Poznaj swój podręcznik

C40 Recharge
2022

Elementy sterowania klimatyzacją w kabinie pasażerskiej

8 Wyniki

Włączanie automatycznej regulacji temperatury

Przy włączonej automatycznej regulacji temperatury sterowanie wieloma funkcjami klimatyzacji odbywa się automatycznie.

Regulacja prędkości wentylatora dla przednich siedzeń

Wentylator można ustawić na kilku różnych sterowanych automatycznie prędkościach nadmuchu na przednie siedzenia.

Włączanie i wyłączanie klimatyzacji

Klimatyzacja chłodzi i osusza według potrzeby powietrze doprowadzane do kabiny.

Włączanie i wyłączanie recyrkulacji powietrza

Funkcja recyrkulacji powietrza odcina dopływ zanieczyszczonego powietrza, gazów spalinowych itp. z zewnątrz samochodu, w wyniku czego układ klimatyzacji wykorzystuje w obiegu zamkniętym powietrze znajdujące się w kabinie pasażerskiej.

Aktywacja i dezaktywacja ustawienia czasu recyrkulacji powietrza

Funkcja recyrkulacji powietrza odcina dopływ zanieczyszczonego powietrza, gazów spalinowych itp. z zewnątrz samochodu, w wyniku czego układ klimatyzacji wykorzystuje w obiegu zamkniętym powietrze znajdujące się w kabinie pasażerskiej.

Regulacja temperatury dla przednich siedzeń

Dla stref klimatyzacji foteli przednich można nastawić temperaturę na żądaną liczbę stopni.

Synchronizacja temperatury

Temperatura w poszczególnych strefach klimatyzacji samochodu jest domyślnie synchronizowana z temperaturą nastawioną po stronie kierowcy, ale synchronizację można wyłączyć i nastawiać temperaturę oddzielnie dla poszczególnych stref klimatyzacji.

Zmiana sposobu dystrybucji powietrza

Sposób dystrybucji powietrza można w razie potrzeby zmienić ręcznie.