Poznaj swój podręcznik

C40 Recharge
2022

Jazda na napędzie elektrycznym i ładowanie

8 Wyniki

Funkcja ładowania na wyświetlaczu centralnym samochodu

Na wyświetlaczu centralnym można nastawić stan naładowania (SoC), odblokować przewód ładujący i wybrać natężenie prądu.

Układy napędowe

Samochód jest napędzany przez silnik elektryczny.

Informacje ogólne o ładowaniu

Jazda samochodem z napędem elektrycznym odbywa się w taki sam sposób jak w przypadku samochodu z silnikiem spalinowym, ale niektóre funkcje różnią się. Samochód jest wyposażony w akumulator wysokiego napięcia wielokrotnego ładowania* .

Symbole i komunikaty związane z napędem elektrycznym na wyświetlaczu kierowcy

W razie wystąpienia usterki elektrycznego napędu samochodu, na wyświetlaczu kierowcy pojawi się symbol i komunikat. Oto kilka przykładów.

Długotrwałe przechowywanie samochodów z akumulatorem wysokiego napięcia

Dla ograniczenia do minimum ryzyka uszkodzenia akumulatora wysokiego napięcia podczas długotrwałego przechowywania (dłużej niż 1 miesiąc) zaleca się utrzymywanie stanu naładowania (SoC) w określonym przedziale. Należy regularnie sprawdzać stan naładowania (SoC) na wyświetlaczu kierowcy.

video

Zasięg

Zasięg samochodu zależy od szeregu czynników. Możliwość uzyskania dalekich zasięgów różni się w zależności od okoliczności i warunków jazdy samochodem.

Asystent zasięgu

Asystent zasięgu podaje kierowcy informacje przeglądowe i oferuje pomoc w celu umożliwienia bardziej ekonomicznej jazdy.

Recykling akumulatorów

Zużyte akumulatory trzeba poddać recyklingowi w sposób bezpieczny dla środowiska naturalnego.