Kluczyk z pilotem zdalnego sterowania

Zasięg kluczyka

Zaktualizowano 9/30/2021

Zasięg kluczyka

Aby kluczyk mógł działać prawidłowo, musi znajdować się w obrębie określonej odległości od samochodu.

Fizyczne przeszkody znajdujące się między kluczykiem a samochodem mogą mieć negatywny wpływ na zasięg lub całkowicie blokować sygnał.

Używanie przycisków kluczyka

Funkcje kluczyka obsługiwane przez naciśnięcie przycisku mają zasięg około 20 metrów (65 stóp) od samochodu.

Jeżeli samochód nie reaguje na naciśnięcie przycisku – podejść bliżej i ponowić próbę.

Korzystanie z funkcji bezkluczykowej*

P6-C40-2139-Keyless sensor area

Aby można było używać funkcji obsługi bezkluczykowej, kluczyk musi znajdować się w odległości od około 1 do 1,5 metra (3 do 5 stóp) od drzwi bocznych lub drzwi bagażnika samochodu.

Uwaga

Działanie kluczyka może zostać zakłócone przez występujące w otoczeniu fale radiowe, budynki, ukształtowanie terenu itd. Samochód można zawsze zamknąć/otworzyć za pomocą kluczyka mechanicznego.


Czy to pomogło?