Kluczyk z pilotem zdalnego sterowania

Immobilizer

Zaktualizowano 5/16/2022

Immobilizer

Elektroniczna blokada zapłonu (immobilizer) uniemożliwia uruchomienie samochodu przez nieuprawnioną osobę.

Samochód można uruchomić wyłącznie przy użyciu właściwego kluczyka.

Poniższy komunikat błędu na wyświetlaczu kierowcy jest związany z elektronicznym immobilizerem:

Symbol

Komunikat

Działanie

P6-20w37-DIM-RemoteImmobilizer

Nie wykryto kluczyka. Więcej informacji zawiera Instrukcja obsługi.

Błąd przy odczycie kluczyka podczas rozruchu – umieścić kluczyk na symbolu kluczyka w schowku i spróbować ponownie.


Czy to pomogło?