Korzystanie z rozpoznawania poleceń głosowych

Korzystanie z rozpoznawania poleceń głosowych

System rozpoznawania poleceń głosowych umożliwia głosowe uruchamianie pewnych funkcji samochodu, np. radia lub podłączonego telefonu komórkowego, za pomocą wypowiadanych poleceń. W samochodach wyposażonych w system Sensus Navigation można także nawiązać interakcję z systemem nawigacyjnym.

Co to jest rozpoznawanie poleceń głosowych?

System poleceń głosowych umożliwia sterowanie niektórymi funkcjami systemu Infotainment i układu klimatyzacji za pomocą poleceń głosowych. System może odpowiadać przy użyciu mowy lub wyświetlając informacje na wyświetlaczu kierowcy.

System rozpoznawania poleceń głosowych to pomocne rozwiązanie ułatwiające stosowanie różnych poleceń w samochodzie. Z zasady działa on jak zwykła aplikacja, w której w celu wykonania zadania wprowadza się określone informacje w ustalonej kolejności, z tym że zamiast pisania na klawiaturze stosowane są polecenia głosowe. Dlatego dobrze jest wiedzieć, jak i w jakiej kolejności należy wypowiadać polecenia głosowe w celu uzyskania żądanych efektów.

Poniżej znajduje się wprowadzenie zawierające ogólne instrukcje umożliwiające rozpoczęcie korzystania z systemu rozpoznawania poleceń głosowych w samochodzie. Łącza w sekcji „Powiązane informacje” umożliwiają dostęp do dodatkowych informacji na temat konkretnych zastosowań funkcji poleceń głosowych w pięciu różnych obszarach: „nawigacjaJeśli samochód jest wyposażony w system Sensus Navigation”, „klimatyzacja”, „telefon”, „wiadomości tekstowe” oraz „radio i multimedia”.

P5–1507–Speech-overview

System rozpoznawania poleceń głosowych

Uruchamianie sterowania głosowego

Wprowadzenie do korzystania z poleceń głosowych

Ustawienia i menu dostępne na wyświetlaczu centralnym różnią się w zależności od wersji oprogramowania.

P5–1507–Voice control symbol

W celu wydawania poleceń za pośrednictwem systemu rozpoznawania poleceń głosowych użytkownik musi nawiązać „rozmowę” z systemem. Krótkie naciśnięcie przycisku funkcji rozpoznawania poleceń głosowych po prawej stronie na kierownicy rozpoczyna dialog. Po naciśnięciu tego przycisku usłyszysz sygnał dźwiękowy, a na wyświetlaczu kierowcy pojawi się symbol sterowania głosowego.

Oznacza to, że system aktywował słuchanie, więc możesz rozpocząć wydawanie poleceń głosowych. System rozpoznawania poleceń głosowych jest tak zaprogramowany, aby rozpoznawał głos użytkownika, gdy ten zaczyna mówić. Zajmuje to kilka sekund i rozpoczyna się automatycznie, co oznacza, że nie jest konieczne ręczne uczenie głosu.

Korzystanie ze sterowania głosowego

Rozmawiając z systemem, mów w naturalnym tempie i normalnym tonem, jak podczas zwykłej rozmowy. Generalnie system nasłuchuje w celu wychwycenia podstawowego polecenia, za którym idą bardziej szczegółowe informacje, precyzujące to, czego użytkownik oczekuje od systemu.

Aby zmienić głośność systemu, obróć pokrętłem regulacji głośności, gdy słyszysz głos. Podczas korzystania z funkcji rozpoznawania poleceń głosowych możesz używać innych przycisków. Jednak podczas dialogu z systemem inne dźwięki będą wyciszone, co oznacza, że nie można realizować żadnych funkcji związanych z dźwiękiem za pomocą przycisków.

Anulowanie sterowania głosowego

Funkcję rozpoznawania poleceń głosowych można wyłączyć na jeden z następujących sposobów:

  • Naciśnij i przytrzymaj przycisk funkcji rozpoznawania poleceń głosowych , aż rozlegną się dwa sygnały.
  • Naciśnij krótko przycisk funkcji rozpoznawania poleceń głosowych i powiedz „Anuluj”.

Funkcja rozpoznawania poleceń głosowych zostanie wyłączona również wskutek braku odpowiedzi ze strony użytkownika podczas rozmowy. Najpierw system trzykrotnie poprosi o odpowiedź i jeśli jej nie uzyska, automatycznie się wyłączy.

Aktualizacja funkcji sterowania głosowego

System rozpoznawania poleceń głosowych w samochodzie jest nieustannie doskonalony. Pliki aktualizacji można pobrać samodzielnie. Więcej informacji, patrz Aktualizacja funkcji sterowania głosowego.

Polecenia ogólne

Poniżej znajdują się często używane polecenia, przydatne w wielu różnych sytuacjach:

  • Repeat” – powtarza ostatnią instrukcję głosową.
  • Cancel” – kończy dialog.
  • Help” – rozpoczyna dialog z funkcją pomocy. System odpowiada za pomocą poleceń dostępnych w danej sytuacji, prośbą lub przykładem.

Model samochodu/rok modelowy

XC90 i XC90 Twin Engine, począwszy od roku modelowego 2016

S90, V90 i V90 Cross Country, począwszy od roku modelowego 2017

XC40, XC60, XC60 Twin Engine, V90 Twin Engine i S90 Twin Engine począwszy od roku modelowego 2018

V60, V60 Twin Engine i V60 Cross Country począwszy od roku modelowego 2019

S60 i S60 Twin Engine, począwszy od roku modelowego 2020

Oferta modeli może zależeć od rynku.

Odpowiedni atrykuł

Model samochodu/rok modelowy

XC90 i XC90 Twin Engine, począwszy od roku modelowego 2016

S90, V90 i V90 Cross Country, począwszy od roku modelowego 2017

XC40, XC60, XC60 Twin Engine, V90 Twin Engine i S90 Twin Engine począwszy od roku modelowego 2018

V60, V60 Twin Engine i V60 Cross Country począwszy od roku modelowego 2019

S60 i S60 Twin Engine, począwszy od roku modelowego 2020

Oferta modeli może zależeć od rynku.

Wymienione w tematach

Rozpoznawanie poleceń głosowych

Powiązane artykuły

Aktualizacja funkcji sterowania głosowego Poprawa jakości rozpoznawania poleceń głosowych Ustawienia języka sterowania głosowego Pierwsze kroki z funkcją rozpoznawania poleceń głosowych w systemie Sensus Navigation Obsługa klimatyzacji samochodu przy użyciu funkcji rozpoznawania głosu Obsługa multimediów za pomocą funkcji rozpoznawania głosu Obsługa telefonu przy użyciu funkcji rozpoznawania głosu Sterowanie głosowe wiadomościami tekstowymi

DCS Rating Article

DCS Thanks Headline

DCS Thanks Description