Przestrzeń pod pokrywą przednią

Otwieranie i zamykanie pokrywy silnika

Zaktualizowano 9/30/2021

Otwieranie i zamykanie pokrywy silnika

Pokrywę silnika można otworzyć za pomocą dźwigni w kabinie pasażerskiej i dźwigni pod przednią krawędzią pokrywy. Jeśli pokrywa silnika była otwarta, ważne jest postępowanie zgodnie z instrukcją zamykania i sprawdzenie, czy pokrywa została całkowicie zamknięta.

Podnieść pokrywę silnika

P6-1746-XC40-Opening hood from inside
Pociągnąć dźwignię przy pedałach, aby odblokować pokrywę silnika z położenia całkowitego zamknięcia.
P6-C40-2139-Exterior bonnet clasp
Przesunąć dźwignię pod pokrywą silnika w górę, aby zwolnić zaczep i podnieść pokrywę.

Ważne

Panele wokół schowka pod pokrywą przednią należy poluzować tylko wtedy, gdy polecenia podane w instrukcji obsługi wyraźnie wskazują, że jest to konieczne. Skontaktować się ze stacją obsługi, jeśli wystąpi problem lub jest wymagana konserwacja – zaleca się skorzystanie z usług autoryzowanej stacji obsługi Volvo.

Ostrzeżenie - Pokrywa silnika niedomknięta

P6-2037-General warning triangle

O tym, że pokrywa silnika jest otwarta, informuje symbol ostrzegawczy i grafika na wyświetlaczu kierowcy oraz sygnał dźwiękowy.

Uwaga

Jeśli samochód sygnalizuje, że pokrywa silnika jest otwarta, chociaż jest całkowicie zamknięta – otworzyć pokrywę silnika i ponownie wykonać czynności opisane w instrukcji zamykania. Jeśli problem utrzymuje się, udać się do stacji obsługi – zaleca się skorzystanie z autoryzowanej stacji obsługi Volvo.

Zamykanie pokrywy silnika

Ostrzeżenie

Dla uniknięcia szkód uważać, aby nic nie znajdowało się na drodze zamykanej pokrywy.

Opuścić pokrywę silnika.

P6-2139-Closing bonnet

Gdy pokrywa silnika zatrzyma się na swoim zamku – docisnąć pokrywę obiema dłońmi zgodnie z opisem na ilustracji, aby ją zamknąć do końca. Nie obciążać pokrywy silnika po bokach.

Pokrywa silnika musi zatrzasnąć się po obu stronach w słyszalny sposób.

Sprawdzić, czy pokrywa silnika została prawidłowo zablokowana i czy nie jest lekko uchylona.

Ostrzeżenie

Nie wolno jechać z otwartą pokrywą silnika.

Po tym jak pokrywa silnika była otwarta, należy dokładnie sprawdzić, czy została całkowicie zamknięta.

Jeśli samochód ostrzega albo sygnalizuje, że pokrywa silnika jest otwarta, albo coś innego wskazuje, że nie jest całkowicie zamknięta – natychmiast zatrzymać samochód i mocno zamknąć pokrywę.


Czy to pomogło?