Szyba przednia i tylna

Korzystanie z czujnika deszczu

Zaktualizowano 9/30/2021

Korzystanie z czujnika deszczu

Czujnik deszczu automatycznie uruchamia wycieraczki szyby przedniej w zależności od ilości wody wykrytej na szybie przedniej. Czułość czujnika deszczu można regulować pokrętłem na prawej dźwigni przełącznika zespolonego przy kierownicy.

P6-2037-XC40BEV-Rain sensor

Prawa dźwignia przełącznika zespolonego przy kierownicy.

Przycisk czujnika deszczu
Regulacja czułości lub częstotliwości pracy

Gdy czujnik deszczu jest włączony, na wyświetlaczu kierowcy widoczny jest symbol czujnika .

Czujnik deszczu zostaje automatycznie włączony lub wyłączony w momencie uruchomienia samochodu, zależnie od trybu czujnika, który był wybrany w chwili wyłączenia samochodu.

Włączanie czujnika deszczu

Aby można było włączyć czujnik deszczu, przełącznik wycieraczek musi znajdować się w położeniu 0 lub w położeniu pojedynczego przetarcia.

W celu włączenia czujnika deszczu należy nacisnąć przycisk .

Nacisnąć dźwignię w dół, aby włączyć wycieraczki.

Obracać pokrętłem do góry w celu zwiększenia czułości czujnika lub do dołu w celu zmniejszenia czułości. Przy obracaniu pokrętłem do góry wycieraczka wykona dodatkowe przetarcie.

Wyłączanie czujnika deszczu

W celu wyłączenia czujnika deszczu należy nacisnąć jego przycisk lub przestawić dźwignię przełącznika wycieraczek do góry w inną pozycję.

Czujnik deszczu zostaje wyłączony automatycznie z chwilą wyłączenia samochodu.

Czujnik deszczu zostaje wyłączony automatycznie, gdy pióra wycieraczek zostaną ustawione w pozycji serwisowej. Czujnik deszczu zostaje ponownie włączony po wyłączeniu pozycji serwisowej.

Ważne

Wycieraczki przedniej szyby mogą się włączyć i ulec uszkodzeniu w automatycznej myjni samochodowej. Wyłączyć czujnik deszczu przed myciem samochodu. Symbol na wyświetlaczu kierowcy zgaśnie.


Czy to pomogło?