Zarządzenie aplikacjami

12 Wyniki

Ustawienia udostępniania danych dla Volvo On Call

Udostępnianie danych dla usługi Volvo On Call jest standardowo włączone. Oznacza to, że nie trzeba samodzielnie włączać udostępniania danych dla tej usługi przy zakupie nowego samochodu lub na przykład po przywróceniu ustawień fabrycznych.

Aplikacje do samochodu

Firma Volvo oferuje szeroki wybór usług, aplikacji i programów, z których można korzystać w samochodzie. W tym artykule zamieszczono przegląd aplikacji dostępnych do Twojego samochodu.

Aktualizacje systemu samochodu

Aktualizacje systemu dotyczą tych części samochodu, które są związane z funkcjami internetowymi oraz systemem Infotainment. Jeśli dostępne są aktualizacje oprogramowania systemowego, można je zainstalować wszystkie od razu lub po jednej.

Pobieranie i aktualizowanie aplikacji

Gdy samochód jest połączony z Internetem, można w łatwy sposób pobierać i aktualizować aplikacje bezpośrednio z wyświetlacza centralnego samochodu. Istnieje także możliwość odinstalowywania aplikacji.

Aktualizacje z samochodu

Aktualizacja szeregu systemów samochodu można przeprowadzić bezpośrednio z wyświetlacza centralnego, gdy samochód jest połączony z Internetem.

Ustawienia prywatności i udostępniania danych są indywidualne dla każdego profilu kierowcy

Gdy użytkownik zaczyna korzystać z nowego profilu kierowcy, ustawienia udostępniania danych dla profilu są przejmowane z domyślnych ustawień samochodu i są wyłączane.

Aktualizacja aplikacji

Zaktualizowano 9/17/2019

Aktualizacja aplikacji

W tym artykule przedstawiony został sposób aktualizacji aplikacji zainstalowanych w danym samochodzie.

Połączenie z Internetem

Aby można było pobierać, aktualizować i odinstalowywać aplikacje, samochód musi być podłączony do Internetu. Informacje na temat sposobu podłączenia samochodu do Internetu, patrz Połączenie z Internetem za pomocą telefonu komórkowego (Bluetooth) lub Połączenie z Internetem za pomocą telefonu komórkowego (Wi-Fi).

Aktualizacja aplikacji

Aplikacje są pobierane automatycznie po podłączeniu samochodu do Internetu. Aplikacje ładują się (są aktualizowane) przy każdym uruchomieniu, co oznacza, że przy każdym użyciu aplikacji wymagane jest aktywne połączenie internetowe.

Instrukcja

Naciśnij dwukrotnie przycisk połączenia .

Wybierz opcję Appsy.

P3/P4 - Support site - App menu

Zostaje wyświetlona lista aplikacji, które zainstalowałeś w samochodzie.

Naciśnij aplikację, którą chcesz otworzyć.

Jeśli aktualizacja jest dostępna, aplikacja po otwarciu zostanie automatycznie zaktualizowana, jeśli samochód jest połączony z Internetem.

Uwaga

Zestaw dostępnych aplikacji zależy od rynku oraz od tego, czy są one obsługiwane przez zewnętrznych dostawców firmy Volvo. Jedna lub więcej aplikacji może nie być dostępnych na rynku, na którym samochód jest sprzedawany lub używany.

Niektóre aplikacje wymagają zarejestrowania swoich danych u dostawy aplikacji lub dostawcy usługi. Taka informacja pojawi się przy uruchamianiu aplikacji. W celu rejestracji swoich danych lub zalogowania do istniejącego konta należy postępować według instrukcji na ekranie.

Model samochodu/rok modelowy

Modele samochodów z roku modelowego 2015 i nowsze wyposażone w system Sensus Connect

System

Sensus Connect


Ten artykuł dotyczy

Model samochodu/rok modelowy

Modele samochodów z roku modelowego 2015 i nowsze wyposażone w system Sensus Connect

System

Sensus Connect


Czy to pomogło?


Prywatność i udostępnianie danych

Wiele powiązanych usług i aplikacji musi mieć możliwość wysyłania i odbierania informacji oraz danych. Funkcja udostępniania danych dla usług realizowanych w oparciu o połączenie z siecią i aplikacji jest standardowo wyłączona. Aby móc korzystać z pewnych usług realizowanych w oparciu o połączenie z siecią i aplikacji w samochodzie, należy dla nich samodzielnie włączyć udostępnianie danych.

Włączanie udostępniania danych w związku z uruchomieniem usługi realizowanej w oparciu o połączenie z siecią lub aplikacji

Jeśli udostępnianie danych dla usługi realizowanej w oparciu o połączenie z siecią lub pobranych aplikacji nie zostało włączone, można to zrobić w związku z ich uruchomieniem na wyświetlaczu centralnym. Przy pierwszym uruchomieniu usługi albo na przykład po przywróceniu ustawień fabrycznych lub niektórych aktualizacjach oprogramowania należy również zaakceptować warunki Volvo dotyczące usług realizowanych w oparciu o połączenie z siecią.

Włączanie udostępniania danych dla usług realizowanych w oparciu o połączenie z siecią i pobranych aplikacji za pomocą menu ustawień

Udostępnianie danych dla usług realizowanych w oparciu o połączenie z siecią i pobranych aplikacji można włączyć w menu ustawień na wyświetlaczu centralnym.

Aplikacje do samochodu

Firma Volvo dostarcza liczne usługi, aplikacje i programy, których zadaniem jest zapewnić maksymalną przyjemność użytkowania samochodu. W tym artykule zamieszczono przegląd aplikacji dostępnych do Twojego samochodu.

Wyłączanie udostępniania danych i informacji osobistych w różnych układach

W niektórych modelach samochodów poszczególne układy mogą wymagać wyzerowania, jeśli nie mają udostępniać danych z samochodu. Patrz punkt „Niniejszy artykuł dotyczy”, gdzie znajdziesz informację, czy ten tekst dotyczy Twojego samochodu. Należy pamiętać, że pełne korzystanie z funkcji nie będzie możliwe, jeśli niektóre funkcje zostaną wyłączone.