Korzystanie ze sterowania głosowego

11 Wyniki

Pierwsze kroki z funkcją rozpoznawania poleceń głosowych w systemie Sensus Navigation

W samochodzie wyposażonym w system Sensus Navigation można obsługiwać część funkcji systemu nawigacyjnego za pomocą poleceń głosowych.

Obsługa klimatyzacji samochodu przy użyciu funkcji rozpoznawania głosu

Obsługa przy użyciu funkcji rozpoznawania głosu umożliwia obsługę funkcji w samochodzie, np. sterowanie klimatyzacją w kabinie pasażerskiej. Korzystając z obsługi systemu regulacji klimatyzacji przy użyciu funkcji rozpoznawania głosu, można np. zmienić temperaturę, aktywować ogrzewanie fotela lub zmienić prędkość pracy wentylatora.

Aktualizacja funkcji sterowania głosowego

Firma Volvo nieustannie pracuje nad doskonaleniem sterowania za pomocą poleceń głosowych w samochodzie. Pliki aktualizacji funkcji poleceń głosowych można pobrać samodzielnie. Aktualizacja przebiega w dwóch etapach z wykorzystaniem pustej pamięci USB.

Poprawa jakości rozpoznawania poleceń głosowych

System rozpoznawania poleceń głosowych umożliwia głosowe uruchamianie pewnych funkcji samochodu, np. radioodbiornika i odtwarzacza multimedialnego lub podłączonego telefonu komórkowego. W samochodach wyposażonych w system Sensus Navigation można także nawiązać interakcję z systemem nawigacyjnym. Poniżej znajduje się kilka wskazówek, które mogą być przydatne podczas korzystania z poleceń głosowych.

Sterowanie głosem systemem Sensus Navigation: Przydatne polecenia

Poniżej znajduje się lista poleceń przydatnych w przypadku obsługi systemu nawigacyjnego za pomocą poleceń głosowych.

Ustawienia języka sterowania głosowego

System rozpoznawania poleceń głosowych w Twoim Volvo oferuje różne ustawienia języka. W tym artykule opisano dostępne języki oraz możliwe ustawienia dla tych języków.

Korzystanie z rozpoznawania poleceń głosowych

System rozpoznawania poleceń głosowych umożliwia głosowe uruchamianie pewnych funkcji samochodu, np. radia lub podłączonego telefonu komórkowego, za pomocą wypowiadanych poleceń. W samochodach wyposażonych w system Sensus Navigation można także nawiązać interakcję z systemem nawigacyjnym.

Obsługa telefonu przy użyciu funkcji rozpoznawania głosu

Po podłączeniu telefonu komórkowego do samochodu polecenia telefonu i jego funkcje można obsługiwać przy użyciu funkcji rozpoznawania głosu.

Sterowanie głosowe wiadomościami tekstowymi

System rozpoznawania poleceń głosowych umożliwia głosowe uruchamianie pewnych funkcji samochodu, np. odczytywanie na głos wiadomości tekstowych z podłączonego telefonu komórkowego.

Obsługa multimediów za pomocą funkcji rozpoznawania głosu

Zaktualizowano 11/25/2019

Obsługa multimediów za pomocą funkcji rozpoznawania głosu

Użytkownik może obsługiwać odtwarzacz multimedialny w samochodzie przy użyciu funkcji rozpoznawania głosu. Użytkownik może uruchomić odtwarzanie z różnych urządzeń, włączyć odtwarzanie muzyki, wybrać stację radiową itd.

Obsługa odtwarzacza multimedialnego

Użyj funkcji rozpoznawania głosu do wyszukiwania i odtwarzania muzyki

Korzystając z poleceń głosowych można odtwarzać pliki multimedialne z podłączonych urządzeń, takich jak przykładowo telefony komórkowe. Aby zapoznać się z informacjami o sposobie podłączania urządzeń, patrz Podłączanie telefonu komórkowego do samochodu za pośrednictwem Bluetooth.

Uwaga

Zanim możliwe będzie korzystanie z funkcji telefonu komórkowego (wiadomości tekstowe, połączenia oraz odtwarzacz multimedialny), konieczne jest połączenie telefonu z samochodem. Informacje na temat podłączania telefonu komórkowego do samochodu, patrz Podłączanie telefonu komórkowego do samochodu za pośrednictwem Bluetooth.

Wykorzystywanie poleceń głosowych do słuchania radia FM.

Uwaga

Ustawienia i menu dostępne na wyświetlaczu centralnym różnią się w zależności od wersji oprogramowania.

Aby aktywować polecenie

W celu aktywacji poleceń głosowych należy nacisnąć przycisk na kierownicy.

Wypowiedz polecenie dotyczące funkcji, którą chcesz aktywować.

Popularne polecenia/wyrażenia

 • Play [wykonawca]” – odtwarza utwory wybranego wykonawcy.
 • Play [tytuł utworu]” – odtwarza wybrany utwór.
 • Play [tytuł utworu] z [album]” – odtwarza wybrany utwór z wybranego albumu.
 • Play [stacja radiowa]” – uruchamia wybraną stację radiową.
 • Tune to [częstotliwość]” – uruchamia wybraną częstotliwość radiową w aktywnym paśmie radiowym. W przypadku braku aktywnego źródła sygnału radiowego domyślnie uruchomione zostanie pasmo FM.
 • Tune to [częstotliwość] [długość fali]” – uruchamia wybraną częstotliwość radiową w wybranym paśmie radiowym.
 • Radio” – uruchamia radio FM.
 • Radio FM” – uruchamia radio FM.
 • Radio AM” – uruchamia radio AM

  Radio AM nie jest dostępne w wersji Twin Engine.

  .
 • DAB ” – uruchamia radio DAB.
 • CD” – uruchamia odtwarzanie z płyty CD.

  Funkcja niedostępna w modelu XC40 począwszy od roku modelowego 2018.

 • USB” – uruchamia odtwarzanie z USB.
 • iPod” – uruchamia odtwarzanie z urządzenia iPod.
 • Bluetooth” – uruchamia odtwarzanie ze źródła multimediów podłączonego przez Bluetooth.
 • Similar music” – pokazuje podobną muzykę na liście odtwarzania.

Uwaga

Polecenia numeryczne podaje się w różny sposób zależnie od funkcji:

Częstotliwości można wypowiadać jako dziewięćdziesiąt osiem przecinek osiem (98,8) lub sto cztery przecinek dwa (104,2).

Uwaga

Nie wszystkie języki systemu obsługują sterowanie głosem. Języki systemu obsługujące tę funkcję są zaznaczone symbolem na liście dostępnych języków systemu. Więcej informacji o tym, które języki systemu obsługują tę funkcję, można znaleźć na stronie Ustawienia języka sterowania głosowego.

Polecenia ogólne

Poniżej znajdują się często używane polecenia, przydatne w wielu różnych sytuacjach:

 • Repeat” – powtarza ostatnią instrukcję głosową.
 • Cancel” – kończy dialog.
 • Help” – rozpoczyna dialog z funkcją pomocy. System odpowiada za pomocą poleceń dostępnych w danej sytuacji, prośbą lub przykładem.

Model samochodu/rok modelowy

XC90 i XC90 Twin Engine, począwszy od roku modelowego 2016

S90, V90 i V90 Cross Country, począwszy od roku modelowego 2017

XC40, XC60, XC60 Twin Engine, V90 Twin Engine i S90 Twin Engine począwszy od roku modelowego 2018

V60, V60 Twin Engine i V60 Cross Country począwszy od roku modelowego 2019

S60 i S60 Twin Engine, począwszy od roku modelowego 2020

Oferta modeli może zależeć od rynku.


Ten artykuł dotyczy

Model samochodu/rok modelowy

XC90 i XC90 Twin Engine, począwszy od roku modelowego 2016

S90, V90 i V90 Cross Country, począwszy od roku modelowego 2017

XC40, XC60, XC60 Twin Engine, V90 Twin Engine i S90 Twin Engine począwszy od roku modelowego 2018

V60, V60 Twin Engine i V60 Cross Country począwszy od roku modelowego 2019

S60 i S60 Twin Engine, począwszy od roku modelowego 2020

Oferta modeli może zależeć od rynku.


Czy to pomogło?

Korzystanie ze sterowania głosowego

System rozpoznawania poleceń głosowych umożliwia Ci głosowe uruchamianie pewnych funkcji systemu multimedialnego, radioodtwarzacza, telefonu komórkowego podłączonego poprzez Bluetooth® lub pewnych funkcji systemu nawigacyjnego Volvo.