Poznaj swój podręcznik

C40 Recharge
2022

Zablokowanie i odblokowanie zamków

14 Wyniki

video

Kluczyki

Kluczyki blokują i odblokowują zamki samochodu. Gdy kluczyk znajduje się w przedniej części kabiny pasażerskiej, można uruchomić samochód.

Zablokowanie i odblokowanie zamków za pomocą przycisków kluczyka

Przycisków na kluczyku można użyć do jednoczesnego zablokowania lub odblokowania wszystkich drzwi bocznych i drzwi bagażnika.

Ustawienia odblokowania zamków

Można wybrać różne sekwencje odblokowania zamków.

Odblokowanie drzwi bagażnika przy użyciu przycisku kluczyka

Na kluczyku znajduje się przycisk służący do odblokowywania tylko drzwi bagażnika.

Zablokowanie i odblokowanie zamków za pomocą kluczyka mechanicznego

Wyjmowanego kluczyka mechanicznego można użyć do odblokowania zamków samochodu od zewnątrz, na przykład w przypadku rozładowania się baterii w kluczyku.

Automatyczne blokowanie zamków podczas jazdy

Gdy samochód rozpocznie jazdę, zamki drzwi bocznych i drzwi bagażnika zostają automatycznie zablokowane ze względów bezpieczeństwa.

Całkowita blokada zamków*

Całkowita blokada zamków oznacza, że gdy samochód zostanie zablokowany od zewnątrz, zostają wyłączone wszystkie klamki do otwierania. Do czasu ponownego odblokowania zamków samochodu nie można wtedy otworzyć za pomocą żadnej z klamek wewnętrznych i zewnętrznych.

Nastawianie maksymalnego otwarcia uruchamianych elektrycznie drzwi bagażnika*

Istnieje możliwość nastawienia stopnia otwarcia drzwi bagażnika, na przykład gdy samochód jest zaparkowany w garażu i ilość miejsca nad nim jest ograniczona.

Zablokowanie i odblokowanie zamków z wnętrza samochodu

W samochodzie znajduje się kilka przycisków i elementów sterujących blokowaniem zamków.

Odblokowanie drzwi bagażnika z wnętrza samochodu

Drzwi bagażnika można odblokować z wnętrza samochodu za pomocą przycisku znajdującego się obok kierownicy na tablicy rozdzielczej.

Blokowanie i odblokowywanie zamków

Zamki samochodu można zablokować i odblokować na kilka różnych sposobów.

Włączanie i wyłączanie blokady tylnych drzwi

Blokada tylnych drzwi uniemożliwia otwarcie ich od wewnątrz. W przypadku elektrycznej blokady tylnych drzwi dodatkowo wyłączane jest elektryczne sterowanie szybami na tylnych fotelach.

Potwierdzenie zablokowania

Zablokowanie i odblokowanie zamków jest sygnalizowane przez samochód. Sposób sygnalizacji zależy od ustawień sygnalizacji zablokowania i lusterek zewnętrznych.

Ustawienie sygnalizacji zablokowania zamków

W menu ustawień na wyświetlaczu centralnym można wybrać różne opcje określające, w jaki sposób samochód będzie potwierdzać zablokowanie i odblokowanie zamków.