Uruchamianie i wyłączanie samochodu

Uruchamianie samochodu

Zaktualizowano 9/30/2021

Uruchamianie samochodu

Aby można było uruchomić samochód, w jego wnętrzu musi znajdować się kluczyk.

Ostrzeżenie

Przed rozpoczęciem jazdy:

  • Zapiąć pas bezpieczeństwa.
  • Wyregulować fotel, kierownicę i lusterka.
  • Upewnić się, że pedał hamulca można wcisnąć do końca.

Upewnić się, że kluczyk jest w samochodzie.

Zapiąć pas bezpieczeństwa.

Wcisnąć do końca pedał hamulca.

Przełączyć bieg w położenie D lub R.

Samochód jest teraz w trybie jazdy.

Zwolnić pedał hamulca.

Jeśli została aktywowana funkcja One Pedal Drive, samochód nie pojedzie do przodu, ale może zacząć się toczyć, jeśli droga ma spadek kierunku zgodnym z wybranym biegiem.

Jeśli została dezaktywowana funkcja One Pedal Drive, samochód pojedzie powoli w wybranym kierunku przy lekko wciśniętym pedale przyspieszenia.

Ważne

Samochodu nie można uruchomić, jeśli przewód ładujący jest nadal podłączony. Przed uruchomieniem samochodu upewnić się, że przewód ładujący został odłączony, a pokrywa gniazda do ładowania została zamknięta.


Czy to pomogło?