Poznaj swój podręcznik

C40 Recharge
2022

Nawigacja

9 Wyniki

Google Maps

Aplikacja Google Maps zawiera mapy i zapewnia dostęp na przykład do informacji drogowych, wskazówek dojazdu oraz informacji dotyczących lokalizacji odpowiednich stacji ładowania.

Korzystanie z Google Maps

Aplikacja Maps jest wyświetlana i obsługiwana na wyświetlaczu centralnym, a także na wyświetlaczu kierowcy, na którym jest obsługiwana zestawem przycisków na kierownicy. Aplikację Maps można też obsługiwać za pomocą poleceń głosowych.

Aktualizacja Google Maps

Zaleca się aktualizację aplikacji Maps do najnowszej wersji.

Ustawienia w Google Maps

Większość ustawień Maps wprowadza się bezpośrednio w aplikacji w ustawieniach. Oto kilka przykładów.

Funkcje dla samochodów elektrycznych w aplikacji Google Maps

Niektóre funkcje aplikacji Maps dotyczą tylko samochodów elektrycznych. Poniżej podajemy niektóre z nich wraz z krótkim opisem.

Aplikacja Google Maps na wyświetlaczu kierowcy

Wyświetlacz kierowcy może pokazywać wskazówki dotyczące dojazdu do punktu docelowego, a także mapę. Mapa może być wyświetlana nawet bez ustawionego punktu docelowego.

Punkt docelowy w Google Maps

W aplikacji Maps można wprowadzić kilka rodzajów punktów docelowych.

Funkcje online w aplikacji Google Maps

Samochód musi być podłączony do Internetu, aby uzyskać pełną funkcjonalność aplikacji Maps. Poniżej podano kilka funkcji, które są dostępne, gdy samochód jest podłączony do Internetu.

Uzyskiwanie wskazówek dojazdu przy użyciu Google Maps

Wprowadzić punkt docelowy w polu wyszukiwania i zezwolić aplikacji Maps na utworzenie wskazówek dojazdu.