Poznaj swój podręcznik

C40 Recharge
2022

Aplikacja Volvo Cars

12 Wyniki

Wprowadzenie do korzystania z aplikacji Volvo Cars*

Aby zacząć korzystać z aplikacji Volvo Cars, należy wykonać pewne czynności przygotowawcze.

Urządzenia kompatybilne z aplikacją Volvo Cars*

Aplikacja Volvo Cars jest kompatybilna z różnymi urządzeniami mobilnymi i systemami operacyjnymi.

Kontakt między aplikacją Volvo Cars* a samochodem

Układy samochodu mające kontakt z aplikacją Volvo Cars są zaprogramowane w taki sposób, by wyłączały się, gdy samochód nie jest używany przez długi okres.

Aplikacja Volvo Cars*

Aplikacja Volvo Cars*

Połączenie aplikacji Volvo Cars* z samochodem

Aby można było korzystać z usług w aplikacji Volvo Cars, aplikację trzeba najpierw powiązać z samochodem.

Funkcja blokowania zamków w aplikacji Volvo Cars*

Aplikacja Volvo Cars pokazuje aktualny status zamków i umożliwia zdalne zablokowanie i odblokowanie zamków w samochodzie.

Skróty do aplikacji Volvo Cars*

Istnieje możliwość tworzenia skrótów do funkcji oferowanych w aplikacji Volvo Cars.

Sprawdzanie poziomu naładowania akumulatora w aplikacji Volvo Cars*

Aplikacji Volvo Cars można używać do sprawdzania aktualnego poziomu naładowania akumulatora samochodu.

Zdalne uruchamianie klimatyzacji przy użyciu aplikacji Volvo Cars*

Za pomocą aplikacji Volvo Cars można zdalnie uruchomić klimatyzację, aby ogrzać lub schłodzić wnętrze samochodu do komfortowej temperatury.

Korzystanie z aplikacji Volvo Cars* przy użyciu zegarka Apple Watch

Zegarka Apple Watch można użyć, aby uzyskać dostęp do niektórych funkcji aplikacji Volvo Cars, na przykład do włączenia/wyłączenia klimatyzacji podczas parkowania oraz zablokowania/odblokowania zamków samochodu.

Dezaktywacja powiązania między samochodem a aplikacją Volvo Cars*

Identyfikator Volvo ID jest osobisty i nie trzeba go zmieniać ani usuwać w przypadku sprzedaży samochodu. Trzeba jednak zakończyć własność i przerwać powiązanie między aplikacją Volvo Cars a samochodem oraz usunąć z samochodu wszystkie swoje dane osobiste.

Zmiana właściciela, gdy z samochodem jest powiązana aplikacja Volvo Cars*

W razie zmiany właściciela trzeba wykonać kilka czynności w celu odłączenia poprzedniego właściciela i umożliwienia nowemu właścicielowi połączenia aplikacji Volvo Cars z samochodem.