Zasady i warunki zakupu elektrycznego C40

Opcja finansowania – Zakup

Sugerowana cena zakupu dotyczy nowego samochodu z pakietem serwisowym i 3-letnią gwarancją producenta. Sugerowana cena zawiera również 3-letni pakiet ubezpieczenia komunikacyjnego (OC, AC, Assistance, NNW), jeśli pakiet został uprzednio wybrany w konfiguratorze. Sugerowana cena zakupu zawiera podatek VAT. Podana cena zawiera pakiet serwisowy o sugerowanej cenie 2 100 zł i pakiet ubezpieczeniowy, jeśli został wybrany w konfiguratorze o wartości 18 650 zł dla C40 Recharge P8 PRO w cenie 254 800 zł. Powyższa symulacja ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego. Skontaktuj się z autoryzowanym dealerem Volvo odnośnie szczegółowych informacji. Jeśli chcesz zrezygnować z pakietu serwisowego, poinformuj o tym dealera przed podpisaniem umowy. Jeśli chcesz zrezygnować z pakietu ubezpieczeniowego, możesz to zrobić w konfiguratorze lub poinformuj o tym dealera przed podpisaniem umowy.

Opcja finansowania - Leasing

Wysokość miesięcznej raty leasingowej stanowi symulację dla nowego samochodu z pakietem serwisowym oraz 3-letnią gwarancją producenta. Rata leasingowa nie zawiera 3-letniego pakietu ubezpieczenia komunikacyjnego oraz Wallboxa jeśli zostały wybrane Możesz skorzystać z propozycji 3-letniego ubezpieczenia u dealera. Symulacja została przygotowana dla okresu 36 miesięcy finansowania, 20% opłaty wstępnej, 40% wykupu, zmiennej stawki WIBOR 1M dla PLN. W przypadku zmiany stawki WIBOR lub parametrów finansowania wysokość miesięcznych rat leasingowych będzie się różnić. Rata leasingowa nie zawiera podatku VAT. Podana rata zawiera pakiet serwisowy o sugerowanej cenie 2 100 zł. Powyższa symulacja ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego. Leasingobiorca jest zobowiązany wykupić samochód po spłacie 36 miesięcznych rat leasingowych za cenę równą wartości wykupu. Wartość wykupu jest liczona od wartości przedmiotu leasingu. Skontaktuj się z autoryzowanym dealerem Volvo odnośnie indywidualnej oferty finansowania. Jeśli chcesz zrezygnować z pakietu serwisowego, poinformuj o tym dealera przed podpisaniem umowy.

Oferta leasingu skierowana jest wyłącznie do przedsiębiorców. Warunki finansowania określa umowa leasingu. Zawarcie umowy leasingu jest uzależnione od oceny zdolności leasingowej klienta. Dostawcą finansowania jest mLeasing Sp. z o.o. Szczegółowe warunki finansowania dostępne są u autoryzowanych dealerów Volvo. 

 

Wallbox

Prezentowana rata finansowania nie obejmuje kosztu zakupu ładowarki Wallbox. Leasing ładowarki Wallbox możliwy jest w ramach osobnej umowy leasingowej. Przykładowa symulowana rata leasingu operacyjnego na zakup ładowarki Wallbox wynosi 75,30 zł miesięcznie dla okresu 48 miesięcy finansowania, 0% opłaty wstępnej, 25% wykupu, zmiennej stawki WIBOR 1M dla PLN. W przypadku zmiany stawki WIBOR lub parametrów finansowania wysokość miesięcznych rat leasingowych będzie się różnić. Rata leasingowa nie zawiera podatku VAT. Podana rata nie zawiera kosztu instalacji ładowarki Wallbox. Powyższa symulacja ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego. Oferta leasingu skierowana jest wyłącznie do przedsiębiorców. Warunki finansowania określa umowa leasingu. Zawarcie umowy leasingu jest uzależnione od oceny zdolności leasingowej klienta. Dostawcą finansowania jest mLeasing Sp. z o.o. Szczegółowe warunki finansowania ładowarki Wallbox dostępne są u autoryzowanych dealerów Volvo.

Ubezpieczenie

Przedstawiona kalkulacja składki ubezpieczeniowej ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego. Kalkulacja przedstawia symulowaną wartość składki za pakiet ubezpieczeniowy obejmujący OC, AC, Assistance i NNW w okresie 3 lat od pierwszej rejestracji samochodu. 
Składka wynosi od 18 650 zł dla C40 Recharge P8 PRO w cenie 254 800 zł. Kalkulacja może się różnić w zależności od historii ubezpieczeniowej ubezpieczającego.
Dostawcą ubezpieczenia jest Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji Allianz Polska S.A. Szczegółowe warunki ubezpieczenia dostępne są u autoryzowanych dealerów Volvo.
Szczegółowy zakres i warunki ww. ubezpieczenia regulują ogólne warunki ubezpieczenia wraz z załącznikami, w których znajdują się postanowienia dotyczące m.in. składek, zakresu ubezpieczenia, ograniczeń i wyłączeń odpowiedzialności Towarzystwa Ubezpieczeń i Reasekuracji Allianz Polska S.A. oraz warunków wypłaty i zasad obliczania świadczeń ubezpieczeniowych.
Jeśli chcesz zrezygnować z pakietu ubezpieczeniowego, możesz to zrobić w konfiguratorze lub poinformuj o tym dealera przed podpisaniem umowy. 
Pakiet Serwisowy

Pakiet serwisowy o sugerowanej cenie 2 100 zł.

Produkty i usługi dotyczące obsługi serwisowej i eksploatacji samochodu:
Volvo Car Genuine Service
• Obsługa serwisowa zgodna z programem serwisowym
• Wymiana filtra powietrza
• Wymiana zestawu naprawczego kół
• Czyszczenie przedniej szyby (czujniki)
• Aktualizacja oprogramowania 
Części eksploatacyjne
• Wymiana piór wycieraczek, raz w roku 
• Wymiana tarcz i klocków hamulcowych, zgodnie z określonymi wymogami

Pakiet Serwisowy ma zastosowanie do przebiegu 100 000 km lub 3 lat, licząc od dnia dostawy samochodu, w zależności od tego, co nastąpi wcześniej. 
Wyjątki: 
• Samochody Volvo ze specjalnymi programami serwisowymi dla taksówek, radiowozów lub innych pojazdów specjalnego przeznaczenia nie podlegają niniejszemu Programowi Serwisowemu.
• Niewymienione powyżej części eksploatacyjne są wyłączone z Programu. 

Zawarcie części eksploatacyjnych w Programie Serwisowym nie ma wpływu na określenie „części eksploatacyjnych” w książce gwarancyjnej i serwisowej. 
Powyższe warunki nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego.
Regulamin pakietu serwisowego jest dostępny u autoryzowanych dealerów Volvo.

Znajdź dealera

w