Informacje ogólne o ładowaniu

Jazda samochodem z napędem elektrycznym odbywa się w taki sam sposób jak w przypadku samochodu z silnikiem spalinowym, ale niektóre funkcje różnią się. Samochód jest wyposażony w akumulator wysokiego napięcia wielokrotnego ładowania1.

Różne rodzaje ładowania

Czas potrzebny do naładowania akumulatora wysokiego napięcia zależy od wykorzystywanej mocy ładowania. Podczas ładowania samochodu ładowany jest także akumulator 12 V.

Ładowanie z gniazda sieciowego (ładowanie prądem zmiennym – AC)

Samochód można naładować ze zwykłego gniazda sieciowego. Ten rodzaj ładowania jest odpowiedni jako dodatkowe rozwiązanie do ładowania samochodu elektrycznego, ale nie jest zalecany do regularnego ładowania.

Ładowanie ze stacji ładowania (ładowanie prądem zmiennym – AC)

Stacja ładowania może być wyposażona w stały przewód ładujący lub w gniazdo umożliwiające połączenie przewodu ładującego typu „mode 3”. Ten rodzaj ładowania jest zalecany do regularnego ładowania.

Szybkie ładowanie ze stacji ładowania (ładowanie prądem stałym – DC)

Samochód obsługuje szybkie ładowanie prądem stałym przy użyciu stacji ładowania zgodnych ze standardem CCS (Combined Charging System). Korzystając z ładowania prądem stałym, można zwykle uzyskać większą moc ładowania, dzięki czemu czas ładowania może zostać skrócony. Najwyższą moc ładowania uzyskuje się zazwyczaj, gdy stan naładowania akumulatora wynosi 0-30%. Następnie moc ładowania stopniowo się zmniejsza.

Wpływ temperatury

Akumulator wysokiego napięcia wraz z powiązanymi z nim układami napędu elektrycznego będą działać lepiej w prawidłowej temperaturze roboczej.

Parametry akumulatora wysokiego napięcia mogą ulec obniżeniu, jeśli jego temperatura będzie za niska albo za wysoka.

 Ważne

Wydajność akumulatora wysokiego napięcia może ulec zmniejszeniu, jeśli samochód zostanie pozostawiony na pewien czas w miejscu, w którym temperatura wynosi poniżej –10 °C (14 °F) lub powyżej 40 °C (104 °F). Unikać zbyt wysokiej i zbyt niskiej temperatury akumulatora, podłączając samochód do ładowarki.

Ważne informacje

 Uwaga

Pojemność akumulatora wysokiego napięcia nieznacznie spada w miarę upływu czasu i użytkowania.

 Ostrzeżenie

Ładowanie samochodu może wpływać na działanie wszczepionego rozrusznika serca lub innego sprzętu medycznego. Osobom z wszczepionym rozrusznikiem serca zaleca się konsultację z lekarzem przed rozpoczęciem ładowania.

 Ostrzeżenie

Wymianę akumulatora wysokiego napięcia należy przeprowadzać wyłącznie w warsztacie – zaleca się kontakt z autoryzowaną stacją obsługi Volvo.

Zewnętrzny odgłos silnika

 Ostrzeżenie

Należy pamiętać, że samochód nie emituje odgłosów pracy silnika, gdy jest napędzany tylko przez silnik elektryczny i dlatego może być trudny do zauważenia dla dzieci, pieszych, rowerzystów i zwierząt. Dotyczy to w szczególności jazdy z niską prędkością, na przykład na parkingu.

Prąd elektryczny o wysokim napięciu

P5-1507-Symbol Elecric warning

 Ostrzeżenie

Wiele podzespołów samochodu jest zasilanych prądem elektrycznym o wysokim napięciu, który może być niebezpieczny w przypadku nieprawidłowej interwencji. Prace przy tych podzespołach oraz przy wszystkich przewodach koloru pomarańczowego może wykonywać wyłącznie wykwalifikowany personel.

Nie dotykać żadnych elementów, które nie zostały wyraźnie opisane w instrukcji obsługi.

  1. 1 Typu litowo-jonowego.

Czy to było pomocne?