Poznaj swój podręcznik

C40 Recharge
2022

Monitorowanie pasa ruchu

6 Wyniki

Funkcja monitorowania pasa ruchu

Zadaniem układu monitorowania pasa ruchu (LKA* ) jest wspomaganie kierowcy w celu ograniczenia ryzyka niezamierzonego zjechania przez samochód z zajmowanego pasa ruchu podczas jazdy autostradą lub podobną drogą główną.

Włączanie i wyłączanie funkcji monitorowania pasa ruchu

Funkcja monitorowania pasa ruchu (LKA* ) jest opcjonalna – kierowca może ją włączyć lub wyłączyć.

Różnica między funkcją Pilot Assist* ze wspomaganiem kierowania i bez

Pilot Assist to funkcja podnosząca komfort, która pomaga kierowcy utrzymać samochód na zajmowanym pasie ruchu i zachować bezpieczną odległość od poprzedzającego pojazdu. Funkcja monitorowania pasa ruchu* w podobny sposób może pomóc kierowcy w pewnych sytuacjach, aby zmniejszyć ryzyko niezamierzonego zjechania samochodu z zajmowanego pasa ruchu.

Symbole i komunikaty układu monitorowania pasa ruchu

Na wyświetlaczu kierowcy mogą pojawiać się różne symbole i komunikaty dotyczące układu wspomagającego utrzymanie samochodu na pasie ruchu (LKA* ). Oto kilka przykładów.

Tryb wyświetlania funkcji monitorowania pasa ruchu

Działanie funkcji monitorowania pasa ruchu (LKA* ) jest sygnalizowane w zależności od sytuacji symbolami na wyświetlaczu kierowcy.

Ograniczenia funkcjonalne funkcji monitorowania pasa ruchu

W utrudnionych warunkach jazdy funkcja monitorowania pasa ruchu (LKA* ) może mieć trudności z zapewnieniem właściwego wsparcia kierowcy. W takich sytuacjach zalecane jest wyłączenie tej funkcji.