Szyba przednia i tylna

Włączanie i wyłączanie ogrzewania przedniej szyby*

Zaktualizowano 9/30/2021

Włączanie i wyłączanie ogrzewania przedniej szyby*

Ogrzewanie przedniej szyby służy do szybkiego usuwania zaparowania i oblodzenia z szyby.

Włączanie i wyłączanie ogrzewania przedniej szyby z konsoli środkowej

Na konsoli środkowej znajduje się fizyczny przycisk umożliwiający szybki dostęp do ogrzewania przedniej szyby.

P5/P6-1746–Climate–Physical button windscreen

Przycisk fizyczny na konsoli środkowej.

Naciskać wielokrotnie przycisk, aby wybrać jeden z trzech poziomów:

  • Włączone ogrzewanie szyby przedniej
  • Włączone ogrzewanie przedniej szyby i maksymalna skuteczność odparowania i odszraniania szyb
  • Wyłączone.

Ogrzewanie szyby przedniej i maksymalna skuteczność odparowania i odszraniania szyb zostają włączone/wyłączone i przycisk zapala się/gaśnie.

Włączanie i wyłączanie ogrzewania przedniej szyby z wyświetlacza centralnego

Otworzyć widok klimatyzacji na wyświetlaczu centralnym, naciskając przycisk regulacji temperatury pośrodku u dołu wyświetlacza centralnego.

P6-XC40BEV-2037-Climate- Button windshield heat

Nacisnąć przycisk podgrzewania przedniej szyby.

Ogrzewanie szyby przedniej zostaje włączone/wyłączone i przycisk zapala się/gaśnie.

Uwaga

Po obu bokach szyby przedniej znajduje się trójkątny obszar, który nie jest ogrzewany elektrycznie i odmrożenie tych powierzchni może zająć więcej czasu.

Uwaga

Ogrzewanie szyby przedniej może wpływać na działanie transponderów i innych urządzeń komunikacyjnych.


Czy to pomogło?