Tworzenie i rejestrowanie konta Volvo ID

Tworzenie i rejestrowanie konta Volvo ID

Aby możliwe było korzystanie ze wszystkich powiązanych usług, należy utworzyć konto Volvo ID, a następnie zarejestrować je w swoim samochodzie. W tym artykule opisano, w jaki sposób utworzyć i zarejestrować konto Volvo ID w samochodzie.

Tworzenie osobistego konta Volvo ID

Aby utworzyć konto Volvo ID, musisz zarejestrować adres e-mail i wykonać instrukcje zawarte w przesłanej do Ciebie wiadomości z potwierdzeniem. Konto Volvo ID można utworzyć w następujący sposób:

 • Za pośrednictwem Twojego Volvo
 • Za pośrednictwem aplikacji Volvo On Call

  Dotyczy tylko rynków objętych zasięgiem usługi Volvo On Call.

 • Za pośrednictwem strony volvocars.com
 • Na życzenie dealer Volvo pomoże Ci utworzyć konto Volvo ID

Więcej informacji na temat funkcji Volvo On Call można znaleźć w punkcie Volvo On Call.

W celu utworzenia konta Volvo ID należy postępować zgodnie z poniższymi instrukcjami. Jeśli konto Volvo ID zostało już wcześniej utworzone, np. w innym samochodzie, patrz punkt „Rejestracja konta Volvo ID w Twoim podłączonym samochodzie”.

O czym trzeba pamiętać przy tworzeniu konta Volvo ID

Aby zagwarantować bezpieczeństwo swojego konta Volvo ID, przy tworzeniu konta Volvo ID musisz spełnić kilka wymagań, patrz informacje zamieszczone poniżej.

Nazwa użytkownika

 • Nazwa użytkownika musi być ważnym adresem e-mail, do którego mają Państwo dostęp.
 • Całkowita długość adresu e-mail nie może przekroczyć 60 znaków.

Hasło

 • Twoje hasło musi składać się z co najmniej 8 i nie więcej niż z 20 znaków.
 • Musi zawierać wielkie litery (A-Z), małe litery (a-z) oraz cyfry (0-9).
 • Można też używać pewnych znaków specjalnych (# $%! & '* + ? - / = ^ _ `{|} ~).

Za pośrednictwem Twojego Volvo (wyposażonego w system Sensus Connect)

Na konsoli środkowej: Naciśnij dwukrotnie przycisk połączenia i wybierz Appsy.

W menu Sensus Connect: Wybierz opcję Ustawienia i naciśnij OK/MENU.

W menu Sensus Connect: Wybierz Volvo ID i wprowadź swój adres e-mail w opcji Zarejestruj Volvo ID. W przypadku problemów z wprowadzaniem znaków specjalnych, patrz Rozetka znakowa i klawiatura.

Otrzymasz wiadomość poczty elektronicznej z instrukcją, która pomoże Ci dokończyć ten proces.

P3/P4 - Support site - Connect button

Przycisk połączenia.

P3/P4 - Support site - Register Volvo ID

Zarejestrowany adres e-mail.

Za pośrednictwem aplikacji Volvo On Call

Ta instrukcja dotyczy tylko samochodów wyposażonych w system Volvo On Call.

Upewnij się, że masz najnowszą wersję aplikacji Volvo On CallNajnowszą wersję aplikacji można pobrać z serwisów Apple App Store, Google Play i Windows Phone Marketplace..

Wybierz opcję Utwórz konto Volvo ID na stronie głównej i postępuj zgodnie z instrukcją.

Tworząc konto Volvo ID za pośrednictwem aplikacji Volvo On Call, musisz także zarejestrować w samochodzie adres e-mail, by uzyskać dostęp do szeregu funkcji korzystających z połączenia z Internetem.

Rejestracja konta Volvo ID w Twoim połączonym samochodzie

Aby zarejestrować swoje konto Volvo ID w Twoim samochodzie i uzyskać dostęp do funkcji realizowanych za pomocą połączenia z Internetem, postępuj zgodnie z poniższą instrukcją.

Instrukcja

Utwórz konto Volvo ID w sposób opisany w powyższej instrukcji (jeśli nie masz jeszcze konta Volvo ID).

Na konsoli środkowej: Naciśnij dwukrotnie przycisk połączenia i wybierz Appsy.

W menu Sensus Connect: Wybierz opcję Ustawienia, a następnie Volvo ID.

W menu Sensus Connect: Wprowadź swój adres e-mail w opcji Register Volvo ID. W przypadku problemów z wprowadzaniem znaków specjalnych, patrz Rozetka znakowa i klawiatura.

Otrzymasz potwierdzającą wiadomość poczty elektronicznej, aby dokończyć rejestrację.

Niepełna rejestracja konta Volvo ID

Jeśli masz problemy z kontem Volvo ID w Twoim połączonym samochodzie, upewnij się, że wykonałeś wszystkie kroki procesu konfiguracji konta opisane w powyższej instrukcji. Możesz także sprawdzić status Twojego konta Volvo ID w Twoim samochodzie:

Na konsoli środkowej: Naciśnij dwukrotnie przycisk połączenia i wybierz Appsy.

W menu Sensus Connect: Wybierz opcję Ustawienia, a następnie Volvo ID.

Status konta Volvo ID zostanie pokazany na wyświetlaczu. Jeśli konfiguracja zakończyła się powodzeniem, Twoje konto Volvo ID zostanie wyświetlone jako zarejestrowane.

Jeśli Twoje konto Volvo ID oczekuje na aktywację lub konto Volvo ID nie zostanie wyświetlone, patrz powyżej, punkt „Rejestracja konta Volvo ID w Twoim połączonym samochodzie” albo skontaktuj się z lokalnym dealerem Volvo lub działem obsługi klienta firmy Volvo Cars.

Usuwanie wszystkich danych osobowych

Jeśli będziesz sprzedawać swoje Volvo wyposażone w system Sensus Connect, usuń z samochodu wszystkie dane osobowe i przywróć ustawienia fabryczne. Szczegółowe informacje, patrz Usuwanie danych użytkownika z Twojego Volvo.

Dostępność usług może się zmieniać w czasie, a także w zależności od poziomu wyposażenia samochodu oraz rynku.

Usługi dostępne na stronie internetowej volvocars.com oraz w systemie Volvo On CallDotyczy tylko rynków, na których dostępna jest usługa Volvo On Call. mogą się różnić zależnie od rynku.

Interaktywny przewodnik systemu Sensus Connect

Model samochodu/rok modelowy

Sensus Connect: Możliwy w modelach samochodów z roku modelowego 2015 i nowszych oraz w modelach S60, V60, XC60 z roku modelowego 2014 (tydzień 46).

System

Volvo On Call

Sensus Connect

Odpowiedni atrykuł

Model samochodu/rok modelowy

Sensus Connect: Możliwy w modelach samochodów z roku modelowego 2015 i nowszych oraz w modelach S60, V60, XC60 z roku modelowego 2014 (tydzień 46).

System

Volvo On Call

Sensus Connect

Wymienione w tematach

Konta i logowanie Volvo On Call

Powiązane artykuły

Volvo ID Problemy z zalogowaniem się za pomocą konta Volvo ID Volvo On Call

DCS Rating Article

DCS Thanks Headline

DCS Thanks Description