Skróty do aplikacji Volvo Cars*

Istnieje możliwość tworzenia skrótów do funkcji oferowanych w aplikacji Volvo Cars.

3D Touch

Funkcja 3D Touch umożliwia dostęp do skrótów do niektórych funkcji w aplikacji Volvo Cars1.

Nacisnąć długo ikonę aplikacji w telefonie, aby uzyskać dostęp między innymi do skrótów do następujących funkcji: Uruchomienie klimatyzacji i Odblokowanie drzwi.

Udostępnianie adresów aplikacji Volvo Cars

Niektóre aplikacje firm trzecich umożliwiają udostępnianie adresów aplikacji Volvo Cars2.

  1. * Opcja/wyposażenie dodatkowe.
  2. 1 Dotyczy niektórych modeli telefonów iPhone. Więcej informacji można znaleźć na stronie internetowej producenta.
  3. 2 Zależnie od modelu telefonu i wersji systemu operacyjnego.