Resetowanie elektrycznego napinacza pasa bezpieczeństwa*

Elektryczny napinacz pasa bezpieczeństwa został zaprojektowany do resetowania automatycznego, jednak można go zresetować ręcznie, jeśli pas pozostaje rozwinięty.
Zatrzymać samochód w bezpiecznym miejscu.
Odpiąć pas bezpieczeństwa i ponownie zapiąć.
Pas bezpieczeństwa i jego napinacz zostały zresetowane.

 Ostrzeżenie

Nie wolno samodzielnie modyfikować ani naprawiać pasów bezpieczeństwa. Firma Volvo zaleca kontakt z autoryzowaną stacją obsługi Volvo.

Jeśli pas bezpieczeństwa został poddany dużemu obciążeniu, na przykład w wyniku zderzenia, trzeba go wymienić w całości. Mogło dojść do utraty niektórych właściwości zabezpieczających pasa, nawet jeśli wygląda on na nieuszkodzony. Pas bezpieczeństwa trzeba także wymienić, jeśli nosi ślady zużycia lub uszkodzenia. Nowy pas bezpieczeństwa musi posiadać homologację i być przeznaczony do montażu w tym samym miejscu co pas wymieniany.

  1. * Opcja/wyposażenie dodatkowe.