System informacji o znakach drogowych

Tryb wyświetlania funkcji informacji o znakach drogowych*

Zaktualizowano 11/15/2021

Tryb wyświetlania funkcji informacji o znakach drogowych*

System informacji o znakach drogowych pokazuje znaki drogowe w różny sposób, w zależności od znaku i sytuacji. Poniższe ilustracje są przykładowe.

Funkcja ta jest dostępna na niektórych rynkach.

Px-21w22-iCup-Road Sign Information example (EU)

Przykład zarejestrowanej informacji o prędkościZnaki drogowe są uzależnione od rynku – ilustracje w niniejszej instrukcji pokazują tylko przykłady..

Gdy funkcja rozpozna znak drogowy nakazujący ograniczenie prędkości na wyświetlaczu kierowcy pojawi się symbol tego znaku.

Jeśli samochód jest wyposażony w dane mapy*, informacje dotyczące prędkości są również pobierane z tych danych, co oznacza, że wyświetlacz kierowcy może pokazywać lub zmieniać informacje o ograniczeniu prędkości, nawet jeśli samochód nie minął znaku dotyczącego prędkości.

P5-1507-Road Sign Information, no overtakning signs

Poza symbolem ograniczenia prędkości może zostać wyświetlony również dodatkowy znak, np. zakazu wyprzedzania.

P5-1507-Road Sign Information, no-entry sign 19x19

Przy wjeździe na drogę oznaczoną znakiem zakazu wjazdu albo gdy zakaz jest potwierdzony znakiem i danymi mapy, kierowca zostaje ostrzeżony migającym symbolem na wyświetlaczu kierowcy i sygnałem dźwiękowym.Dotyczy niektórych wersji rynkowych.

Ograniczenie prędkości lub koniec autostrady

Gdy funkcja wykryje „pośredni znak ograniczenia prędkości” informujący o zakończeniu obowiązywania aktualnego ograniczenia prędkości — na przykład na końcu autostrady — na wyświetlaczu kierowcy pojawi się symbol z odpowiednim znakiem drogowym.

Jeśli samochód jest wyposażony w dane mapy*, zazwyczaj wyświetlane są bezpośrednie znaki ograniczenia prędkości – pośrednie znaki ograniczenia prędkości są wyświetlane tylko wtedy, gdy dane mapy nie zawierają żadnych informacji o ograniczeniu prędkości dla danego odcinka drogi.

Przykład pośredniego znaku ograniczenia prędkości:

P5-1507-Road Sign Information, end of all restrictions

Koniec wszystkich ograniczeń.

P5-1507-Road Sign Information, end of motorway

Koniec autostrady.

Symbol na wyświetlaczu kierowcy gaśnie krótko potem i zapala się ponownie, gdy samochód po raz kolejny minie znak związany z prędkością.

Zmienione ograniczenie prędkości

W przypadku minięcia bezpośredniego znaku ograniczenia prędkości gdy zmienia się ograniczenie prędkości na wyświetlaczu kierowcy pojawi się odpowiedni znak drogowy.

P5-1519-Road Sign Information, 90 km/h symbol

Przykład bezpośredniego znaku ograniczenia prędkości.

Symbol na wyświetlaczu kierowcy gaśnie krótko potem i zapala się ponownie, gdy samochód po raz kolejny minie znak związany z prędkością.

Jeśli samochód jest wyposażony w dane mapy*, znaki ograniczenia prędkości są pokazywane na wyświetlaczu kierowcy, gdy dane mapy zawierają informacje o ograniczeniu prędkości dla danego odcinka drogi, nawet jeśli samochód nie minął żadnego bezpośredniego znaku dotyczącego prędkości. Jeśli dane mapy nie zawierają żadnej informacji, znak gaśnie po chwili.

Znaki dodatkowe

P5-1507-Road Sign Information, example of signs

Przykłady znaków dodatkowych.

Czasami dla tej samej drogi określone są różne ograniczenia prędkości – w takim przypadku dodatkowy znak wskazuje okoliczności, w których obowiązują poszczególne prędkości. Może to dotyczyć na przykład odcinków drogi, na których dochodzi do szczególnie dużej liczby wypadków w czasie deszczu i/lub mgły.

Dodatkowy znak dotyczący deszczu jest wyświetlany tylko wtedy, gdy używane są wycieraczki przedniej szyby.

Gdy do układu elektrycznego samochodu jest podłączona przyczepa i samochód minie znak ograniczenia prędkości z dodatkowym znakiem dla przyczepy, na wyświetlaczu kierowcy pojawi się informacja o nakazanej prędkości.

P5-1507-Road Sign Information, signs that only apply certain time of the day

Niektóre prędkości obowiązują na przykład tylko po określonym odcinku lub w pewnej porze dnia. Uwagę kierowcy na tego rodzaju sytuację zwraca symbol dodatkowego znaku pod symbolem pokazującym prędkość.

Znak „Szkoła” lub „Bawiące się dzieci”

P5-1617 - Road Sign Information, Sign for School and Children at play

Jeżeli znak ostrzegawczy „Szkoła” lub „Bawiące się dzieci” wchodzi w skład danych mapy*, to wyświetlacz kierowcy pokazuje znak tego typu.


Czy to pomogło?