Kluczyk z pilotem zdalnego sterowania

Odblokowanie drzwi bagażnika przy użyciu przycisku kluczyka

Zaktualizowano 4/4/2022

Odblokowanie drzwi bagażnika przy użyciu przycisku kluczyka

Na kluczyku znajduje się przycisk służący do odblokowywania tylko drzwi bagażnika.

16w17 - SPA - Unlock/open tailgate with remote key button

Nacisnąć przycisk na kluczyku.

Drzwi bagażnika zostają odblokowane, ale pozostają zamknięte.

Drzwi boczne są nadal zablokowane, a alarm uzbrojony*. Lampka kontrolna centralnego zamka i autoalarmu na tablicy rozdzielczej gaśnie, sygnalizując, że nie są zablokowane wszystkie zamki samochodu.

Drzwi bagażnika można otworzyć, chwytając za osłonięty gumową nakładką przycisk pod ich dolną krawędzią.

Jeśli drzwi bagażnika nie zostaną otwarte w ciągu 2 minut, zostaną ponownie zablokowane i nastąpi uzbrojenie alarmu.

Drzwi bagażnika sterowane elektrycznie*

Nacisnąć i przytrzymać przez parę sekund przycisk na kluczyku.

Drzwi bagażnika zostają odblokowane i otwarte, natomiast drzwi boczne pozostają zablokowane z uzbrojonym alarmem*.

Uwaga

Jeśli układ drzwi bagażnika sterowanych elektrycznie* będzie pracować nieprzerwanie przez długi czas, zostanie wyłączony w celu uniknięcia przeciążenia. Można go użyć ponownie po upływie kilku minut.


Czy to pomogło?