Poznaj swój podręcznik

C40 Recharge
2022

Obsługa techniczna samochodu

7 Wyniki

Zalecana konserwacja modułów kamery, czujników i radaru

Do prawidłowego działania kamer, czujników parkowania i modułów radarowych wymagane jest ich regularne oczyszczanie z brudu, lodu i śniegu. Należy je myć wodą z dodatkiem szamponu samochodowego.

Aktualizacje oprogramowania

Oprogramowanie samochodu jest aktualizowane za pośrednictwem połączenia z siecią komórkową, metoda ta nosi nazwę OTA (over-the-air). Widok powiadomień informuje o dostępności nowej aktualizacji oprogramowania. Można określić, kiedy ma ona zostać zainstalowana po pobraniu. Oprogramowanie w samochodzie należy zaktualizować jak najszybciej po udostępnieniu aktualizacji.

Obsługa techniczna układu hamulcowego

Podzespoły układu hamulcowego należy sprawdzać regularnie pod kątem zużycia.

Zakłócenia w działaniu

Zakłócenia w działaniu albo nienormalne działanie funkcji samochodu mogą wynikać z usterki albo szczególnych okoliczności danej sytuacji.

Przesyłanie danych między samochodem a stacją obsługi za pośrednictwem Wi-Fi

Stacje obsługi Volvo dysponują specjalną siecią Wi-Fi do przesyłania danych między samochodem a stacją obsługi. Do połączenia samochodu wykorzystywane są przyciski na kluczyku, dlatego ważne jest zabranie z sobą do stacji obsługi kluczyka z przyciskami.

Podnoszenie samochodu

Przy podnoszeniu samochodu przy użyciu podnośnika ważne jest korzystanie z punktów podnoszenia zaznaczonych na podwoziu.

Zdejmowanie paneli pod pokrywą przednią

Istnieje możliwość wymontowania pewnej liczby paneli zabezpieczających w przestrzeni pod pokrywą przednią w celu uzyskania dostępu do niektórych podzespołów, na przykład bezpieczników i punktów ładowania służących do awaryjnego rozruchu.