Kluczyk z pilotem zdalnego sterowania

Kluczyki

Zaktualizowano 5/16/2022

Kluczyki

Kluczyki blokują i odblokowują zamki samochodu. Gdy kluczyk znajduje się w przedniej części kabiny pasażerskiej, można uruchomić samochód.

P5P6-20w17-Keys overview

Dostępne rodzaje kluczyków to kluczyk standardowy, Key Tag* i Care Key.Ilustracja ma charakter schematyczny – poszczególne części mogą być inne w zależności od modelu samochodu.

Kluczyk standardowy i Care Key są wyposażone w przyciski. Poza kluczykami dostarczanymi standardowo można zamówić kluczyki dodatkowe. Do samochodów z funkcją bezkluczykowego zablokowania i odblokowania zamków* można zakupić jako akcesorium nieco mniejszy, lżejszy i pozbawiony przycisków kluczyk (tzw. Key Tag).

Aby można było uruchomić samochód, kluczyk musi znajdować się w przedniej części kabiny pasażerskiej.

W samochodach wyposażonych w funkcję bezkluczykowego blokowania i odblokowywania zamków (Passive Entry)*, do uruchomienia samochodu wystarczy, że kluczyk będzie się gdzieś w nim znajdował.

Kluczyki te można przypisywać do różnych profili kierowców w celu zapisania osobistych preferencji w systemach samochodu.

Ostrzeżenie

Kluczyk zawiera baterię guzikową. Nowe i zużyte baterie należy trzymać w miejscu niedostępnym dla dzieci. Połknięcie baterii może spowodować poważne obrażenia ciała.

Jeśli zostanie zauważone uszkodzenie, np. nie można prawidłowo zamknąć pokrywy baterii, produktu nie należy używać. Uszkodzone produkty należy trzymać w miejscu niedostępnym dla dzieci.

Przyciski na kluczyku

16w17 - SPA - Remote Key with buttons

Kluczyk ma cztery przyciski — jeden z lewej strony i trzy po stronie prawej.

  Zablokowanie drzwi – Naciśnięcie tego przycisku powoduje zablokowanie zamków drzwi bocznych i drzwi bagażnika, a także uzbrojenie alarmu*.
Nacisnąć i przytrzymać, aby zamknąć jednocześnie wszystkie szyby i panoramiczne okno dachowe*.
  Odblokowanie drzwi – Jedno naciśnięcie tego przycisku powoduje odblokowanie zamków drzwi bocznych i drzwi bagażnika, a także jednoczesne rozbrojenie alarmu.
Dłuższe naciśnięcie otwiera jednocześnie wszystkie szyby. Funkcję tę można na przykład wykorzystać do szybkiego przewietrzenia nagrzanego samochodu.
  Drzwi bagażnika – Jedno naciśnięcie tego przycisku powoduje odblokowanie tylko drzwi bagażnika i rozbrojenie ich alarmu. W samochodach wyposażonych w sterowane elektrycznie drzwi bagażnika*, zostają one otwarte automatycznie po przytrzymaniu przycisku w pozycji wciśniętej. Długie naciśnięcie spowoduje również zamknięcie drzwi bagażnika – rozlegną się sygnały ostrzegawcze.
Funkcja alarmu antynapadowego służy do zwrócenia uwagi na samochód w razie niebezpieczeństwa. W celu włączenia sygnału dźwiękowego oraz kierunkowskazów samochodu należy przycisk naciskać przez co najmniej 3 sekundy lub w ciągu 3 sekund nacisnąć go dwukrotnie. W celu wyłączenia sygnalizacji alarmowej należy jeden raz nacisnąć czerwony przycisk. Jeżeli alarm działał przez co najmniej 5 sekund, zostanie on wyłączony. W przeciwnym razie zostanie on wyłączony po 3 minutach.

Ostrzeżenie

Pozostawiając kogokolwiek w samochodzie należy dopilnować, aby zasilanie elektrycznie sterowanych szyb oraz panoramicznego okna dachowego* było wyłączone, zabierając w tym celu ze sobą kluczyk przy opuszczaniu samochodu.

Ostrzeżenie

Uważać na ryzyko przytrzaśnięcia podczas otwierania i zamykania.

  • Zawsze uruchamiać z zachowaniem ostrożności.
  • Nie pozwalać, by dzieci bawiły się elementami sterowania.
  • Nie wolno pozostawiać dzieci samych w samochodzie.
  • Należy pamiętać, że szyby sterowane elektrycznie mogą zostać uruchomione nawet wtedy, gdy w samochodzie nie ma kluczyka, o ile czujnik w fotelu kierowcy zarejestruje, że fotel ten jest zajęty. Aby można było wyłączyć zasilanie szyb sterowanych elektrycznie, drzwi kierowcy muszą być otwarte, a fotel kierowcy nie może być zajęty. Szyby sterowane elektrycznie można ponownie aktywować za pośrednictwem wyświetlacza centralnego nawet wtedy, gdy w samochodzie nie ma kluczyka, a czujnik w fotelu kierowcy nie zarejestruje, że fotel ten jest zajęty.
  • Nie wolno wystawiać przedmiotów ani części ciała przez okna, nawet jeśli układ elektryczny samochodu jest całkowicie odłączony.

Uwaga

Jeśli kluczyk został zablokowany w samochodzie, jest chwilowo dezaktywowany i nie można go używać, dopóki zamki samochodu nie zostaną odblokowane innym działającym kluczykiem. Funkcja całkowitej blokady zamków również zostanie dezaktywowana.

Kluczyk bezprzyciskowy (Key Tag)*

Kluczyk typu Key Tag można zamówić jako akcesorium do samochodów wyposażonych w funkcję bezkluczykowego blokowania i odblokowywania zamków. Rozruch oraz bezkluczykowe blokowanie i odblokowywanie zamków działa w taki sam sposób, jak w przypadku kluczyka standardowego. Kluczyk jest wodoszczelny do głębokości około 10 metrów (30 stóp) przez maksymalnie 60 minut. Nie posiada wyjmowanego kluczyka mechanicznego i nie można w nim wymienić baterii.

Kluczyk Care Key

Uwaga

Funkcja limitu prędkości w trakcie korzystania z kluczyka Care Key zostanie udostępniona w ramach planowanej aktualizacji oprogramowania.

Można nastawić limit prędkości, który będzie aktywny podczas korzystania z kluczyka Care Key. Ograniczenie to ma na celu wymuszenie bezpiecznej jazdy samochodem, np. gdy został komuś wypożyczony.

Jeśli z samochodu zostanie zabrany aktywny kluczyk

P6-20w37-DIM-RemoteImmobilizer

Jeśli kluczyk zostanie zabrany z samochodu w czasie pracy silnika, po zamknięciu ostatnich drzwi na wyświetlaczu kierowcy pojawi się komunikat Nie wykryto kluczyka. Więcej informacji zawiera Instrukcja obsługi. i rozlegnie się sygnał dźwiękowy.

Komunikat zniknie po ponownym umieszczeniu kluczyka w samochodzie i naciśnięciu przycisku O w prawym zestawie przycisków na kierownicy lub gdy wszystkie drzwi zostaną zamknięte.

Zakłócenia

Działanie funkcji bezkluczykowego rozruchu oraz zablokowania i odblokowania zamków* może zostać zakłócone przez pole elektromagnetyczne oraz ekrany.

Uwaga

Unikać przechowywania kluczyków samochodu w pobliżu metalowych przedmiotów lub urządzeń elektronicznych (np. telefonów komórkowych, tabletów, laptopów i ładowarek). Zaleca się zachowanie odległości co najmniej 10–15 cm (4–6 cali).

Jeśli zakłócenie się utrzymuje, użyć wyjmowanego kluczyka mechanicznego do odblokowania zamków. Następnie umieścić kluczyk w czytniku pomocniczym w schowku konsoli między fotelami, aby rozbroić system alarmowy i umożliwić uruchomienie samochodu.

Uwaga

Gdy kluczyk ma być odczytywany przez czytnik pomocniczy, należy upewnić się, że schowek jest oddzielony od innych kluczyków samochodu, metalowych przedmiotów i urządzeń elektronicznych (np. telefonów komórkowych, tabletów, laptopów i ładowarek). Mogą one zakłócać działanie funkcji kluczyka.


Czy to pomogło?