KONSEKWENCJE DZIAŁANIA PRZEDSIĘBIORSTWA

Efektywność surowcowa

Efektywnie wykorzystując zasoby minimalizujemy wpływ naszych działań na środowisko. Nie tylko skupiamy się na oszczędzaniu wody, energii, ograniczaniu ilości odpadów i emisji szkodliwych gazów we własnej działalności, ale także planujemy zwiększyć wymagania w tym zakresie od naszych partnerów biznesowych.

ZOBOWIĄZANIE

Działania neutralne dla klimatu - do 2025 roku

Naszym celem jest działalność produkcyjna całkowicie neutralna dla klimatu (w zakresie emisji CO2) - cel ten chcemy osiągnąć do 2025 roku. Zrealizujemy go poprzez efektywne wykorzystanie energii i pozyskiwanie jej ze źródeł neutralnych dla klimatu.

Zrównoważone środowisko pracy

Jako przedsiębiorstwo skoncentrowane na ludzkich potrzebach, chcemy zapewnić pracownikom bezpieczne i atrakcyjne miejsce pracy, w którym mogą się rozwijać i uczestniczyć we wzroście firmy. Pragniemy dbać o zachowanie równowagi między życiem zawodowym i prywatnym, motywację, zdrowie i bezpieczeństwo każdego pracownika Volvo Cars do czasu osiągnięcia wieku emerytalnego.

ZOBOWIĄZANIE

Volvo Cars bez ciężkich wypadków pracowniczych

Naszym celem jest doprowadzenie do zerowej liczby ciężkich lub śmiertelnych wypadków z udziałem naszej załogi lub współpracowników. Zamierzamy osiągnąć ten cel przez wprowadzenie odpowiednich narzędzi i procedur oraz promocję wyższej kultury bezpieczeństwa.

Różnorodność i kultura integracji

W naszym rozumieniu różnorodność i integracja to koncentrowanie się na ludziach o rozmaitych kompetencjach, wykształceniu, płci, pochodzeniu kulturowym, doświadczeniu i osobowości jako środku do stworzenia innowacyjnego, kierujacego się etyką, różnorodnego środowiska organizacyjnego. Wierzymy, że dzięki takiemu podejściu produkujemy lepsze samochody, a nasza firma lepiej się rozwija. Nasi liderzy są tu wzorem do naśladowania.

ZOBOWIĄZANIE

35% liderów różnych narodowości i 35% kobiet na stanowiskach kierowniczych do 2020 roku.

Volvo Cars włącza się w tworzenie nowych perspektyw w budowie globalnego, dynamicznego, opartego na wzajemnym szacunku środowiska pracy. Zbudujemy je poprzez mocniejsze skoncentrowanie się na integracji, równowadze płci i pochodzenia pracowników, odpowiedniej rekrutacji, podziale stanowisk kierowniczych i budowaniu wizerunku pracodawcy.
Do 2020 roku:

35% naszej 300-osobowej kadry menedżerskiej zajmą cudzoziemcy
35% stanowisk kierowniczych zajmą kobiety