Podłączenie telefonu

Odłączanie telefonu podłączonego przez Bluetooth

Zaktualizowano 9/30/2021

Odłączanie telefonu podłączonego przez Bluetooth

Można odłączyć telefon podłączony przez Bluetooth – spowoduje to jego rozłączenie z samochodem.

  • Telefon zostanie odłączony automatycznie, gdy znajdzie się poza zasięgiem systemu samochodu. Jeśli odłączenie nastąpi podczas trwającej rozmowy, można ją kontynuować w telefonie.
  • Możliwe jest również odłączenie telefonu poprzez ręczne wyłączenie Bluetooth.

Odłączanie na wyświetlaczu centralnym

Nacisnąć ustawienia w dolnej części wyświetlacza.

Nacisnąć opcję Łączność.

W części Bluetooth nacisnąć wiersz z nazwą telefonu, aby odłączyć funkcje telefoniczne i multimedialne.

Telefon nie jest już podłączony do samochodu.

Można również wybrać, czy telefon ma być podłączony tylko jako telefon, czy urządzenie multimedialne, naciskając odpowiednią ikonę.


Czy to pomogło?