Volvo On Call

Volvo On Call

Volvo On Call to zintegrowany system wsparcia z obsługującą go aplikacją, który umożliwia zdalne sterowanie swoim samochodem Volvo. Aplikacja Volvo On Call umożliwia miedzy innymi zablokowanie samochodu, odczytanie wskaźników na tablicy rozdzielczej oraz zdalne sterowanie klimatyzacją poprzez naciśnięcie właściwej opcji w aplikacji.

Volvo On Call

Volvo On Call to usługa dodatkowa dostępna dla klientów na zasadzie abonamentu. Abonament obejmuje pomoc drogową, pomoc w razie wypadku oraz usługi w razie zagrożenia. Usługi ujęte w abonamencie mogą różnić się w zależności od regionu. W celu uzyskania informacji, które z usług są dostępne w danym kraju, należy skontaktować się z dealerem Volvo.

System Volvo On Call umożliwia kontakt z przeszkolonym personelem naszego centrum telefonicznego, który przez 24 godziny na dobę jest gotowy do wysłania odpowiedniej pomocy do miejsca, w którym się znajdujesz, jeśli dojdzie do nagłego wypadku lub napotkasz na problemy w podróży.

System Volvo On Call obejmuje także ostrzeżenie przed kradzieżą w przypadku, gdy ktoś próbuje włamać się do Twojego samochodu, a także potrafi śledzić Twoje Volvo za pośrednictwem systemu GPS w razie kradzieży.

Dostępność Volvo On Call

Dostępne dla usługi i funkcje aplikacji zależą od modelu posiadanego samochodu Volvo i używanego typu telefonu komórkowego. Więcej informacji, patrz Dostępne funkcje aplikacji Volvo On Call dla poszczególnych modeli Volvo i Volvo On Call Kompatybilne urządzenia.

Usługi pomocy drogowej i pomocy w nagłych wypadkach

Dostępna przez 24 godziny na dobę usługa Volvo On Call wykorzystuje pozycjonowanie GPS i technologię GSM/3G do tego, aby można było udzielić Ci pomocy, gdy znajdziesz się w sytuacji awaryjnej lub będziesz mieć problemy z samochodemUdostępnianie danych na temat statusu i lokalizacji samochodu nie jest dostępne na rynku typu B. Więcej informacji o typach rynków, patrz Volvo On Call – języki i kraje.. Aby dowiedzieć się, jak uzyskać dostęp do usług pomocy drogowej i pomocy w nagłych wypadkach, patrz Usługi pomocy drogowej i pomocy w nagłych wypadkach za pośrednictwem Volvo On Call.

Usługi związane z bezpieczeństwem samochodu

Popraw swoje bezpieczeństwo, wyposażając Twój samochód w system Volvo On Call. Dzięki korzystaniu z pozycjonowania GPS i technologii GSM Volvo On Call stanowi zaawansowane narzędzie, dzięki któremu możesz uzyskać pomoc w razie kradzieży samochodu, a także w sytuacji awaryjnej, gdy nie będziesz mieć dostępu do kluczykówUdostępnianie danych na temat statusu i lokalizacji samochodu nie jest dostępne na rynku typu B. Więcej informacji o typach rynków, patrz Volvo On Call – języki i kraje.. Więcej informacji o usługach związanych z bezpieczeństwem samochodu, patrz Ostrzeganie o kradzieży i śledzenie.

Aplikacja Volvo On Call

Aplikacja Volvo On Call oferuje liczne usługi. Możesz zablokować zamki samochodu, zobaczyć, gdzie jest Twój samochód, odczytać dane z tablicy rozdzielczej i sterować zdalnie nagrzewnicą postojową jednym naciśnięciem przycisku w aplikacji na telefonie komórkowym. Dodatkowe informacje na temat tych usług i aplikacji Volvo On Call, patrz Aplikacja Volvo On Call.

Wiele funkcji aplikacji Volvo On Call może być obsługiwanych przez smartwatcha. Więcej informacji, patrz Korzystanie z Volvo On Call za pomocą gadżetów do noszenia.

Model samochodu/rok modelowy

Samochody z roku modelowego 2016 i nowsze wyposażone w Volvo On Call

System

Volvo On Call

Odpowiedni atrykuł

Model samochodu/rok modelowy

Samochody z roku modelowego 2016 i nowsze wyposażone w Volvo On Call

System

Volvo On Call

Wymienione w tematach

Systemy samochodu Volvo On Call

Powiązane artykuły

Pierwsze kroki w systemie Volvo On Call Aplikacja Volvo On Call Volvo ID

DCS Rating Article

DCS Thanks Headline

DCS Thanks Description