NASZA ROLA W SPOŁECZEŃSTWIE

Partner w zrównoważonym rozwoju

Chcemy grać ważną rolę w społeczeństwie, ale zdajemy sobie sprawę, że indywidualne działania są z natury ograniczone. Działając wspólnie z organizacjami z całego świata, określając wspólne cele, możemy wzmocnić nasz wkład w życie społeczne.

ZOBOWIĄZANIE

Zaangażowanie w partnerstwo korporacyjne

Będziemy nadal współpracować z ważnymi organizacjami na szczeblu globalnym i państwowym, w celu promocji zrównoważonego rozwoju.

Promocja bezpieczeństwa

Nasze prace nad bezpieczeństwem wykraczają poza troskę o uczestników ruchu drogowego - pasażerów aut, pieszych, rowerzystów. Dbamy także o transfer wiedzy. Dzielimy się naszymi opiniami, doświadczeniami i metodami współpracy z udziałowcami - z korzyścią dla ludzi, społeczeństwa i całej planety.

ZOBOWIĄZANIE

Udostępniamy wiedzę, by podnieść poziom bezpieczeństwa

Będziemy nadal aktywnie współpracować z organizacjami, które wspierają nas w dzieleniu się doświadczeniami na temat bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Etyka i prawa człowieka

Etyka i prawa człowieka wyrażają nasz sposób na pokazanie wkładu w rozwój społeczeństwa oraz zaangażowanie w prowadzenie odpowiedzialnego biznesu. Nasze dziedzictwo oraz kultura to ważne czynniki wpływające na sposób zarządzania, troskę o środowisko, walkę z korupcją, ochronę praw człowiek i praw dziecka, a także na promowanie etycznego prowadzenia biznesu.

ZOBOWIĄZANIE

Etyczne przywództwo w odpowiedzialnym biznesie

Angażujemy się w prowadzenie odpowiedzialnego biznesu i zwalczanie korupcji, promujemy etyczne przywództwo. Chcemy, by nasi menedżerowie byli wzorem do naśladowania w zakresie etycznych zachowań i uczciwości zawodowej.