Szyba przednia i tylna

Włączanie i wyłączanie automatycznego włączenia ogrzewania przedniej szyby*

Zaktualizowano 9/30/2021

Włączanie i wyłączanie automatycznego włączenia ogrzewania przedniej szyby*

Ogrzewanie przedniej szyby służy do szybkiego usuwania zaparowania i oblodzenia z szyby.

Istnieje możliwość nastawienia, czy automatyczne włączanie podgrzewania przedniej szyby, gdy kierowca wsiądzie do samochodu, ma być aktywne czy nieaktywne.Tryb użytkowy komfortowy Gdy automatyczne włączanie jest aktywne, elektryczne podgrzewanie będzie się włączać w przypadku ryzyka oblodzenia lub zaparowania szyby. Ogrzewanie wyłączy się automatycznie, gdy szyba przednia/szyba nagrzeją się wystarczająco, a oblodzenie lub zaparowanie zniknie.

Otworzyć widok klimatyzacji na wyświetlaczu centralnym, naciskając przycisk regulacji temperatury pośrodku u dołu wyświetlacza centralnego.

Wcisnąć

Wybrać żądane ustawienie opcji Automatyczne odszranianie szyby przedniej, aby aktywować lub dezaktywować automatyczne włączenie podgrzewania tylnej szyby i lusterek zewnętrznych.


Czy to pomogło?