty podanej u góry dokumentu. Będziemy postępować z Państwa danymi osobowymi w sposób zgodny z informacją o ochronie prywatności, zgodnie z którą zostały one zgromadzone, chyba że uzyskamy Państwa zgodę na inne postępowanie z nimi.